Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Vak Vyškov

CENA VODY, VODNÉ A STOČNÉ, CENA KUBÍKU VODY VYŠKOV

Vodárna i prodej vody jsou plně pod kontrolou měst a obcí

Tzv. Smíšená okresní vodárna, která vlastní a provozuje vodárenskou infrastrukturu. Je řízená českými vodárenskými odborníky, kteří pracují pro města a obce a ne pro zahr. koncerny. Je pod plnou kontrolou sdružení měst a obcí Vyškovského okresu. Čerpá dotace  z EU a  infrastrukturu provozuje. I zde proběhlo několik pokusů o privatizaci zisků z vody ze strany koncernů, ale politici nabídky "na privatizací zisků z vody patřící vodárně" odmítli.

Cenu vody na Vyškovsku navrhuje od založení společnosti v roce 1993 představenstvo Vaku Vyškov, složené se zástupců měst a obcí a českého vodárenského managementu.

O ceně V/S tak rozhodují výhradně města a obce. Kalkulace V/S obsahuje rovněž ziskovou marži provozovatele, ta je k dispozici výhradně Vaku Vyškov a městům a obcím. Společnost záměrně netvoří vysoké zisky, protože svou činnost zaměřila na místo do výplaty dividend do investování a obnovy infrastruktury v regionu. Míra inflace je přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen a dá se  s ní porovnat růst V/S.

Vyškov
vodné
stočné
celkem
růst
inflace
     
rok
Kč/m3
Kč/m3
Kč/m3
%
%
201644,1841,1585,331,37
201543.0341.1584.185.65

ZDARMA

Kolik a komu za vodu platím a kde mé peníze končí?

  1. Výše vodného a stočného za poslední 3 roky
  2. Zisky z "vody" dosažené vodárnou v rukách měst a obcí za 4 roky
  3. Výroční zprávy, rozvahy a účetní závěrky za 3 roky
  4. Jak se stanoví zisk z vodného a stočného a kde zjistíte jeho výši?

Nemám rád SPAM, e-mail můžete vždy odhlásit!


STOP "VYVÁDĚNÍ" ZISKU Z VODY DO ZAHRANIČÍ

Chceme vodu v rukou samospráv a ne v rukou koncernů Máme dost drancování našich peněženek a veřejných rozpočtů