Pravda o vodě ve Vyškově

vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Vak Vyškov

INFORMACE O FIRMĚ DODÁVAJÍCÍ LIDEM VODU VE VYŠKOVĚ

Vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Vak Vyškov je smíšení okresní vodárna, to znamená, že vlastní vodárenskou infrastrukturu a tu sama provozuje. Je řízená českými vodárenskými odborníky, pracujícími pro města a obce, nikoliv pro zahraniční koncern. Je pod plnou kontrolou měst a obcí okresu Vyškov. I ve  Vyškově proběhlo několik pokusů vyvést zisky z vody na zahraniční koncerny a ve Vaku Vyškov nechat pouze trubky a povinnost je financovat. Důsledným postupem se podařilo slušnými zástupci měst a obcí, toto odhalit a zastavit. Především v roce 2002 -2003 probíhaly pokusy o zavedení soukromého penězovodu do Vaku Vyškov. Čerpá dotace z EU. Dominantní, i když ne majoritní, postavení má město Vyškov .

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťuje v okrese Vyškov společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 13, čp. 410, Vyškov, PSČ 682 01. Společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Zakladatelem společnosti byl Fond národního majetku České republiky.

Dne 4.11.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Zapsáno: 1.prosince 1993. Společnost Vak Vyškov je společností provozující vodovody a kanalizace s čistírnami odpadních vod na území okresu Vyškov, včetně dalších služeb s vodním hospodářstvím spojených. Společnost je smíšená, v jejím majetku je tedy infrastrukturní i provozní majetek.

Hlavním předmětem podnikání společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Ostatní činnosti zapsané v předmětu podnikání jsou doplňkové. Společnost má dominantní postavení v zásobování vodou a odkanalizování v oblastech kde působí. Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku v roce 2014 činil  760.256.000,- Kč.

4) Osoby odpovědné za stav v okrese Vyškov:  www.volby.cz

Zastupitelstva měst Vyškov a Slavkov  1998-2002, 2002-2006, 2006-20102010-2014 2014-2018

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a vodu spravovat jako veřejnou službu a ne podnikání za účelem dobývání zisku!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak podepište petici požadující toto respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

[php function=1]

Nakolik je obchod s vodou výhodný a pro koho ?

Odpovědi na řadu otázeky o vodě, její ceně a dění kolem vodáren si můžete zdarma stáhnout:

czechindustry-pravdaovode

Uložit

%%_op_gdpr_consent_%%

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit