Pravda o vodě v Trutnově

vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., Vak Trutnov

INFORMACE O FIRMĚ DODÁVAJÍCÍ LIDEM VODU V TRUTNOVĚ

Vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Vak Trutnov je smíšení okresní vodárna, to znamená, že vlastní vodárenskou infrastrukturu a tu sama provozuje. Je řízená českými vodárenskými odborníky, pracujícími pro města a obce, nikoliv pro zahraniční koncern. Je pod plnou kontrolou měst a obcí okresu Trutnov.  Dominantní, postavení ve společnosti mají akcionáři - města a obce: Trutnov, Pec pod Sněžkou, Janské Lázně, Svoboda n. Úpou, Mladé Buky, a Horní Maršov , které společně vlastní 83,8 % akcií společnosti.

I v Trutnově proběhlo několik pokusů vyvést zisky z vody na zahraniční koncerny a ve Vaku Trutnov nechat pouze trubky a povinnost je financovat. Důsledným postupem se podařilo se slušnými zástupci měst a obcí, toto odhalit a zastavit. Především v roce 2002-2003 bylo zavedení soukromého penězovodu do Vaku Trutnov na spadnutí.

1)  Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťuje v okrese Trutnov společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., se sídlem Trutnov, Revoluční 19. Společnost je smíšená, v jejím majetku je tedy infrastrukturní i provozní majetek.

2) Hlavním předmětem podnikání společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Společnost má dominantní postavení v zásobování vodou a odkanalizování v oblastech kde působí. Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku v roce 2014 činil 488.800.000, Kč

3) Osoby odpovědné za stav v okrese Trutnov: www.volby.cz

Zastupitelstva měst Trutnov, Janské Lázně, Svoboda n. Úpou, Mladé Buky, a Horní Maršov  1998-2002, 2002-2006, 2006-20102010-2014 2014-2018

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a vodu spravovat jako veřejnou službu a ne podnikání za účelem dobývání zisku!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak podepište petici požadující toto respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

[php function=1]

Nakolik je obchod s vodou výhodný a pro koho ?

Odpovědi na řadu otázeky o vodě, její ceně a dění kolem vodáren si můžete zdarma stáhnout:

czechindustry-pravdaovode

Uložit

%%_op_gdpr_consent_%%

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit