Pravda o vodě v Uherském Hradišti

vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Slovácký Vak

INFORMACE O FIRMĚ DODÁVAJÍCÍ LIDEM VODU V UHERSKÉM HRADIŠTI

Vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Slovácké vodárny jsou smíšení okresní vodárna, to znamená, že vlastní vodárenskou infrastrukturu a tu samy provozují. Jsou řízeny českými vodárenskými odborníky, pracujícími pro města a obce, nikoliv pro zahraniční koncern. Jsou pod plnou kontrolou měst a obcí okresu Uherské Hradiště. I v Uherském Brodě proběhlo několik pokusů vyvést zisky z vody na zahraniční koncerny a ve Vaku Uherské Hradiště nechat pouze trubky a povinnost je financovat. Důsledným postupem se podařilo se slušnými zástupci měst a obcí, toto odhalit a zastavit. Především v roce 2002 a 2005 bylo zavedení soukromého penězovodu do Slovácké vodárny a vyvedení zisků z vody do rukou koncernu Veolia doslova na spadnutí.

Dominantní, i když ne majoritní, postavení má město Uherské Hradiště. I zde proběhlo několik pokusů o privatizaci zisků z vody. V říjnu 2006 vznikla Slovácká vodárenská, a.s., kde působí lidé z Veolie a lidé napojení na advokáte Veolie Roberta Pergla - Milan Fritz - a tato společnost v roce 2014 stále existuje.

1) Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťuje v okrese Uherské Hradiště společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290, PSČ 686 36. Společnost byla založena jediným zakladatelem Fondem národního majetku České republiky, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb. Byla založena 27.10.1993 a do obchodního rejstříku byla zapsána 1.prosince 1993.

2) Hlavním předmětem činnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ve městech a obcích okresu Uherské Hradiště. Společnost je smíšená, v jejím majetku je tedy infrastrukturní i provozní majetek. Hlavním předmětem podnikání společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Ostatní činnosti jsou doplňkové.

3) Společnost má dominantní postavení v zásobování vodou a odkanalizování v oblastech kde působí. Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku v roce 2014 činil 803 227 000,- Kč .

4) Představenstvo společnosti se v roce 2006 zabývalo otázkou transformace společnosti. Dne 31.5.2006 bylo zahájeno poptávkové řízení na vstup partnera do společnosti. Nabídky podaly čtyři společnosti: Aqualia Gestión Integral Del Aqua, S.A., Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., Veolia voda, S.A. a Slovácká vodárenská, a.s., Energie AG Bohemia, s.r.o. Po vyhodnocení nabídek a na základě doporučení poradenské firmy představenstvo rozhodlo o zrušení poptávkového řízení.

5) Osoby odpovědné za stav v okrese Uherské Hradiště www.volby.cz

Zastupitelstva měst Uherské Hradiště a Uherský Brod 1998-2002,   2002-2006,  2006-2010, 2010-2014

6) Obdobně jako v jiných vodárnách, které kontrolují města a obce se ve Slováckém Vaku objevil "Kyperský akcionář". A jedná obdobně jako jednají tito investoři v jiných vodárnách.  Dne 13. 9. 2011 podal akcionář CHANNEL CROSSINGS LIMITED se sídlem Prodromo u, 75, ONEWORLD PARKVIEW HOUSE, P.C. 2063, Nicosia, Kypr návrh ke Krajskému soudu v Brně na určení neplatnosti usnesení VH ve věci zvýšení základního kapitálu na valné hromadě konané dne 14. 6. 2011

6) Slovácký Vak má dlouhodobě druhou nejnižší cenu vodného a stočného ve Zlínském kraji, za ní je ještě Vak Kroměříž. V kraji má léta nejdražší ceny V/S zprivatizovaný Vak Zlín, kde působí koncern Veolia voda ČR.

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a vodu spravovat jako veřejnou službu a ne podnikání za účelem dobývání zisku!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak podepište petici požadující toto respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

[php function=1]

Nakolik je obchod s vodou výhodný a pro koho ?

Odpovědi na řadu otázeky o vodě, její ceně a dění kolem vodáren si můžete zdarma stáhnout:

czechindustry-pravdaovode

Uložit

%%_op_gdpr_consent_%%

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit