Pravda o vodě v Plzni

Hospodaření s vodou je v od roku 2016 v rukou měst, do té doby bylo pod kontrolou fr. koncernu VEOLIE

VODÁRNA PLZEŇ, od r. 1996 - 2016 r. koncern Veolia, dnes společnost města Plzeň


INFORMACE O VODĚ A  VODÁRNĚ PLZEŇ, VEOLII PLZEŇ 

Vodu, vodárnu, prodej vody i cenu vody určoval do konce roku 2015 na Plzeňsku fr. koncern Veolia, který inkasoval i nemalé zisky z prodeje vody

Provozní vodárna, která provozuje pronajatou infrastrukturu. Je pod kontrolou fr. koncernu Veolia již od roku 1996. Město Plzeň má pouze 1,7% ve společnosti. Ze zisku tvořeného inkasem plateb za vodné a stočné vyplácí dividendy, které jsou rozdělovány mezi fr. koncern Veolia a  Statutární město Plzeň.

1) Provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území města Plzeň, na území okresu Plzeň-sever a Plzeň – jih, v lokalitách Starý Plzenec, Čižice, Stod, Břasy, Plešnice a Štěnovice je společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s., IČ:25205625, DO ROKU 2016 z fr. koncernu VEOLIA

2) Její základní kapitál činí dlouhodobě pouhých 5.000.000, - Kč. Svojí činností pokrývá cca 84 obcí v Plzeňském kraji. Celkem zásobuje přes 220 tisíc obyvatel. Využívá celkem 24 úpraven vody, téměř 1 300 km vodovodní sítě a 35 000 přípojek. Součástí distribučního systému je 37 čerpacích stanic a 76 vodojemů.

3) Ve společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a.s. má město Plzeň podíl 1,7% a VEOLIA podíl 98,3%, ve stejném poměru se dělí dividendy, viz. ZISKY. Významní vlastníci vodárenské infrastruktury v Plzeňském kraji je město Plzeň a společnost Vodárenská a kanalizační, a.s., Plzeň, IČ: 49786709.

4) 30.9.1993 vznikla společnost Vodovody, kanalizace Plzeň, spol. s r.o., ve které mělo město Plzeň majoritu. V roce 1994 začal proces odstátnění a privatizace vodovodů a kanalizací v plzeňském regionu.  1.dubna 1994 došlo k bezúplatnému převodu veškerého infrastrukturního majetku na město Plzeň a provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu měla zajišťovat společnost Vodovody, kanalizace Plzeň spol. s r.o., která se dne 16.12.1994 přejmenovala na společnost Vodárny Plzeň, s.r.o., se sídlem Plzeň, Malostranská 2.

5) 26.ledna 1996 byla podepsána nájemní smlouva s městem Plzní "O nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace".

6) 9.3.1996 byla podepsána zakladatelská smlouva společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a.s., IČ:25205625. Zakladateli a.s. byli společnost ČSSŽP, IČ: 49241214 a město Plzeň. V březnu 1996 se s.r.o transformovalo na VODÁRNA PLZEŇ a.s., když dne 19.3.1996 Ing.Zdeněk Grundman, náměstek primátora za město Plzeň a zástupci společnosti ČSSŽP, a.s. (CTSE-VEOLIA VODA) u notáře prohlásili zrušení společnosti Vodárny Plzeň s.r.o. a její přeměnu na akciovou společnost.

7) V roce 1994 byla do obchodního rejstříku zapsána společnost Vodárenská a kanalizační, a.s., Plzeň, IČ: 49786709. Tato společnost stejně jako město Plzeň pronajímá vodárenskou infrastrukturu k provozování společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., když na MVH konané dne 20.11.1997 bylo schváleno uzavření Nájemní smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací se společností VODÁRNA PLZEŇ, a.s..

8) Usnesením ŘVH ze dne 8.6.1999 byla nájemní smlouva o provozování vodovodů a kanalizací  prodloužena do 30.12.2017. a dne 27.6.2006 byla tato smlouva o provozování prodloužena o dalších 10 let, do 31.12.2027

9) Osoby odpovědné za stav v Plzni www.volby.cz

Zastupitelstvo města Plzně 1998-2002, 2002-2006, 2006-20102010-20142014-2018

Nakolik je obchod s vodou výhodný a pro koho ?

Odpovědi na řadu otázeky o vodě, její ceně a dění kolem vodáren si můžete zdarma stáhnout:

czechindustry-pravdaovode

Uložit

%%_op_gdpr_consent_%%

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit