Pravda o vodě v Pardubice

vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Vak Pardubice

ZISK, KTERÝ PLATÍ LIDÉ V CENĚ VODY, VYUŽÍVÁ MĚSTSKÁ VODÁRNA K INVESTOVÁNÍ DO OBNOVY VODÁRENSKÝCH SÍTÍ

Vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Cena vody obsahuje ziskovou marži, ta je k dispozici výhradně Vaku Pardubice a městům a obcím. Společnost používá zisky, především k financování velkých dotačních projektů. Svou činnost zaměřila na investování do obnovy infrastruktury v regionu. Přes vysoké investice a nutnost spolufinancování dotačních projektů, má Vak léta nejlevnější V/S než sousední Vak H.Králové, jehož ziskovou část "politici" zprivatizovali a kde vodu prodává  fr.koncern Veolia.

I zde proběhlo několik pokusů privatizovat zisky z prodeje vody. V zájmu koncernů jednali někteří "politici" tak intenzivně, že se akcionáři museli obrátit na soudy. Po ukončení valné hromady "politici" měnili usnesení valné hromady ve prospěch koncernu a tvrdili, že akcionáři údajně privatizaci schválili. Toto jednání prohlásil soud za nezákonné a neplatné a nahaněči koncernů byli z vedení vodárny odvoláni.

Mé konzultace se zástupci obcí, včetně požadavku na zásah soudu a obranu vodárny významě přispěly k zachování vody v rukách měst a obcí. Více v referencích.

Zisky jsou díky tomu k dispozici vodárně a slouží k obnově sítí a tím, občanům a městům a obcím. Vodárna je pod plnou kontrolou měst a obcí Pardubického okresu. Čerpá dotace z EU.

rok
celkem
  
celkem 2012-2014
58.881
2014
15587
2013
19862
2012
23432

ZDARMA

Kolik a komu za vodu platím a kde mé peníze končí?

  1. Výše vodného a stočného za poslední 3 roky
  2. Zisky z "vody" dosažené vodárnou v rukách měst a obcí za 4 roky
  3. Výroční zprávy, rozvahy a účetní závěrky za 3 roky
  4. Jak se stanoví zisk z vodného a stočného a kde zjistíte jeho výši?

Nemám rád SPAM, e-mail můžete vždy odhlásit!

Pro Transparency international jsem napsal Analýzu o dění v českém vodárenství

Odpovídá na podobné otázky.

ZDARMA ke stažení

Analýza Transparency international Proč máme drahou vodu?

Ukázkové příklady a důsledky pochybných "privatizací" ...

privacy e-mail můžete kdykoliv odhlásit

Chceme platit za vodu jen to, co je skutečně třeba. Chceme, aby peníze, které platíme za vodu, byly reinvestovány zpět ve vodárenském odvětví a nekončily v cizině na účtech zahraničních koncernů. Chceme kontrolu a správu vody pro další generace v rukou státu.

Chcete totéž?

Pak, se přidejte k lidem, kteří již požadují nápravu ve prospěch lidí a měst

Pomozte poslat koncerny domů. Šlo to s armádou Sovětského svazu, půjde to i s koncerny.

Mám dost neustálého zdražování vody na úkor lidí