Pravda o vodě v Pardubicích

vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Vak Pardubice

INFORMACE O FIRMĚ DODÁVAJÍCÍ LIDEM VODU V PARDUBICÍCH

Vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Vak Pardubice je smíšení okresní vodárna, to znamená, že vlastní vodárenskou infrastrukturu a tu sama provozuje. Je řízená českými vodárenskými odborníky, pracujícími pro města a obce, nikoliv pro zahraniční koncern. Je pod plnou kontrolou měst a obcí okresu Pardubice. I v Pardubicích proběhlo několik pokusů vyvést zisky z vody na zahraniční koncerny a ve Vaku Pardubice nechat pouze trubky a povinnost je financovat. Důsledným postupem, kterým jsem vytvářel důkazy o podivném jednání některých "politiků", se podařilo se slušnými zástupci měst a obcí, toto odhalit a zastavit. Především v roce 2002, 2004 a 2005 bylo zavedení soukromého penězovodu do rukou koncernu Veolia doslova na spadnutí.

Čerpá dotace z EU. Dominantní, i když ne majoritní, postavení má město Pardubice, které je ovládající osobou společnosti.

V zájmu koncernu jednali někteří "politici" tak intenzivně, že se akcionáři museli obrátit na soudy. "Politici" ve spolupráci s naháněči koncernu po ukončení valné hromady dokonce protiprávně měnili usnesení valné hromady a tvrdili, že akcionáři údajně vyvedení zisků z vody na Veolii schválili. Toto jednání prohlásil soud za nezákonné a neplatné a "Veoliameni" byli z vedení Vaku Pardubice odvoláni.

Mé konzultace se zástupci obcí, včetně požadavku na zásah soudu významně přispěly k zachování vody v rukách měst a obcí. Více v referencích. Vodárna je díky tomu pod plnou kontrolou měst a obcí Pardubického okresu.

1)  Prodej vody neboli provozování vodovodů a kanalizací zajišťuje na  Pardubicku společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02. Společnost Vak Pardubice vznikla v roce 1994 ze státního podniku Vodovody a kanalizace Pardubice s.p.

2) Společnost spravuje více než 1100 km vodovodu a cca 500 km kanalizace a zásobuje vodou více než 155 tisíc obyvatel.

3) Společnost má dominantní postavení v zásobování vodou a odkanalizování v oblastech kde působí. Správa vodovodů a kanalizací je územně rozdělena na tři oblasti - provozy Přelouč, Holice a Pardubice. Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku v roce 2014 činil 1.397.898,- Kč.

4) Osoby odpovědné za stav v okrese Pardubice

Zastupitelstvo města Pardubice, Lázně Bohdaneč, Holice, Chvaletice, Sezemice, Dolní Roveň a Přelouč 1998-2002, 2002-2006, 2006-20102010-2014 2014-2018

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Nezajímají nás "politické bláboly", ale reálné kroky a náprava. Proto vznikl Nadační fond PRAVDA O VODĚ. Postavili jsme se protiprávní komercionalizaci vody v ČR přes soudy a ty potvrzují, že máme pravdu.

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný. Proto léta bráníme zájmy lidí i státu a prosazujeme:


Vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody a garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR.

Nadační fond PRAVDA O VODĚPožadujeme vodu v rukou měst/státu

DÁVÁ VÁM TO CO DĚLÁME SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme