Pravda o vodě v Ostravě

Hospodaření s vodou je majoritně v rukou fr. koncernu SUEZ

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., OVAK a
francouzský koncern SUEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, ROZVAHA, VÝSLEDOVKA

Informace o ceně vody, investicích, dotacích, vlastnictví a vodárně.

Komu a co platíte v ceně vody? Kde končí peníze? Investuje se u vás do obnovy sítí nebo poteče z kohoutů závadná voda? Kdo vám vodu prodává? Jak hospodaří městská vodárna a jak zahraniční koncern? Čerpá region dotace z EU nebo vše platí lidé a obce? Koho nemáte volit, kdo sedí v orgánech soukromých společností? Jak jsou „vyvážené“ smluvy se zahraničním koncernem? Kdo na vodě vydělává a kdo financuje investice?

Společnost OVAK i prodej vody v Ostravě je v rukou fr. koncernu Suez 50,13 %. Město Ostrava má ve společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. pouhých 28,55 %. Společnost OVAK, nevlastní vodárenskou infrastrukturu, ale pronajímá si ji od statutárního města Ostrava a na ní prodává vodu lidem.


Informace o vodě a výroční zprávy vodáren v rukou cizinců

Porovnání informací z výročních zpráv umožňuje sledovat vývoj ve vodárně i porovnat vodárny mezi sebou, případně porovnat, jak je nastavena "spolupráce" mezi městy anebo  městskou vodárnou a zahraniční firmou, která prodává lidem vodu.

Informace, které zde najdete:

 • 1

  cena vody, konkrétní cena vodného a stočného, cena kubíku vody, resp. cena za kubík vody, o tom, jaký zisk dosahuje prodejce vody z vodného a stočného vybraného od lidí

 • 2

  o tom, zda budete pít nezávadnou vodu, tzn. o investicích do vodárenské a kanalizační infrastruktury a způsobu jejího financování, o čerpání nebo nečerpání dotací z EU na investice do obnovy a rozvoje vodárenských sítí

 • 3

  o tom, kdo vlastní společnost vodovody a kanalizace, jaký mají podíl na společnosti a zisku z vody města a obce, kdo je největší vlastník společnosti, kdo díky tomu společnost ovládá, řídí a rozhoduje o jejich prioritách

 • 4

  o tom, kteří politici a ze kterých měst, hájí zájmy lidí ve vodárně, o odměnách, které si vyplácí politici ve vedení společnosti vodovody a kanalizace, o složení orgánů, konkrétně představenstva a dozorčí rady společnosti vodovody a kanalizace

 • 5

  o mzdách pracovníků a počtech pracovníků, ve společnosti vodovody a kanalizace a o tom, kolik v oboru vzdělaných zaměstnanců pracuje pro města a obce a hájí zájmy občanů nikoliv zahraničních koncernů v daném městě, okrese nebo kraji

 • 6

  o jednotlivých nákladech a výnosech společnosti vodovody a kanalizace, o výkazu zisků a zpráv, o rozvaze majetku společnosti a způsob jeho financování, o příloze k účetní závěrce

 • 7

  Dokumenty: účetní závěrka, výkazu zisků a zpráv, informace o zadlužení společnosti, Zprávu představenstva o stavu společnosti vodovody a kanalizace a budoucím vývoji, Ovládací zprávu a zprávu o propojených osobáchVýroční zprávy OVAK ke stažení:

Ostravské vodárny a kanalizace - Výroční zprávy 1

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Vlastník společnosti
fr. koncern SUEZ 50% a město Ostrava jen 28%
fr. koncern SUEZ 50% a město Ostrava jen 28%
ROK
VÝROČNÍ ZPRÁVY
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
2014
VZ . . .
UZ . . .
2013
VZ . . .
UZ . . .
1997
V roce 1997 samotný OVAK koupil od FNM AKCIE OVAKU za 0,1 K/akcii a snížil o tyto akcie základní kapitál společnosti
Díky tomu se fr. koncern SUEZ stal ovládající osobou společnosti OVAK a město Ostrava mělo již jen 28% podíl
1996
FOND NÁRODNÍHO MAJETKU MĚL V ROCE 1996 V DRŽENÍ 89,55% AKCIÍ OVAKU
"Fond národního majetku" by měl být přejměnován na Fond zahraničních koncernů a jejich zisků

ZDARMA

Komu platím, kde mé peníze končí a budu pít nezávadnou pitnou vodu?

 1. Výše vodného a stočného za poslední 3 roky
 2. Zisky z "vody" dosažené vodárnou v rukách měst a obcí za 4 roky
 3. Výroční zprávy, rozvahy a účetní závěrky za 3 roky
 4. Jak se stanoví zisk z vodného a stočného a kde zjistíte jeho výši?
%%_op_gdpr_consent_%%

Nemám rád SPAM, e-mail můžete vždy odhlásit!


Znáte pohádku "Jak Trautenberk prodával vodu"?

Mezi lidi a vodu se postavil panák, který chtěl prodávat vodu a inkasovat zisk.

Kdo drží v rukou prodej vody, ten určuje cenu vody a inkasuje zisky

Realita v ČR je stejná jako v pohádce. Trautenberk je zpět. Rafinovaně je presentován jako "strategický investor a partner obcí" a koupil si Kubu, Anče i hajného!


e-book ZDARMA

E-book: Trautenberk se vrátil

Proč platíme za vodu stále více, ačkoliv nemusíme?

Stáhnout e-book

"Proč platíme za vodu stále více, ačkoliv nemusíme?"

Již jen jeden krok!

Vložte e-mail a získejte zdarma e-book.

%%_op_gdpr_consent_%%

Nemám rád SPAM, váš e-mail můžete vždy odhlásit