Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., OVAK a francouzský koncern SUEZ

Hospodaření s vodou je majoritně v rukou cizinců, konkrétně francouzkého koncernu SUEZ.


CENA VODY, VODNÉ A STOČNÉ, CENA KUBÍKU VODY V OSTRAVĚ

Obchod s vodou ovládá v Ostravě fr. koncern Suez

Prodejce vody, který prodává vodu přes infrastrukturu pronajatou od města Ostravy. Je zcela pod kontrolou fr. koncernu SUEZ, který má ve společnosti OVAK majoritní pozici. Je řízena českými vodárenskými odborníky, kteří pracují pro fr. koncern SUEZ, který je majoritním vlastníkem společnosti. Cenu vody na Ostravsku navrhuje od roku 2005 představenstvo OVAK, složené majoritně ze zástupců koncernu SUEZ a města Ostravy. O ceně vody tak rozhoduje především koncern. Cena vody obsahuje ziskovou marži prodejce vody, ta je z velké části vyplácená v dividendách.

Městu z vyplacených dividend náleží cca 28%, fr. koncernu SUEZ 50%. OVAK má léta srovnatelnou cenu vodného a stočného, jako další velká města v ČR.

Míra inflace je přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen a dá se  s ní porovnat růst ceny vody.

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.     
Cena vody
vodné
stočné
celkem
růst 
inflace
rok
Kč/m3
Kč/m3
Kč/m3
%
%
201637,2538,8176,061,9
201536.5938.0574.641.12
201436.2337.5873.8130.4

ZDARMA

Kolik a komu za vodu platím a kde mé peníze končí?

  1. Výše vodného a stočného za poslední 3 roky
  2. Zisky z prodeje "vody" jdou z 50% fr.koncernu za 4 roky
  3. Výroční zprávy, rozvahy a účetní závěrky za 3 roky
  4. Jak se stanoví zisk z vodného a stočného a kde zjistíte jeho výši?

Nemám rád SPAM, e-mail můžete vždy odhlásit!


STOP "VYVÁDĚNÍ" ZISKU Z VODY DO ZAHRANIČÍ

Chceme vodu v rukou samospráv a ne v rukou koncernů Máme dost drancování našich peněženek a veřejných rozpočtů