Pravda o vodě v Ostravě

Hospodaření s vodou je majoritně v rukou fr. koncernu SUEZ

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., OVAK a
francouzský koncern SUEZ

INFORMACE O VODĚ A FIRMĚ OVAK V RUKOU KONCERNU SUEZ

Vodu, vodárnu, prodej vody i cenu vody určuje v Ostravě fr. koncern Suez, který inkasuje i většinu zisků z prodeje vody

Prodejce vody, který prodává vodu přes infrastrukturu pronajatou od města Ostravy. Je pod kontrolou fr. koncernu SUEZ, který má ve společnosti majoritní pozici od roku 1996. Je řízena českými vodárenskými odborníky, kteří pracují pro fr. koncern SUEZ, který je majoritním vlastníkem společnosti. O ceně V/S tak rozhoduje koncern a minoritně město. Cena vody obsahuje ziskovou marži prodejce vody, ta je z velké části vyplácená v dividendách. Město Ostrava má pouze 28% ve společnosti. Ze zisku tvořeného inkasem plateb za vodné a stočné vyplácí dividendy, které jsou rozdělovány mezi fr. koncern SUEZ, Statutární město Ostravu a 1 fyzickou osobu.

1)  Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťuje ve městě Ostrava společnost Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 72971. Společnost OVAK a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30. dubna 1992. Den vzniku společnosti je datován na 1. květen 1992. Akciová společnost byla založena podle § 172 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti byl Fond národního majetku České republiky.

2) Společnost má dominantní postavení v zásobování vodou a odkanalizování v Ostravě.

3) V roce 2014 činil základní kapitál společnosti 131 904 000,- Kč, když dne 28.12.1995 valná hromada rozhodla o snížení základního jmění z částky 1.250.811.000,- Kč na hodnotu 131.904.000,-Kč. Snížení základního jmění společnosti bude provedeno vzetím 1 118.907 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč z oběhu s tím, že tyto akcie budou společností vykoupeny za cenu 0,10 Kč za 1 kus akcie.

4) Více než 50% podíl ve společnosti OVAK a.s. vlastní fr. koncern SUEZ již do roku 1996. Necelou 1/3 akcií vlastní Statutární město Ostrava a 12% společnosti má dlouhodobě v držení fyz. osoba.

Přehled držitelů akcií na jméno s více než 5 % akcií v roce 2014.

Akcionář Podíl
SUEZ ENVIRONNEMENT 50,13 %
Statutární město Ostrava 28,55 %
RNDr. Lubomír Habrnál 12,05 %
Ostatní 9,27 %

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a vodu spravovat jako veřejnou službu a ne podnikání za účelem dobývání zisku!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak podepište petici požadující toto respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

[php function=1]

Nakolik je obchod s vodou výhodný a pro koho ?

Odpovědi na řadu otázeky o vodě, její ceně a dění kolem vodáren si můžete zdarma stáhnout:

czechindustry-pravdaovode

Uložit

%%_op_gdpr_consent_%%

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit