Pravda o vodě v Náchodě

vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Vak Náchod

INFORMACE O FIRMĚ DODÁVAJÍCÍ LIDEM VODU V NÁCHODĚ

Vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Vak Náchod je smíšení okresní vodárna, to znamená, že vlastní vodárenskou infrastrukturu a tu sama provozuje. Je řízená českými vodárenskými odborníky, pracujícími pro města a obce, nikoliv pro zahraniční koncern. Je pod plnou kontrolou měst a obcí okresu Náchod. Dominantní postavení ve společnosti mají města Náchod, Nové Město nad Metují, Hronov a Broumov. Čerpá dotace z EU. I v Náchodě proběhlo několik pokusů vyvést zisky z vody na zahraniční koncerny a ve Vaku Náchod nechat pouze trubky a povinnost je financovat. Důsledným postupem, kterým jsem vytvářel důkazy o podivném jednání některých "politiků", a spolu se služnými zástupci měst a obcí se toto podařilo odhalit a zastavit. Především v letech 2002 a 2004-2005 bylo zavedení soukromého penězovodu do Vaku Náchod doslova na spadnutí.

Mé konzultace se zástupci obcí, včetně požadavku na zásah soudu významě přispěly k zachování vody v rukách měst a obcí. Více v referencích. Vodárna je díky tomu pod plnou kontrolou měst a obcí Náchodska.

1) Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťuje v okrese Náchod společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., se sídlem Náchod, Kladská 1521, PSČ 547 01. Společnost byla založena podle par. 172 obch.zák. Zakladatelem společnosti byl Fond národního majetku ČR . Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku bylo obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Vak Náchod.

2) Společnost je smíšená, v jejím majetku je tedy infrastrukturní i provozní majetek. Hlavním předmětem podnikání společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. V roce 2014 činil základní kapitál společnosti 725 954 000,- Kč

3) Osoby odpovědné za stav v okrese Náchod:  www.volby.cz

Zastupitelstva měst Náchod, Nové Město n. Metují, Teplice nad Metují, Broumov, Hronov 1998-2002, 2002-2006, 2006-20102010-2014 2014-2018

4) Vak Náchod díky svému postavení okresní vodárny pod plnou kontrolou města a obcí čerpá dotace z EU i od státu a tím spolufinancuje obnovu a rozvoj vodárenské infrastruktury a nezatěžuje občany vysokým vodným a stočným.

5) Jde o společnost, která přes velké investice má společně s Vak Trutnov dlouhodobě nejnižší cenu vodného a stočného ve Královéhradeckém kraji. V kraji má léta nejdražší ceny V/S sousedící zprivatizovaný Vak H.Králové, kde působí koncern Veolia voda ČR.

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a vodu spravovat jako veřejnou službu a ne podnikání za účelem dobývání zisku!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak podepište petici požadující toto respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

[php function=1]

Nakolik je obchod s vodou výhodný a pro koho ?

Odpovědi na řadu otázeky o vodě, její ceně a dění kolem vodáren si můžete zdarma stáhnout:

czechindustry-pravdaovode

Uložit

%%_op_gdpr_consent_%%

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit