Pravda o vodě v Libereckém a Ústeckém kraji

Hospodaření s vodou je ze 50,1% v rukou francouzkého koncernu VEOLIA

Severočeské vodovody a kanalizace (Veolia) a
Severočeská vodárenská společnost (města)

INFORMACE O VODÁRNĚ, KTERÁ DODÁVÁ VODU V SEVERNÍCH ČECHÁCH

LIBEREC, SEMILY, ČESKÁ LÍPA, JABLONEC, ÚSTÍ NAD LABEM, DĚČÍN, CHOMUTOV, MOST, TEPLICE

Vodu, vodárnu, prodej vody i cenu vody ovládá a určuje v Libereckém a Ústeckém kraji fr. koncern Veolia, který inkasuje i nemalé zisky

Vodu v Libereckém a Ústeckém kraji prodává od roku 2000 fr. koncern Veolia. SčVak - prodejce vody ovládá fr. Veolia s podílem 50,01% a SVS je vlastník vodárenských sítí (města a obce), které pronajímá SčVaku, Veolii

1) Provozovatel - prodejce vody  a subjekt inkasující zisky z dodávek vody , jejího odvádění a čištění je společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - SčVaK

Provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti, a. s. bylo svěřeno dlouhodobou smlouvou o provozování společnosti –SčVaK, kterou kontrolovaly do roku 1998 města a obce.

Společnost SčVaK byla postupně ovládnuta fr. koncernem VIVENDI water, který se po finančním skandálu celé skupiny Vivendi, zahrnujícím mimo jiné na machinace v účetnictví, přejmenoval na Veolia water. Tento proces byl dokončen koncem roku 2002, kdy Veolia (jejímž vlastníkem jsou koncerny Compagnie Générale des Eaux – Sahide) začala kontrolovat v SčVaK smajoritní podíl 50,10%. Druhým největším akcionářem SčVaK s podílem cca 49,12% jsou města a obce Ústeckého a Libereckého kraje.

V roce 1998 byla bez výběrového řízení prodloužena smlouva o provozování mezi SVS a SčVaK do roku 2020. Tím si Veolia zajistila do roku 2020 50% příjem ze zisků plynoucích z prodej vody bez povinnosti investovat do infrastruktury, která díky existenci SVS a provozní smlouvě zůstala na 100% městy ovládané SVS.

2) Vlastníkem infrastruktury a subjektem povinným financovat obnovu a rozvoj infrastruktury  je společnost Severočeská vodárenská společnost, a.s. (SVS).

Byla založena v roce 1993 Fondem národního majetku ČR a svým rozsahem pokrývala 424 severočeských měst a obcí. Při vzniku SVS se akcionáři společnosti stalo 424 měst a obcí, Fond národního majetku ČR zastoupený Ministerstvem zemědělství ČR (jedna akcie se zvláštními právy), a 4 % akcií byla určena pro Restituční investiční fond a Nadační investiční fond. Akcie určené pro Restituční investiční fond a Nadační investiční fond byly společností SVS odkoupeny a převedeny na města a obce.

SVS působící na vodárenském trhu v oblasti vlastnictví, výstavby a správy vodohospodářské infrastruktury a tím na ní leží povinnost vlastníka, a tou je závazek investovat do obnovy a rozvoje vodárenských sítí. Je největší vlastnickou vodárenskou společností v Čechách. Region její působnosti pokrývá kraj Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2, tedy 12% plochy státu, kde žije 1,128 milionu obyvatel.

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a vodu spravovat jako veřejnou službu a ne podnikání za účelem dobývání zisku!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak podepište petici požadující toto respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

[php function=1]

Nakolik je obchod s vodou výhodný a pro koho ?

Odpovědi na řadu otázeky o vodě, její ceně a dění kolem vodáren si můžete zdarma stáhnout:

czechindustry-pravdaovode

Uložit

%%_op_gdpr_consent_%%

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit