Pravda o vodě v Hodoníně

vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Vak Hodonín

INFORMACE O FIRMĚ DODÁVAJÍCÍ LIDEM VODU V HODONÍNĚ

Vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Vak Hodonín je smíšení okresní vodárna, to znamená, že vlastní vodárenskou infrastrukturu a tu sama provozuje. Je řízená českými vodárenskými odborníky, pracujícími pro města a obce, nikoliv pro zahraniční koncern. Je pod kontrolou měst a obcí Hodonínského okresu. Čerpá dotace z EU i od státu. Dominantní a majoritní postavení ve společnosti mají společně města Hodonín, Bzenec, Veselí nad Moravou, Kyjov a Dubňany. I zde proběhlo několik pokusů o privatizaci zisků z vody ze strany koncernu Veolia a pro ni pracující Českou spořitelnu a skupinou firem se sídlem Václ.nám 47. Praha 1. Důsledným postupem se podařilo se služnými zástupci měst a obcí, toto odhalit a zastavit. Především v roce 2003-2004 bylo zavedení soukromého penězovodu do Vaku Hodonín doslova na spadnutí.

1)  Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťuje v okrese Hodonín společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., se sídlem Purkyňova 2, č.p.2933, PSČ 695 11, Hodonín, byla do obchodního rejstříku zapsána 1.1.1994. Společnost působí v aglomeracích Bzence, Strážnicka, Petrova, Hodonína, Ratíškovic a Veselí nad Moravou.

2) Společnost je smíšená, v jejím majetku je tedy infrastrukturní i provozní majetek. Hlavním předmětem podnikání společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Společnost má dominantní postavení v zásobování vodou a odkanalizování v Hodonínském okrese. V roce 2014 činil základní kapitál společnosti 797 076 000 Kč

3) Hlavní akcionáři jsou města a obce, které vlastní 94% akcií společnosti. Největší akcionáři jsou města  Hodonín 30,29%, Bzenec 13,49% a Veselí nad Moravou 6,89%.

4) Města a obce na Hodonínsku mají dnes již stejný jako já na to, jaký model vodárny je nejvýhodnější pro lidi, měst a obce – klasický smíšený model vodárny, která vlastní infrastrukturu sama provozuje:

„Smíšený model se za  léta transformací a  privatizací vodárenských společností v  ČR ukázal jako nejefektivnější: společnost, řízená vlastníky infrastruktury (municipalitami), majetek provozuje a současně sama rozhoduje o jeho údržbě a obnově s cílem trvalého zabezpečení modernizace a dobrého technického stavu. Zásadní výhodou tohoto modelu je tak možnost udržování rovnováhy mezi potřebami a finančními možnostmi společnosti při stanovování citlivé výše vodného a stočného.“ Výroční zpráva rok 2012

5) Osoby odpovědné za stav v okrese Hodonín:  www.volby.cz

Zastupitelstva měst Hodonín, Bzenec a Veselí nad Moravou 1998-2002, 2002-2006, 2006-20102010-2014 2014-2018

5) Vak Hodonín díky svému postavení okresní vodárny pod plnou kontrolou města a obcí čerpá dotace z EU i od státu a tím financuje obnovu a rozvoj vodárenské infrastruktury a nezatěžuje občany vysokým vodným a stočným. Dne 15.12.2005 Evropská komise rozhodla ve prospěch žádosti společnosti Vak Hodonín o dotaci z Fondu soudržnosti na projet „STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO“ a z uvedeného fondu poskytne podporu 74% z uznatelných nákladů, které budou činit 29.155.243 EUR.

6) Jde o vodárenskou společnost, která přes velké investice má dlouhodobě nejnižší cenu vodného a stočného v Jihomoravském kraji. V sousedním Zlínském kraji, jen 70 km vzdálený a zprivatizovaný Vak Zlín, má v roce 2014 V/S o 15 Kč/m3 dražší. Zde působí fr. koncern Veolia voda ČR.

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a vodu spravovat jako veřejnou službu a ne podnikání za účelem dobývání zisku!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak podepište petici požadující toto respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

[php function=1]

Nakolik je obchod s vodou výhodný a pro koho ?

Odpovědi na řadu otázeky o vodě, její ceně a dění kolem vodáren si můžete zdarma stáhnout:

czechindustry-pravdaovode

Uložit

%%_op_gdpr_consent_%%

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit