Pravda o vodě v Mladá Boleslavi

vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Vodovody a kanalizace M. Boleslav, Vak M. Boleslav

CENA VODY, VODNÉ A STOČNÉ, CENA KUBÍKU VODY MLADÁ BOLESLAV

Vodárna a prodej vody je v rukou měst a obcí

Vak Mladá Boleslav i prodej, resp. dodání, odvedení a vyčištění vody a stanovení výše ceny vody je zcela v rukou měst a obcí. Cenu vody v Mladé Boleslavi navrhuje představenstvo Vaku Mladá Boleslav, složené se zástupců měst a obcí a českého vodárenského managementu, pracujícího pro města a obce, nikoliv pro zahraniční koncern.

Vak Mladá Boleslav je tzv. smíšená okresní vodárna, která vlastní infrastrukturu a tu sama provozuje. O ceně vody rozhodují výhradně města a obce.

Kalkulace vodného a stočného obsahuje i ziskovou marži provozovatele. Ta je k dispozici výhradně Vaku Mladá Boleslav a tím městům a obcím, které ho vlastní. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav záměrně tvoří nízké zisky nebo takové, které potřebuje k zajištění rozvoje sítí, financování investic a spolufinancování velkých z EU dotovaných projektů.

Místo výplaty dividend investuje Vak Mladá Boleslav do obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury v regionu Mladé Boleslavi. Přesto má léta levnější cenu vodného a stočného než např. sousední Vodárna Kladno-Mělník, kde vodu prodává fr. Veolia Kladno, resp. přes Středočeské vodárny, a.s.

I na magistrátu Mladé Boleslavi proběhlo několik pokusů o vyvedení monopolu vody a zisků z vody na zahraniční koncern. Před zastupiteli se stejně jako v sousedním Kladnu a Mělníku mávalo sliby inflačního růstu cen vody, apod.. Jak dokazuje vývoj v Kladně, Hradci Králové nebo Zlíně to není nikde dodržováno a dané regiony mají velké problémy. Míra inflace umožňuje srovnání s výší růstu inflace a růstu ceny vodného a stočného.

CENA VODY, VODNÉ A STOČNÉ, CENA KUBÍKU VODY MLADÁ BOLESLAV

Vodárna a prodej vody je v rukou měst a obcí

Cenu vody v Mladé Boleslavi navrhuje představenstvo Vaku Mladá Boleslav, složené se zástupců měst a obcí a českého vodárenského managementu, pracujícího pro města a obce, nikoliv pro zahraniční koncern.

Vodovody a kanalizace M.Boleslav, a.s.
Cena vody
vodné
stočné
celkem
růst 
inflace
rok
Kč/m3
Kč/m3
Kč/m3
%
%
201647,9342,2190,143,81
201545.4341.4086.837.96

ZDARMA

Kolik a komu za vodu platím a kde mé peníze končí?

  1. Výše vodného a stočného za poslední 3 roky
  2. Zisky z "vody" dosažené vodárnou v rukách měst a obcí za 4 roky
  3. Výroční zprávy, rozvahy a účetní závěrky za 3 roky
  4. Jak se stanoví zisk z vodného a stočného a kde zjistíte jeho výši?

Nemám rád SPAM, e-mail můžete vždy odhlásit!

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a správu vody jako veřejnou službu!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak se přidejte a podepište petici požadující to respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

2346 občanů