Pravda o vodě v Mladá Boleslavi

vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Vodovody a kanalizace M. Boleslav, Vak M. Boleslav

INFORMACE O FIRMĚ DODÁVAJÍCÍ LIDEM VODU V MLADÉ BOLESLAVI

Vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Vak Mladá Boleslav je smíšení okresní vodárna, to znamená, že vlastní vodárenskou infrastrukturu a tu sama provozuje. Je řízená českými vodárenskými odborníky, pracujícími pro města a obce, nikoliv pro zahraniční koncern. Je pod plnou kontrolou měst a obcí okresu Mladá Boleslav. I v Mladé Boleslavi proběhlo několik pokusů vyvést zisky z vody na zahraniční koncerny a ve Vaku Mladá Boleslav nechat pouze trubky a povinnost je financovat. Podivné jednání některých "politiků", se podařilo odhalit a se služnými zástupci měst a obcí, se toto zastavilo. Především v roce 2002 a 2003 bylo zavedení soukromého penězovodu přes Českou spořitelnu, do rukou koncernu Veolia, doslova na spadnutí.

1) Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťuje v okrese Mladá Boleslav společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Čechova 1151, PSČ 293 22 byla založena Fondem národního majetku ČR na základě privatizačního projektu Středočeských vodovodů a kanalizací Praha, s.p. dle rozhodnutí MSNMP ČR ze dne 16.9.1993 č.j. 24/93 – 360.

2) Podíl měst a obcí na základním kapitálu přesahuje 94 %, zbylá část je mezi veřejností. Největší akcionáři jsou město Mladá Boleslav 38,6%, město Bakov nad Jizerou 8,7%, město Benátky nad Jizerou 8,7%, město Bělá pod Bezdězem 6,8%, město Kosmonosy 5,3% a město Mnichovo Hradiště 6,6%. V roce 2014 činí základní kapitál společnosti 1 487 309 000,- Kč

3) Jde o smíšenou vodárenskou společnost, která infrastrukturu vlastní i provozuje. Hlavním předmětem podnikání společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Společnost má dlouhodobou Koncepci podnikatelské činnosti, ve které reaguje na novely Vodního zákona č. 254/2001 Sb., schválení zákona o Vodovodech a kanalizacích č.274/2001, vznik kraje a přepracování Programu rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku (dále jen PRVKUC) na Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (dále jen PRVKÚK). Na základě nového zákona o vodovodech a kanalizacích a.s. uzavřela obchodní smlouvy s cca 28 tis. zákazníky. Po roce 2005, reaguje i na vstup ČR do Evropské unie (dále jen EU) a s tím řadu dalších zákonů a opatření, zejména implementace směrnic EU týkajících se ochrany životního prostředí do legislativy České republiky. Koncepce přinesla v prosinci 2005 zisk historicky velmi významné finanční podpory z prostředků Fondu soudržnosti EU ve výši více jak 360 mil. Kč na projekt „Mladoboleslavsko – čištění a odkanalizování odpadních vod“.

4) Osoby odpovědné za stav v okrese Mladá Boleslav:  volby.cz

Zastupitelstva měst Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou, Benátky nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Kosmonosy a Mnichovo Hradiště. 1998-2002, 2002-2006, 2006-20102010-2014 2014-2018

5) Vak M.Boleslav díky svému postavení okresní vodárny pod plnou kontrolou města a obcí čerpá dotace z EU i od státu a tím spolufinancuje obnovu a rozvoj vodárenské infrastruktury a nezatěžuje občany vysokým vodným a stočným.

6) Jde o společnost ve Středočeském kraji, která přes velké investice do infrastruktury má dlouhodobě nižší cenu vodného a stočného než sousední Vodárna Kladno –Mělník, kde od roku 2004 působí koncern Veolia voda ČR a kde se zastupitelům sliboval růst ceny vody o inflaci, pokud prodej vody zprivatizují!

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a vodu spravovat jako veřejnou službu a ne podnikání za účelem dobývání zisku!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak podepište petici požadující toto respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

[php function=1]

Nakolik je obchod s vodou výhodný a pro koho ?

Odpovědi na řadu otázeky o vodě, její ceně a dění kolem vodáren si můžete zdarma stáhnout:

czechindustry-pravdaovode

Uložit

%%_op_gdpr_consent_%%

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit