Záznam semináře

Reálné vysvětlení, PROČ MÁME DRAHOU VODU a ukázky, jak to funguje v ČR při obchodu s vodou. BONUS 2 videa. První dokládá dění v řadě okresů ČR, kde monopol vody ovládly koncerny a druhé, jak se k vodě a ke koncernům staví ve Francii.

Svým příspěvkem mi pomáháte financovat projekt PRAVDA O VODĚ, rozšiřovat a aktualizovat obsah stránek www.pravdaovode.cz a financovat obranu vodárny přes soudy, s cílem vytvořit soudní precedens vrácení vody zpět do rukou měst a obcí, resp. do jejich vodáren. Za to vám děkuji.

Ing. Radek Novotný, autor projektu PRAVDA O VODĚ


Video: Proč stále zdražuje voda?