Objednávka

najdete zde odpověď na výše uvedené otázky, ale je zde vysvětleno a doloženo mnohem více.

Bonusy k e-knize ZDARMA

Hodnota BONUSŮ přesahuje 1,740 mil. korun.

+ 12 doplňujících videí v souhrnném čase cca 45 minut

+ Analýza okresní vodárny, do které byl instalován jako prodejce vody zahraniční koncern, v hodnotě 540 tis. Kč

+ Obchodní strategie, která prozrazuje, že městské vodárny nejdříve zahraniční koncern ovládl a poté je upravil k obrazu svému. A lidé mají díky tomu často nejdražší cenu vody v kraji.

+ Tři rozhodnutí soudů o pokoutnosti procesu vedoucího k předání monopolu vody do rukou koncernu: Krajský soud v Brně, Vrchní soud v Olomouci a Ústavní soud v Brně, který vydal 2x ústavní nález o svévolném a protiprávním jednání Nejvyššího soudu, jenž upřel právo na spravedlivý proces a znevážil práci nižších soudů. Mé náklady na daná precedentní rozhodnutí soudů, vracející vodu zpět do rukou měst a obcí, přesáhly jen od roku 2010 1,2 mil. Kč. Na soudy jsem se přitom obrátil již v roce 2002, abych vytunelování vodárny zabránil.

BONUSEM  jsou reálné dokumenty, závěry soudů, analýzy, kalkulace a různé sliby a stanoviska soukromých subjektů, které se pokoušejí vodu ovládnout. Dávám je k dispozici s e-knihou. Celkové náklady na jejich pořízení, na soudy a na právníky nutné při obraně vodárny, které jsem zaplatil, překročily řád, který zde uvádět ani nebudu.

BONUSY ke knize dávám, protože lidé, kteří chtějí skutečně vědět, jak to s vodu je u nich a v České republice, a také chtějí udělat něco pro nápravu, budou silnější v argumentaci i v důkazech, na kterých stojí jejich názory a to, co cítí.

BONUSY v podstatě dokládají, co se dělo nebo jaký je stav s vodou v řadě okresů v ČR. Proto k e-knize dostanete i tyto BONUSY.

Garance

Pokud informace v e-knize "Proč? Ne/ Budeme pít nezávadnou vodu za rozumnou cenu" pro vás nebudou užitečné nebo zjistíte, že jste nezískali přehled o tom, jak souvisí kvalita pitné vody s investicemi a investice s tím, kolik a komu za vodu platíte a co on s těmito vašimi penězi udělá, tak mi do 30 dnů od doručení e-knihy napište a já vám bez otázek VRÁTÍM částku za e-knihu v plné výši!

Výhody

Příležitost získat informace v době, kdy máte chuť a čas se tématem zabývat. Na rozdíl od fyzického semináře zde máte možnost se k obsahu opakovaně vracet. Informace si tak můžete projít vícekrát. Rychlá dostupnost kdekoliv, kde je internet.