Kdo je odpovědný za to, že nám vodu prodávají cizinci?

Politici, kteří pracují v zájmu koncernů a o vodě rozhodují a my občané, kteří to politiky necháme dělat.


Hlavní odpovědnost je na politicích. Mají v rukou legislativu a dveře k vodě a ziskům z vody se otevírají pouze zevnitř vodáren ve kterých sedí.

Vše, co vydělává, bylo často z vodáren vyvedeno do rukou koncernů. Proč? Aby koncerny mohly inkasovat zisky z vody. Městské vodárny a obce přitom dál financují drahou infrastrukturu, ale díky anti-privatizaci cca 90 % z celkového zisku z hospodaření s vodou končí v zahraničí. V řadě regionů "politici" nejednají v zájmu občanů, měst a státu. Došlo k:

NEMRAVNÉ PRIVATIZACI ZISKŮ A ZESTÁTNĚNÍ NÁKLADŮ

Myslíte si, že Vaše peníze slouží k obnově trubek, ve kterých Vám pak teče "čistá" voda? Není to pravda. Jen v roce 2015 odtekly do zahraničí 2 miliardy korun a další miliardy inkasovaly různé "servisní" firmy. Každoročně zaplatíme a pošleme do zahraničí miliardy, až:

5.000.000.000 Kč

To je hodnota nové čistírny odpadních vod pro Prahu nebo čistíren pro Brno, Ostravu a H. Králové.

Chceme platit za vodu jen to, co je skutečně třeba. Chceme, aby peníze, které platíme za vodu, byly reinvestovány zpět ve vodárenském odvětví a nekončily v cizině na účtech zahraničních koncernů. Chceme kontrolu a správu vody pro další generace v rukou státu.

Chcete totéž?

Pak, se přidejte k lidem, kteří již požadují nápravu ve prospěch lidí a měst

Pomozte poslat koncerny domů. Šlo to s armádou Sovětského svazu, půjde to i s koncerny.

Mám dost neustálého zdražování vody na úkor lidí


Vody je dost pro lidskou potřebu, ale nedostatek pro lidskou chamtivost.

Mahátma Gándhí

O vodě v České republice rozhoduje posledních 20 let především lidská chamtivost.Proč se toto děje?

Protože se nemravnému a často protiprávnímu jednání nebráníme. Vodě nevěnujeme pozornost a volíme lidi, kteří nechávají drancovat naše peněženky i veřejné rozpočty.

Není důvod se nechat zotročovat a okrádat, proto jsem se obrátil na soudy a začal sebe, svou rodinu, vodárny a vodu bránit. Proto jsem připravil a spustil projekt PRAVDA O VODĚ. Jeho hlavním cílem je vrátit vodu a hospodaření s ní zpět do rukou samospráv a odsunout koncerny z ČR stejně jako armádu SSSR, která nám přišla pomáhat v roce 1969.


Kudy vede cesta k nápravě a k vrácení vody do rukou samospráv?

Přes ukončení protiprávních tunelizací a převzetí vody zpět do rukou samospráv.


Přes obranu u soudů a přes informování lidí

Proč koncerny WV nebo Hyundai neuzavírají s prodejci aut obdobné smlouvy, když je to tak výhodné? Protože to výhodné není. V případě automobilek by to znamenalo, že prodejce aut zinkasuje 90 zisku a automobilka jen 10%. Majitelé automobilky WV a Hyundai by logicky na nic podobného nepřistoupili.


Bez leteckého průmyslu se země může obejít. Bez vody nikoliv.

Oded Distel

Půda a voda se neprodává. To věděli již naši předci."Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.


Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších kroků během 12 let na radnici. Věřím, že naše spolupráce bude trvat i nadále."

Mgr. Eva Mucková
starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.