Veolia a její korupční jednání a know-how v profilu Veolie od Public Citizen

Nezisková organizace Public CITIZEN, v profilu Veolie přímo uvádí kapitolu Korupce „Píárová“ presentace koncernu Veolia je tato: Oblast dodržování etických a právních norem, nulová tolerance korupce, diskriminace a kartelových dohod patří trvale k prioritám skupiny Veolia. Etický kodex je … Reálná presentace koncernu Veolie od nezisková organizace Public CITIZEN říká zcela něco jiného Tato nezisková organizace … Pokračování textu Veolia a její korupční jednání a know-how v profilu Veolie od Public Citizen