ORWELL 2023 aneb pravda o boji proti vládní, politické a justiční mafii?

Aby byla v ČR prosazena odpovědnost osob za porušování lidských práv, zákonů a za škody, začala senátorka suplovat práci ministerstev, Vlády ČR a patrně i policie

Dne 21.12.2022 paní senátorka Jana Hamplová zveřejnila na svém FB, že zakládá odborný tým (dále jen „TÝM“), k otázkám ODPOVĚDNOSTI za porušování lidských práv v souvislosti s C-19. Tento záměr paní Hamplové s občany rezonuje, protože bez ohledu na blížící se vánoce, měl příspěvek 645 komentářů, 1,5 tisíce sdílení a 5,5 tisíce interakcí:

Vím, co čeká TÝM, který se rozhodne rozkrýt PRAVDU o výše uvedeném

Protože mám více než 20 letou osobní zkušenost se suplováním práce ministerstev, Vlády ČR a policie.

Jsem stejně jako p. senátorka přesvědčen, že je třeba zabránit porušování zákonů ČR. V mém odvětví  mám DŮKAZY I ROZSUDKY potvrzující, že v pro stát strategickém odvětví – ve vodárenství –  dochází léta k rozsáhlé závažně protiprávní činnosti organizované skupiny, jednající pod jednotným místem vedení, s kterou v zájmu koncernů kooperují politici na všech úrovních. Můj osobní názor je, že jde o organizovaný zločin, ve kterém jdou i zástupci státu.

Stejně jako p. senátorka Hamplová, jsem ministerstva, Vlády ČR i politiky na to, co se spouští upozornil, již když protiprávní komplot, plný korupce, lží, podvodů a manipulací začal. Upozornil jsem, je že povede k miliardovým škodám, i ke gangsterským praktikám.
 
Mám proto 20 letou zkušenost s PPP politikou (Prohnilá, Povrchní, Pokrytecká) a s neochotou politiků problémy byť jen otevřít. Řada vrcholových zákonodárců je líná, zbabělá a neochotná fakta, důkazy a rozsudky studovat, ověřovat. Nemají zájem pomoci prosadit vymahatelnost práva a pochybný systém v zájmu státu napravit, přestože je občané za to platí.
 
Justice je z pohledu vymahatelnosti práva nefunkční a jednání některých soudců, dle mne nese znaky jednání justiční mafie.

Co čeká TÝM, pokud začne PRAVDU o očkovací mafii rozkrývat?

V Bruselu se vyšetřuje KORUPCE! A nás? U nás se nedělá nahoře nic, čeká se, jak VYŠETŘOVÁNÍ v Bruselu dopadne! Co to znamená? Pachatelé nahoře dělají vše, aby pro vyšetřování chyběly zásadní důkazy, aby byly skartovány nebo se ztratily. Pokud se nezačne vyšetřovat HNED, pak si svědkové po 10-15 letech a bez důkazů nic pamatovat nebudou a důkazní nouze neumožní TÝMU u soudu uspět. Pokud se TÝM do kauzy pustí HNED, pak musí počítat s tím, že kromě politické a státní mafie, proti němu půjde i prohnilá justice.
 

Prohnilá a nefunkční justice = 15 – 20 let boje se soudci

U nižších soudů narazí tým na klony „soudkyně Klimešové“. Bude léta opakovaně vydávat vadná a nepřezkoumatelná usnesení. Než se TÝM dostane k Vrchnímu soudu, uplyne 5-10 let, ale i zde narazí na povrchní práci soudců. A pozor, je otázkou, zda v té době, bude p. Hamplová znovu zvolena senátorkou!
 
Pokud bude, TÝM vydrží a bude pokračovat, potom na Nejvyšším soudu, narazí na klon „soudce Cilečka“, který bude dalších 5-10 let odmítat plnit jemu zákonem dané povinnosti – tzn. odmítne posoudit otázky zásadního právního významu a sjednotit judikaturu. TÝM proto bude muset dojít až k Ústavnímu soudu ČR. U něj vyhraje, ale soudci Nejvyššího soudu dokonce odmítnou udělat to, co jim nařídí ústavní soud. Tzn. průtah tak na 2-3 roky, pokud se TÝM znovu obrátí na Ústavní soud ČR. Opět vyhraje a až pak, po 15-20 letech právního boje a práce, dají týmu zapravdu i klony „soudců Cileček a Klimešová“.
 
Tým bude mít konečně v rukou pravomocné rozsudky prokazující, že od počátku šlo o organizovaný zločin, podvod a škody způsobené občanům ČR jsou miliardové = tým má pravdu. Očkování lidé budou mezi tím dál náhle umírat.
 

Ale VŠE bude z pohledu práva PROMLČENÉ!

TÝM pochopí, že je třeba legislativně zabránit tomu, aby se toto opakovalo
 
Proto bude informovat zákonodárce a vyzve je, aby upravili legislativu. S ROZSUDKY v rukou, se obrátí na senát, kde by nemělo být „pře Faltýnkováno“. Kauzy se v senátu ujme dobrovolně! klon „senátorky Vítkové“. Ten ovšem bude ze strany, ktera v kauze od počátku jela a pak ji 20 let kryla. Proto vše konzuluje se sdružením ovládaným vakcinačními koncerny. Proto na jednání senátu nepředá senátorům důkazy a rozsudky, které od TÝMU dostane. Proto v žádném zápise z jednání nenajdete zmínku o tom, že nějaké důkazy vůbec od TÝMU dostala!
 
Klon půjde dokonce proti rozsudkům a odpresentuje senátorům, že vše je již vyřešeno nebo se řeší a proto je podnět TÝMU, aby se upravila legislativa, údajně nedůvodný. Když bude TÝM chtít po klonu doložit, jak je vše vyřešeno, tak klon neodpoví. Po veřejné urgenci odpovědi napíše, že má z ministerstva papír, kde je napsáno, že je vše v pořádku = z ministerstva, které léta s koncerny kolaboruje.
 
Senátoři na základě papíru z ministerstva a vystoupení „klonu Vítkové“odhlasují, že vše je vyřešeno.
 
Tým je upozorní na rozsudky, které prokazují opak a požádá, aby doložili, jak je vše vyřešeno…. Neodpoví nikdo, jen Klon Vítkové. Ta odpoví: Já nebude dělat nic.  Máte-li mne nějaké podezření na protiprávní jednání, tak se obraťte na soudy a policií. V případě, že TÝM zveřejní, že senátoři a klon „Vítkové“, vlastně jdou proti rozsudkům a nejsou ochotni doložit, jak je protiprávní komplot vyřešen, začne vyhrožování žalobou, pokud se TÝM bude dožadovat důkazů, že je vše vyřešeno a zveřejňovat jak jednají.

 

Závěr: Má smysl řešit v tomto nemocném systému pravdu o očkovací mafii?

Protože jedině tak se:
  • Darebáci budou bát tento nemravný komplot zopakovat.
  • Ukáže, kdo jsou klony „Klimešové a Cilečka“ v justici.
  • Kteří politici jsou / nejsou loutky, koncernů, oligarfů či finanční mafie.
PROVĚŘÍ ZDA SYSTÉM NASTAVENÝ V ČR JE DEMOKRATŮRA, KTERÁ UMÍRÁ NA RAKOVINU PENĚZ NEBO DEMOKRACIE, KTERÁ SE UZDRAVUJE,
PROTOŽE VE VÝŠE POPSANÉM (A OSOBNĚ ZÁŽITÉM) SE NĚKDE PLETU A NÁPRAVA SE PODAŘILA.
 

Co se stane, když se toto vyšetřit nepodaří?

Pak nakradené peníze budou v cizině, darebáci budou v důchodech, kde si budou užívat nakradench peněz bez výčitek svědomí, že řada naočkovaných občanů náhle umře – neměli podepsat, že nikdo není za vakcinaci odpovědný. A přijde další obdobná kauza mengeleho koncernů, kteří chtějí další moc a peníze v toto či jiném odvětví.
 
PAK OBČANÉ ČR BUDOU OKRÁDÁNÍ, BUDOU UMÍRAT A PŘITOM NEBOU NIC TUŠIT A NEBUDOU ANI TUŠIT, ŽE NIC NETUŠÍ, ČR BUDE KONCERNOVOU KOLONIÍ A VŠE KOLEM POLITIKY BUDE STÁLE TRAPNĚJŠÍ HRA.
 

Jsou pro vás tyto informace užitečné, pak je šiřte a podpořte zveřejnění dalších.
Politici ani koncerny na odhalovat toho, co páchají, nepomáhají.

Převodem na transparentní účet nadace u ČSOB
966665/0300 nebo rychlou QR platbou

Podobné články