Všichni vědí, že lidem nic na světě nenahradí svobodný přístup k vodě

Voda je pro stát tím, čím krev pro člověka a proto nepatří do rukou překupníků ani cizinců

Prioritou hospodaření s vodou v každé svobodné zemi musí být obnova vodárenských trubek, čistá voda a rozumná cena vody.

Nikoliv kšeftaření, černé financování "politických" stran a miliardy vybrané od lidí na účtech Hadů v oblecích. Začněte rozhovorem níže...

Přehrát video o projetku

O kvalitě vedení státu řekne vše způsob jakým zachází s vodou.

Simon Tal, bývalý ředitel izraelské Komise pro vodu

Ing. Radek Novotný

Privatizace vody je zajímavá pro pár „politiků“ v den, kdy kasírují provize za předání monopolu vody cizincům. Dalších 20-30 let je zajímavá jen pro koncerny. Inkasují od lidí 1000x více než investovaly a obce již nemají na nic reálný vliv a jsou na koncernech zcela závislé. Proto chybí peníze na obnovu trubek, přestože za vodu platíme stále více.

Ing. Radek Novotný autor projektu PRAVDA O VODĚ

Více než 16 let pomáhám rozumným lidem a politikům, aby peníze vybrané od lidí za vodu končily v obnově trubek a ne v zahraničí, kde žádné trubky ani vodu nemají. Pokud politici kolaborují, pak ČR přestává být svobodný stát a přes vodu se stává územím pro dobývání renty.


Za posledních cca 20 let se v řadě regionů stalo toto:

 1. Mezi lidi a vodu byly nainstalovány soukromé penězovody.
 2. Z vody se stal místo veřejné služby kšeft samovyvolených.
 3. Místo městských vodáren prodávají českou vodu lidem cizinci.
 4. Čím dál častěji se stává, že lidé místo pitné vody pijí závadnou vodu.
 5. Česká voda s stala zdrojem dobývání renty a prostředek k ovládání politiků.
 6. Voda je drahá a stále zdražuje, přitom miliardy vybrané od lidí končí v zahraničí.
 7. Miliardy z vody tečou do ciziny, místo do obnovy infrastruktury, která je vybydlována.
Chceme vodu v rukou samospráv nebo státŽádné cizince pro prodej české vody nepotřebujeme

Jak se to stalo?

Je hospodaření s vodou v rukou zahraničních koncernů díky korupci?
Ve vodárenství v republice máme obrovský nevěstinec!

Voda je život a náš život, ani životy našich dětí,
rozhodně do rukou koncernů nepatří.

Radek Novotný, makroekonom a autor projektu PRAVDA O VODĚ

Do vodáren v rukou měst/krajů/státu je třeba vrátit:

1. Vodu a vodní zdroje
2.
Vodárenskou infrastrukturu, vodovody, kanalizaci, čístírny odpadních vod
3.
Provozování vodovodů a kanalizací (hospodaření s vodou)
4.
Kontrolu nad peněžními toky z vody, výběr vodného a stočného a právo inkasovat zisk z vody

Jen tak budou naše peníze investovány zpět je do rozvoje vodárenských trubek a čisté vody a nebudou končit v cizině na účtech cizinců, kde trubky ani vodu nemáme.

Chceme vodu v rukou samospráv nebo státŽádné cizince pro prodej české vody nepotřebujeme

"Čím víc mám roků, tím víc si považuji charakterů lidí a moc mě povzbuzuje v mých snahách pomáhat lidem, kde jsem schopna, když vidím, že je nás víc, kteří nejsou jen slepé ovce. Proto jsem nevydržela a musela jsem Vám napsat, kterak si Vás vážím. Taky proto, že o Vás vím už dlouho. Takže znovu děkuji a VYDRŽAŤ!!! Obdivuji to, co děláte. Mějte vždy po ruce někoho, kdo i Vás povzbudí a podpoří, i když s naší vládou to není jednoduché, stejně jako s národem, který ještě spí......nebo čeká, až to druzí zařídí, aby se svezl. No, důležité je to, abychom měli čisté svědomí. Dávejte na sebe pozor!"

Jana Svobodová, České Budějovice

Děje se totéž: Jak Trautenberk prodával vodu!

Pozor! Trautenberk je dnes již chytřejší.
Koupil si předem některé politiky, pardón, Kubu, Anče a hajného. Díky tomu vodárenství v ČR funguje jako cedník. Lidé a obce do něj naléváme peníze a zdola navrtaným systémem tečou naše peníze do kapes anti-politiků a koncernů.

Pro Transparency international jsem napsal tento rozbor:

Privatizace vodárenství v České republice: Kam odtékají zisky?

Proč máme drahou vodu a vodárnám přesto stále schází peníze na investice? Co se dělo a děje s vodárnami? Kdo privatizoval zisky z vody a proč? Pro koho je to výhodné? Co se v ČR děje?

Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit

Požaduji vrátit vodu do vodáren v rukou samospráv nebo státu

Obrátil jsem se na soudy, policii, média a začal jsem informovat lidi přes projekt PRAVDA O VODĚ. Bráním sebe, svou rodinu i lidi a vodu i Českou republiku.

Chceme vodu v rukou samospráv nebo státŽádné cizince pro prodej české vody nepotřebujeme

Co o mně a o PRAVDĚ O VODĚ říkají vodaři a politici, kteří evidentně pro koncerny nepracují?

 • Ing. Hana Orgoníková
  Ing. Hana Orgoníková -

  Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.

 • MUDr. Michal Chromec
  MUDr. Michal Chromec -

  "My se známe díky vodárnám nebo díky vodárenství. Myslím, že to bude přes dvanáct roků. Jak jsem tohoto člověka poznal? Když jsem se spolu s dalšími lidmi začal bránit tomu, aby se s našimi vodárnami stalo to, co se stalo s jinými. Zoufale jsem hledal argumentaci. Některé věci jsem sice byl schopen vypočítat, ale bylo lepší, když čísla poskytne inženýr, ne doktor. Tak jsem inženýra hledal a našel. Aniž bych ho vyzval, tak jsem dostal text, který přesně odpovídal mým potřebám a propočtům. Byl od inženýra Novotného.

 • Mgr. Eva Štauderová
  Mgr. Eva Štauderová -

  Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.

  Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená život.

 • Mgr. Eva Mucková
  Mgr. Eva Mucková -

  "Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.

  Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších kroků během 12 let na radnici. Věřím, že naše spolupráce bude trvat i nadále."

 • Svatopluk Kvaizar
  Svatopluk Kvaizar -

  "Pane Novotný!

  Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji."

Chceme platit za vodu jen to, co je skutečně třeba. Chceme, aby peníze, které platíme za vodu, byly reinvestovány zpět ve vodárenském odvětví a nekončily v cizině na účtech zahraničních koncernů. Chceme kontrolu a správu vody pro další generace v rukou státu.

Chcete totéž?

Pak, se přidejte k lidem, kteří již požadují nápravu ve prospěch lidí a měst

Pomozte poslat koncerny domů. Šlo to s armádou Sovětského svazu, půjde to i s koncerny.

Mám dost neustálého zdražování vody na úkor lidí