NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Pomáháme lidem platit za vodu o 10-15 Kč/m3 méně než v regionech, kde vodu prodávají koncerny. Chráníme zájmy lidí a prosazujeme právo lidí na vodu v ústavě.

NFPOV a jeho zakladatelé pomohli lidem ušetřit stamilióny v Kroměříži, Přerově, Pardubicích, Náchodě, Břeclavi ... a navíc:

 • Pomáhají starostům zajistit dostatek čisté vody. Aby vodovod i kanalizaci  v obci finacovala městská vodárna a obec díky tomu svůj rozpočet použila na podporu služeb občanům -  Vak Náchod, Vak Pardubice, Vak M.Boleslav.
 • Pomáhají městským vodárnám čerpat stamiliónové dotace z EU na investice do dostatku kvalitní vody a jejího čistění. Vak Pardubice, Vak Přerov, Vak M.Boleslav, Vak Kroměříž, Vak Náchod.
 • Pomáhají zastupitelům odhalit Trojské koně oligarchů a koncernů ve vedení měst a městských vodáren, kteří nepracují pro města a vodárny - Vak Zlín, Vak H. Králové.
 • Pomáháme zastupitelům s obranou městských vodáren proti útokům nájezdníků, kteří chtějí uchvátit moc a monopol vody i finanční toky a zisky z vody.
 • Pomáhají rozumným politikům vyhrát volby tím, že dělají správnou věc pro lidi, města a stát. Vak Kroměříž, Vak Přerov, Vak Náchod, ale i Vak Zlín, sev. Čechy.
 • Pomáhají politickým stranám a hnutím odhalit kolaboranty, kteří pracují pro oligarchy, mafiány, koncerny... Zlín, Kladno, Chrudim, Praha.
 • Pomáhají státu Česká republika zachvat si rozhodující vliv na vodu a vše, co se správou vody souvisí, protože voda je strategická surovina a jen stát, který toto má v rukou je svobodný stát, který je schopný hájit zájmy svá a občanů.
 • Pomáháme lidem, novinářům, zastupitelům a advokátům proti žalobním útokům bílých límečků, vedených s cílem zabránit informování veřejnosti a prosazení nápravy.

Naše vize:
Voda je život a pro stát je tím, čím je krev pro člověka

Proto má být spravována státem pro lidi, jako dar a ne cizinci pro magnáty, jako zdroj dolování zisků

Lidé mají právo na spravedlivou cenu vody, na garanci práva na vodu a na správu vody v zájmu lidí, státu a přírody. Komerční a soukromé zájmy do správy daru nepatří. Voda není zboží k dolování zisků.

Cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ (NFPOV)

NFPOV pomáhá lidem i tím, že se postavil proti protiprávní komercionalizaci správy vody

Nfpov pomáhá přes soudy, aktivní občanství, save-watch-dog projekty, investigativní žurnalistiku a informováním ve veřejném zájmu.

Prosazuje náprava systému, což znamená ukončit protiprávní působení koncernů a překupníků u české vody, náhradu miliardových škod a dopovědnost politiků za protiprávní stav a nekomerční správu vody v podobě služby.

NFPOV a jeho zakladatelé v řadě regionů pomohli  lidem zastavit  nemravnou komercionalizaci vody - Náchod, Pardubice, Břeclav, Kroměříž, Přerov ...

Pomohli jsem lidemnapř. v Pardubicích

To, co děláme a co chceme dosáhnout. vychází z těchto principů

Stát je svobodný, pokud má v rukou vodu a její správu. Voda je život a náš život ani život našich dětí do rukou koncernů rozhodně nepatří. Justice, která není schopna prosadit dodržování zákonů, není justice.

Děsivý závěr soudce dokazuje, že žijeme v Koncernistánu a draze za to platíme

Občané ČR mají právo

 • Platit za vodu spravedlivou cenu vody.
 • Pít vodu bez plastů, jedů a léků.
 • Na garanci práva na vodu v Ústavě ČR.
 • Na správy vody, kdy její prioritou jsou lidé.
 • Aby peníze za vodu končily ve vodárenství a nastal odsun koncernů od české vody.

správa vody jako služba pro lidi

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

 • Pomáhá vrátit do správy vody zájmy lidí.
 • Pomáhá městům bránit vodu proti koncernům.
 • Pomáhá zrušit protiprávní zdražování cen vody.
 • Pomáhá odhalil protiprávní jednání a kolaboraci politiků a prosazuje jejich odpovědnost.

správa vody jako zdroj zisků koncernů

1) NFPOV pomáhá lidem přes advokační projekty a obranu proti žalobním útokům Hadů v oblecích (save projekty)

Pomáháme lidem, novinářům, zastupitelům a advokátům proti útokům bílých límečků, vedených s cílem zabránit informování veřejnosti a tím spustit nápravu.

2) NFPOV pomáhá lidem, starostům i politikům, přes advokační a hlídací aktivity (watch-dog)

Odhalujeme protiprávní komploty a jak se na nich podílí politici. Publikujeme fakta, důkazy a rozsudky a tím návody, jak správu vody v podobě služby ubránit nebo jí do této podoby vrátit.

ROZSUDKY

3) NFPOV pomáhá bránit lidi a vodu, přes investigativní, datovou žurnalistiku a otevřená data tím, že odhaluje kdo je kdo

Poskytuje informace, o kterých ostatní mlčí. Zveřejňuje nekalé praktiky nájezdníků, koncernů i kolaboraci politiků. Dokládá drancování rodinných i veřejných rozpočtů.

Jak jsou odíráni lidé?
Jak jsou odírána města?

4) NFPOV pomáhá vytvářet občanskou komunitu, která aktivně hájí svá práva

Vytváří komunitu informovaných lidí, kteří chápou důležitost vody a společně prosazují ukončení pochybného kšeftování s českou vodou na úkor lidí

19.300 fanoušků v komunitě

FACEBOOKPravda o vodě a voda lidem
YOU TUBE KANÁL
DATOVÝ PORTÁL
CENA VODY V ČR
VODÁRNY V ČR

5) NFPOV pomáhá rozumným politikům napříč politickým spektrem

Doložil politikům, kdo a jak vyvádí peněžní toky a zisky z vody do rukou cizinců a dokládá v čem je pro lidi a měst výhodné, když správu vody zajišťují vodárny v rukou měst

SROVNÁNÍvoda ubráněná / voda zaprodaná

6) NFPOV pomáhá lidem spustit občanskou aktivitu ve vybraných regionech ČR

Ukazuje lidem, že vodu ubránit lze, když proto začnou dělat ty správné kroky. Mohou se inspirovat nebo přidat k tomu, co děláme.

7) NFPOV pomáhá tvořit a rozvíjet aktivní občanskou společnost lidí napříč Českou republikou

S občany trváme na tom, aby Parlament ČR prosadil 10 principů, které vrací do správy vody priority občanů, zájmy státu a odpovědnost politiků

Petici VODA JE ŽIVOT již podepsalo

12868 občanů
CHCI PODEPSAT PETICI 10 kroků k nápravě

NFPOV navázal na práci svých zakladatelů, kteří za 17let obrany lidí, vody a městských vodáren dosáhli tohoto

vyhráli soudy

ubránili vodárny

zpřístupnili důkazy

odhalili Trojské koně

DÁVÁ VÁM TO, CO DĚLÁME SMYSL? PAK NÁS PODPOŘTE

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podpořili

 • Je potřeba to rozšířit mezi co nejvíce lidí nejen kvůli podpoře vaší práce a snažení ale i pro volební dotazování. Musí to být palba ze všech stran, jinak se nic nepohne.  
  Jiří Zíka Jiří Zíka https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Děkuji Vám za Vaše úsilí v souvislosti s vodou!
  Václav Kanta 150 Kč Václav Kanta 150 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Měla by být dána všem starostům a hejtmanům povinnost, aby se seznámili se současně platným smluvním stavem vodáren s překupníky z Veolie. Ono je lepší, když "nevědí a jen se diví", když na to přijde řeč. A např. v SVK a SčVaku byla podepsána smlouva o prodloužení spolupráce s Veolií. Kdopak to zařídil? Zeptejte se, koho má město Liberec v dozorčí radě Veolie, a je jasno.
  Zdeňka Mandlová 500 Kč Zdeňka Mandlová 500 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Vzhledem k tomu, že mi není lhostejné, co se kolem mě děje, rozhodl jsem se aktivně podílel na tomto projektu. Podle mě zaslouží podporu a jsem ze srdce rád, že problematiku našeho "tekutého zlata" někdo takto důsledně sleduje a řeší! Mé velké díky panu Ing. Radku Novotnému a všem lidem dobré vůle, kteří se také aktivně na pravdě o vodě účastní. Snad se náš národ probudí a bude bojovat za to, co má smysl a co by jako dědictví mělo zůstat i našim dětem! Ne jen naše voda se stala předmětem kupčení a předání zahraničním společnostem! Byl to a bohužel stále je trend určitých zájmových skupin! Bohužel jsme svědky toho, že něco zvrátit v této jinak naší krásné vlasti je nadlidský úkol,ale pokud se právo a spravedlnost neaplikuje shora, musí přijít zdola, nevím zda tu není politická vůle věci měnit směrem od jednotlivců k většinové společnosti, tím myslím občany této země, nebo snad je to záměr? Ještě jednou vám tedy děkuji a mrzí mě , že jsem se nezapojil již dříve.
  Bohdan Klapka 100 Kč Bohdan Klapka 100 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Přeji si/nám a věřím, že se lidé probudí a uvědomí si, co je pro život podstatné a nezbytné, a zapojí se do dění. Práce pana Radka Novotného k tomu přispívá. Děkuji za ni, děkuji všem, kteří se zapojili.
  Jan Dědík 1000 Kč Jan Dědík 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Zdravím,není to moc korunek,ale aspoň něco... Držím palce
  Bronislava Růžičková 300 Kč Bronislava Růžičková 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Moře se skládá z kapek, jednu posílám.
  Vladimír Falc 1000 Kč Vladimír Falc 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Obdivuji Vás, a stojím při Vás. Je neskutečné, co vše nám přinesl rok 1989. Ale moji rodiče na to tehdy upozorňovali a měli pravdu.
  Vladimír Kočí Vladimír Kočí https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • V první řadě by měli být potrestáni lidé na magistrátech, kteří v důsledku korupce odhlasovali prodej naší vody do cizích rukou...
  Josef Kňazovčík Josef Kňazovčík https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Děkuji.Voda je strategická surovina mnohem cennější než jiné, a je potřeba, aby si to lidé uvědomili. Doufám, že i taková malá měsíční částka pomůže. S pozdravem
  Martin Ermis - 50 Kč Martin Ermis - 50 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1200860
 • Přeji hodně sil ve spravedlivě vedeném zápase o vodu. Sleduji tyto aktivity již mnoho roků a věřím, že odpovědní pochopí, moudří budou rozhodovat moudře a tyto aktivity budou korunovány úspěchem.
  Roman Cach - 3000 Kč Roman Cach - 3000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1200860
 • To co děláte kvůli vodě je velmi důležité pro nás a naše děti a pro celou Zemi. Děkuji.
  Daniel Suk 300 Kč Daniel Suk 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498