Miroslava Němcová ODS

bývalá poslankyně, nyní senátorka, který chce být prezident ČR a petice VODA JE ŽIVOT v senátu

 

HLASOVALA PROTI PETICI VODA JE ŽIVOT, TZN. PROTI:

 1. Ukončení systému dolování zisků z vody cizími firmami.
 2. Vyšetření protiprávního ovládnutí prodeje vody koncerny.
 3. Prosazení dodržování zákonů ČR a zajištění vymahatelnosti práva.

Předem jsme předali důkazy a rozsudky a pak jsme 1.7.2021 vystoupili v senátu, kde jsme vysvětlili důvodnost petice i absurdnost tvrzení, že požadavky v petice jsou vyřešeny a proto je petice nedůvodná

ekonomem R. Novotným, zástupcem 36.300 petentů

předseda představenstva městské vodárny Přerov

1.7.2021 paní Němcová ODS v senátu bez ohledu na předané důkazy hlasovala proto, aby petice byla odmítnuta s tím, že je ůdajně NEDŮVODNÁ neboť vše je již vyřešeno a ono není.

Paní Němcová nikdy nereagovala na předané materiály. Na jednání senátu 1.7. 21 k vodě nevystoupila a nekomentovala důkazy, rozsudky, rozbory ani Chartu VODA 300, ani obsah 1. dílu publikace Voda je život atd., které léta dostává od zástupců petice? Chápete, proč nepomáhá leta vodu řešit v zájmu občanů? My ne.

Absurdnost tvrzení, že vše je vyřešeno, potvrdil i senátor Goláň ODS, který jako jediný senátor měl odvahu říct pravdu. Naše informace a rozsudky studuje léta.

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

36.300 lidí požaduje, aby senát řešil "vodu". Mrhají časem i financemi na něco, co je vyřešeno? Nebo p. Němcová brání např. vyšetření protiprávních tunelů městských vodáren a prosazení dodržování zákonů ČR?

 Myslíte si, že senát otravují bezdůvodně:

ODS  informujeme o tom, co se kolem vody a vodáren páchá léta a paní Němcovou speciálně od roku 2016

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

 • 17.6. 2020 Osobně přes podatelnu senátu předán ROZBOR špatného návrhu ústavního zákona k vodě z ruky Ministerstva zemědělství - BEZ REAKCE
 • 11.1.2021 Proběhlo jednání o petici občanů, na které p. Vítková KDU - pozvala i 3 lidi odpovědné za protiprávní vytunelování městské vodárny Kladno Mělník (proces na tkterém se podíleli poltivc ODS. P. Na jednání nikdo z přítomných senátorů neinformoval, že zde vystupují osoby odpovědné za tunel městské vodárny Kladno. Senátoři to neví? O rozsudcích, protiprávním jednání a dolování zisků z vody nepadlo ani slovo. Důkaz:  ZDE
 • 28.4.2021 Jsme všem senátorů, i p. Němcové doručili doporučeně poštu  informace, důkazy, data, rozsudky k vodárenským kauzám v podobě 1. dílu publikace VODA JE ŽIVOT - K stažení zde  ZDE - BEZ REAKCE

 • 19.5.2021 Materiál pro senátory jsme připravovali 4 měsíce. Cca 20 dnů poté, co ho obdrželi, přichází ze senátu informace, že petiční výbor končí šetření petice. Na prostudování 90 stránkového materiálu s odkazy na důkazy a rozsudky v počtu cca dalších 400 stran, které jsme doručili i p. Němcové a na ověření jeho pravdivosti stačilo p. Němcové cca 20 dnů? Více ZDE

Za šokující a pro občany zásadní považujeme, že se senátoři ví, že dostali pouze 1. díl důkazů k petici, kterou mají projednat a další důkazy nechtějí a tvrdí, že není účelem se vracet k petici, ale ukončit šetření petice.

 • 2.6.2021 Jednání petičního výboru, na který jsou pozváni zástupci petentů. V programu výboru je petici vyhrazeno 10 minut a je určeno, že na jednání nesmí vystoupit zástupci petentů.  p. Vítková KDU tvrdí, že petice je nedůvodná neboť je prý již vše vyřešeno nebo se řeší - což je lež.
 • Zápis o průběhu jednání výboru nekoresponduje s průběhem jednání. Proto petenti žádají o opravu zápisu a o doplnění zásadních skutečností, aby byl zápis pravdivý skutečného.  Formální zápis bez zásadních faktů  ZDE 

Na jednání proběhly dva momenty, které v zápise nejsou uvedeny a vypovídají o formálním projednání petice:

 • Pan Chaloupek - se na jednání obrátil na zástupce petentů, ale nechtěl informace o pro lidi špatném ústavním zákoně nebo o tunelování vodáren apod. Zajímal se, proč se ho občané ptají na názor k obsahu 1. dílu publikace. ZDE

"Prosím vás, mě by strašně zajímalo, kdo organizuje posílání e-mailů? Já jsem dostal desítky e-mailů s žádostí, abych odpověděl na dotazy, a jsou to e-maily, které si jsou podobné - jmenují se voda je život nebo drahá voda. Je to něco tak obtěžujícího. Já jsem ani na jeden neodpověděl... Já vám to klidně můžu přečíst:

Co si myslíte o důkazech, které vám byly k "VODĚ" doručeny v 1. díle publikace, kterou vám zaslala nadace PRAVDA O VODĚ? Ověřili jste si jejich pravdivost?

 • Jste ochotni podepsat petici VODA JE ŽIVOT?
 • Pomůžete prosadit její realizaci?

Výbor odhlasoval, že zástupce může na jednání vystoupit a ten odpověděl:

radek-novotny

"Náš cíl je dostat k vám informace, abyste rozhodovali se znalostí věci. Proto jsme přibližně 3 týdny dozadu poslali každému senátorovi poštou materiály, které jsme připravovali cca 4 měsíce. Je to souhrn dvacetileté zkušenosti s obranou vody v České republice. Je to názor cca 12 lidí, kteří ví, co se tady kolem vody děje, plus ekonomika, rozsudky, jak se chová ministerstvo zemědělství, včetně důkazů.

Poskytli jsme vám informace... díky tomu, že se lidé složili. Příprava 1. dílu informací, který již máte, včetně zaslání, jsou náklad řádově 100.000 Kč a 2. díl, který vám dojde do cca tří týdnů, dalších 100.000 Kč. Lidé se poskládali a my jsme je informovali, že podklady byly doručeny 350 lidem, kteří sedí na klíčových postech ČR, kde o vodě rozhodují. 

Protože se ptali na vaše stanoviska, tak jsme je vyzvali, že pokud chtějí informace od senátorů, tak se musí ptát jich a ne nás, protože vaše osobní názor neznáme a nejsme oprávnění za vás mluvit. My jsme vám materiály přes e-maily neposílali, chtěli jsme, abyste je dostali fyzicky.

2) Senátor Drahoš: To, že vám váš petiční výbor poslal materiály, to je naprosto v pořádku. Vy jste ještě řekl, že dostaneme ještě něco. Nic méně naším úkolem je ukončit šetření petice. ... Není účelem tohoto slyšení vracet se zpátky k materiálům a k petici! ... E-maily jsme dostali všichni a myslím si, že je většina z nás bez přečtení mazala. 

Paní Němcová proti závěrům pana Drahoše nic nenamítala. Na jednání petičního výboru a poté v senátu 1.7.2021  hlasovala PRO absurdní usnesení, že petice je nedůvodná, že je vše již vyřešeno.  Tím znemožnila např. prošetření protiprávní instalace cizinců k monopolu prodeje vody v ČR.

Chcete, aby paní Němcová doložila důkazy, jak je vše vyřešeno? Požádejte, aby vám je doložila a vyzvěte k tomu i přátelé na FB.

Je to jiné, když něco požaduje  5-10 lidí nebo 1000 a více lidí.

nemcovam@senat.cz

ASISTENTKA 725 547 036

Adresa senátorské kanceláře

Truhlářská 9, 110 00 Praha 1


PTEJTE SE

 • Jaký je váš názor na informace předané v 1. díle publikace VODA JE ŽIVOT?
 • Jaký je váš názor na jednotlivé body petice a jak jsou vyřešeny?
 • Jak, kdo a kdy konkrétně vyřešil protiprávní působení koncernů u monopolu prodeje vody v Kladně, Zlíně, Prostějově, Olomouci, Hradci Králové ... ?

Otázky si dle vlastního uvážení upravte a doplňte. Odpověď pošlete na radek.novotny@pravdaovode.cz.

ODS byla po roce 1990 vládách téměř se všemi, kromě ANO. Nepřímo i s prý opoziční ČSSD, se kterou uzavřela "opoziční" smlouvu. Její zakladatel, V. Klaus spolu s M. Zemanem (ČSSD) působil v době totality v socialistickém PROGNOSTICKÉM ÚSTAVU ČSAV.

ODS a její působení ve vládách ČR a na ministerstvu zemědělství

ODS

Prosazujeme vyšetření tunelů vodáren a vrácená zájmů lidí do správy a prodeje vody

Souhlasíte? Pak se přidejte a odkaz sdílejte

 

Petici již podepsalo:

37.898 kapek💦

Kapky společně tvoří moře

Samo se nic nenapraví a je skvělé, že to chápe čím dál více lidí. Děkujeme z podporu.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes aplikaci darujme.cz, kde není zveřejněno jméno dárce a koncerny ani politici tak na něj nemohou útočit

 

Děkujeme🐬