Koncerny k našim studním instalovali protiprávně lidé z měst a z vedení vodáren, které fungují jako trafiky pro anti-politiky

Vytunelované vodárny fungují jako trafiky. Lidé neví, že Hadům platí mnohamiliónové odměny.

To není porušování povinnosti při správě cizího majetku?

Jeden ukázkový příklad, který lze nalézt také v Kladně, Olomouci, Prostějově, sev. Čechách ....

Od roku 2010 existuje usnesení soudu, které umožnilo ukončit tunelování Vaku Zlín. Představenstvo Vak Zlín se proti tomu 2x odvolalo a za 6 let poslalo na účet koncernu přes 500 mil. Kč z peněženek lidí. Sami si vyplatili v odměnách 31,5  miliónů korun za realizaci tunelu a udržování protiprávního tunelu v chodu. Vše platí lidé v ceně vody, kteří o této lumpárně neví. Města z okresní vodárny nedostala ani korunu dividend.

Srovnání výše vyplacených odměn členům orgánů vodárny vytunelované (koncenromilů) a vodárny v rukou měst, která spravuje vodu pro občany a zůstala v rukou měst a obcí.

Pánové mají trafiku a berou miliónové odměny za toto

Není důvod se nechat okrádat,
proto vodu bráníme přes soudy

Závěry soudcůpotvrdili kolaboraci a protiprávní stav ruší