Co děláme proto, aby voda a vše, co s ní souvisí, bylo zpět v rukou měst/státu?

Obrana vody před koncerny a překupníky je dlouhodobý a náročný úkol

Za 16 let práce víme, že obrana vody musí být komplexní a probíhá na 4 frontách.

Soudy - Informace - Média - Veřejné mínění

Stojí proti nám často všeho schopný svět oligarchů a politické mafie, která vodu vyvádí na cizince, i když zná negativní důsledky a nevýhodnost pochybných "privatizací".

Přesto naše vytrvalost a výše uvedené 4 fronty pomohly v řadě okresů zastavit instalaci soukromých penězovodů mezi vodu a lidi. Případně vedou k ukončení působení cizinců u našich studní přes soudy nebo veřejné mínění. Přestáváme tak krmit konta koncernů a naše peníze končí zpět ve vodárenském odvětví.

1) Soudy: soudní obrana okresních vodáren a vody

Prioritně se vždy snažíme zabránit ovládnutí vody nájezdníky. Pomohli jsme zachovat monopol vody v rukou měst v řadě okresů ČR.

  Kroměříži, Přerově, Břeclavi, Náchodě ...

Díky tomu dnes lidé v těchto okresech mají nižší cenu vody, prioritně obnovují trubky v zemi. Lidem teče doma i v řekách čistá voda a vodárny čerpají stamiliónové dotace z EU na rozvoj infrastruktury.

Tam, kde protiprávní jednání politiků přes naše upozornění na rizika pokračovalo a vedlo k vyvedení vody do rukou koncernů, tam jsme podali žaloby s cílem protiprávní stav ukončit a vodu vrátit do vodáren v rukou měst/státu.

Zlín, Kladno -Mělník, H. Králové, Pardubice ...

Naše práce nese ovoce. Soudy nám dávají zapravdu. Soudní cestou jsme zabránili vytunelování Vak Pardubice a máme v rukou rozsudky, které umožňují vrátit vodu do rukou měst ve Zlíně. Podobný se blíží v Kladně.

Našim cílem je vytvořit v ČR precedens, že přes soudy lze protiprávní tunely vodáren ukončit a vodu vrátit do rukou měst/státu. Současně nemusíme Hadům v oblecích platit miliardy z veřejných rozpočtů.

Názory soudcůpři obraně vodáren jsme se obrátili na soudy

2) Informace: Zdarma zpřístupňujeme datový informační kanál o vodárnách, cenách vody a prioritách měst a koncernů

Informovanost znemožňuje manipulace se zastupiteli a startuje obranu vody, vodáren a občanů již na počátku greenmalingových nájezdů různých tunelářů. Důležitou částí portálu jsou důkazy, zdokumentované kauzy a soudní rozhodnutí.

Ukazuje formy protiprávního předání vody koncernům a praktiky, jakými se koncerny dostaly do pozice správce monopolu vody v ČR i v zahraničí. Je zde doloženo, že si vodu umíme prodávat sami a žádné koncerny k tomu nepotřebujeme.

Investigativní a datový portál www.pravdaovode.cz poskytuje informace všem občanům, zastupitelům i státním institucím a také např. vysokým školám. Informace umožňující znát fakta, dávají možnost srovnání a jsou nezbytné pro úspěšnou obranu vody.

Názor na užitečnost pravdyovode.cz, resp. dat pro studenty VUT Brno

  • Vaše články a postupy sledují moji studenti. S podporou vašich informací vznikají vysokoškolské kvalifikační práce a příspěvky na konferencích. Je neuvěřitelné, jak mohli náčelníci této nádherné země takto “zahospodařit” s opravdu vzácným bohatstvím, jakým je voda. O dalších zdrojích energie ani nemluvě. Snad se také díky Vám situace začne obracet ve prospěch lidí v tomto stát.”

    Alena Tichá Alena Tichá Fakulta stavební VUT v Brně Vysoká škola a univerzita v Brno.

3) Média: otevíráme téma vody v médiích a odhalujeme dění kolem vody a potřebu nápravy

Veřejně otevíráme problém v médiích - např. MF Dnes, CZECH INDUSTRY, na veletrzích nebo v Českém rozhlase a v pořadech REPORTÉŘI ČT nebo NEDEJ SE na ČT2 , případně na DVTV.

4) Veřejné mínění: Informovaní lidé jsou společně schopni přimět politiky k nápravě a ty, kteří pro lidi nepracují - ve volbách nahradit

V rámci INICIATIVY CHARTA VODA 300 jsme v roce 2016 informovali všech 300 vrcholných politikům ČR (81 členů senátu, 200 poslanců, 17 členů vlády, ombudsman a nejvyšší státní zástupce), kteří rozhodují o nás 10 mil. občanů ČR, o tom, jak a pro koho je nastaven systém hospodaření s vodou v ČR a mají kompetence vše napravit a ví, že v ČR máme s vodou obrovský problém k řešení.

Silné veřejné mínění  je schopno přivést pozornost politiků k vodě a ty poté přimět ke  znovunabytí kontroly nad vodou a nad zisky z vody veřejnoprávním sektorem.

Lidé, kteří ví, co se kolem vody a vodáren páchá, již ví, co je třeba napravit. Spouštíme proces převzetí kontroly nad hospodařením s vodou zpět do rukou měst, obdobně jako ve Francii či  Německu. Ve světě bývá tento proces označován např. deprivatization.

Iniciativa VODA 300občané informují 300 politiků