shadow-ornament

Jak a díky komu se hospodaření s vodou a zisky z vody dostaly do rukou cizinců? Kdo je za to zodpovědný? Jak to proběhlo?

shadow-ornament

Odpovědní jsou zástupci místních samospráv a zástupci Ministerstva zemědělství

Pachately současného stavu a osobami odpovědnými za to, že naše peníze tečou do zahraničí, místo do obnovy trubek v České republice, je Mze a samosprávy zejména velkých měst, které ovládaly rozhodující podíly ve vodárnách. Podstatné je, že bez souhlasu Mze, by ani velká města, nemohla smlouvy mezi vodárnami a koncerny platně odsouhlasit.

shadow-ornament

Kolik "politiků" stačilo na to, aby byly z okresních vodáren vyvedeny zisky z vody na zahraniční koncern?

Ve většině okresů vše stálo na cca 3-5  místních vrcholných „politicích, kteří skrytě pracovali  pro koncern nebo to naopak veřejně odmítli. Rozhodně to není tak, že všechni starostové a zastupitelé jsou darebáci a jsou zkorumpovaní. Mezi zastupiteli je řada slušných lidí a koncernoví naháněči věděli, že s "plošnou motivací" by narazili a také navíc nechtěli platit více než musí.

Pokud začala "kooperace", tak většinou šlo o zástupce 2-3 velkých měst, která společně ovládala okresní vodárnu přes akciový podíl. Podíleli se na ni vysoce postavení "politici", kteří seděli na radnici statutárního města, velkých města a současně v představenstvu okresní vodárny.

Těmto lidem jejich kolegové v zastupitelstvech věřili a starostové menších obcí a měst je brali jako důvěryhodný zdroj informací, jejichž pravdivost většina z nich ani neověřovala.

Ti "politici" zmanipulovali nejprve zastupitele vlastního města a pak starosty malých měst a obcí. Naslibovali dotace z EU, inflační růst cen, investování cizinců místo obcí a další bla,bla, bla. Věděli, že sliby nebude splněny: znali obsah smlouvy s koncernem, který nic z toho, co slibovali, vymahatelně negarantoval. Přesto předložili zastupitelům a starostům k schválení smlouvy s koncernem a tvrdili jim, že to je výhodné.

shadow-ornament

Kooperace Hadů na radnici a vodárenského managementu

Když šlo koncernu na ruku vedení města s největším podílem akcií ve vodárně, pak se do „přesvědčování“ ostatních zapojili i vodaři z vedení vodárny (ti následně přešli do pozice zaměstnanců koncernu) a koncern řadu z nich zaměstnal na vysokých postech.

Jejich loajalitu si "politici", podle povahy daného člověka, koupili bonusy (změnili jim zaměstnanecké smlouvy, aby poté, co přejdou pod koncern měli garantovánu dobu zaměstnání nebo zlatý padák) anebo přes strach (když se proti tomu postavím, tak mne vyhodí?).

Poté následovalo jednání, které mělo oblbnout anebo namotivovat splustraníky nebo příznivce v dalších obcích:

  • využili stranickou stádnost
  • naslibovali obcím přednsotní investice
  • politikům pozice na volebních kandidátkách
  • místa v orgánech vodárny nebo jiné městské společnosti
  • zastrašování přes např. to, že dojde k přesun peněz z kultury, sportu, atd. nebudou-li hlasovat PRO
  • objevila se různá účelová finanční plnění, jejichž vyplata byla podmíněna hlasováním starostů pro smlouvy mezi vodárnou a koncernem na vlané hromadě - zapoměli říct, že budou započteny do ceny vody lidem a úplatky za hlasování tak zaplatí lidé v ceně vodného a stočného.
shadow-ornament

Formálí valná hromada vodárny schvalující smlouvy s koncernem na 30 let

Konečný verdik musela schválit valná hromada okresní vodárny, na kterou ovšem přišla většina starostů již předem namotivovaná, koupená nebo zastrašená. Proto valná hromada okresní vodárny byla již jen formalitou. Často podvedení starostové v dobré víře vše odsouhlasili.

Pokud ovšem byli valné hromadě rozumní akcionáři, pak se začali ptát.  Žádali rozbory, důkazy, analýzy a čísla. Trvali na doložení toho, co představenstvo vodárny tvrdí. Kde je to ve smlouvách? "Hadi na radnici" sedící ve vedení vodáren mlžili a zapírali. Často přeložili lživé materiály a podstatné skutečnosti tajili, což lze dohledat v zápisech z valné hromady. Tím sami vytvořili zásadní důkazy.

Akcionáři, kteří pochopili, že jde o organizovaný komplot na základě těchto důkazů podali žaloby.

shadow-ornament

Vše výše uvedené mohlo zastavit Ministerstvo zemědělství

shadow-ornament

Bezpečnostní záklopka státu ve vodárnách - zlatá akcie

Mze mohlo jakýkoliv pokus o vyvedení zisků z vodného a stočného z okresních vodáren na zahraniční koncerny zastavit!

Stát si před předáním vodáren z rukou státu do rukou obcí, v letech 1992-1993, vytvořil zásadní prostředek pro kontrolu dění v nových okresních vodárnách, tzv. zlatou akcii a prosadil do stanovy okresních vodáren ustanovení, aby věci týkající se existence a zásadního chodu okresních vodáren, musely být vždy odsouhlaseny také státem - zlatou akcií.

Bez souhlasu zástupce Ministerstva zemědělství s uzavřením smluv s koncerny  na valné hromadě okresní vodárny, nemohly být smlouvy mezi vodárnami a koncerny platně uzavřeny.

Stát, respektive Ministerstvo zemědělství (Mze), které spravuje v ČR odvětví vodárenství a má  jako hlavní prioritu zajistit soběstačnost jeho financování věděl a ví, že jediný zdroj vodáren na obnovu a rozvoj vodárenských sítí, jsou peníze za vodné a stočné vybrané od lidí.

shadow-ornament

Ministerstvo životního prostředí vědělo, že EU odmítá tento vazalské systémy dotovat

První smlouvy s koncerny znamenající ovládnutí peněžních toků z vody byly uzavřeny v letech 1996 v Plzni, poté v sev. Čechách na sev. Moravě a v Olomouci, následovala Praha. Bylo snadno ověřitelné, že prioritou koncernů je dostat co nejvíce peněz vybraných od lidí, na své účty do zahraničí, zcela mimo  odvětví.

ČR vstoupila do Evropské unie 1.5.2004 a v tomto roce mělo navíc Ministerstvo životního prostředí od Evropské komise stanovisko, že nebude dotovat pro veřejný sektor nevýhodné privatizace vodáren.

Mze vědělo, že jde o systém, který vyvede zisky z vody na koncern a mimo odvětví

Absurdita a nevýhodnost "provozních tunelů" byla a je zjevná a Mze mělo v rukou výroční zprávy VHS Olomouc, SčVAKu, SmVaK, PVK ... Všichni věděli, že okresní vodárně a městům zůstala infrastruktura (tudíž povinnost ji financovat), ale peněžní toky z vody, i právo inkasovat zisk z vodného a stočného, přešly na zahraniční koncerny, který nemusí tyto peníze vracet zpět do obnovy trubek v České republice!

V letech 2000-2005 přesto Mze hlasovalo PRO vyvedení zisků z okresních vodáren na koncerny, přes zavedení tzv. provozní smlouvy s koncerny, které oddělovaly zisky o nákladů.

Takto pracuje státní instituce!

Mze vědělo, že jde o systém, který vyvede zisky z vody na koncern a mimo odvětví

Ministerstvo zemědělství tvrdí, že nevědělo, proč PRO koncerny hlasovalo! Je to lež a absurdní důkaz, že ministerstvo řádně nepracuje anebo pracuje PRO koncerny. O neznalost jít nemohlo, což dokazuje výše uvedené. Šlo o záměr a existují případy, které to dokazují. Lidé z Ministerstva zemědělství (Mze) hlasovali PRO koncerny, i když byli pověřeni nehlasovat. Vedení Mze to vědělo, ale nic neudělalo. Lidé, kteří umožnili ovládnout koncernům zisky z vody na 30 let a znemožnili čerpání dotací z EU v řádech stamiliónů platí dál stát (a patrně i některý z koncernů)! Kde je jejich odpovědnost a odpovědnost vedení Mze?

Proč existuje nepořádek, který vede k drahé vodě a nedostatku peněz na obnovu sítí?

Díky korupci a neschopnosti státu hájit své zájmy, dnes tečou naše peníze místo do obnovy trubek na účty koncernů do zahraničí - fr. Veolia, fr. Suez, šp. Aqualia a rak. Energie AG. Do vodárenského odvětví byl instalován nemravný systém, kdy občané České republiky a města, financují investice koncernům, které z nich inkasují miliardy zisku a stát, města a obce přitom nemají peníze na obnovu a rozvoj vodárenké infrastruktury.

shadow-ornament

Chcete porovnat cenu vody?

Tuto možnost máte v unikátní cenové mapě ČR pro rok 2016!

Cena vody 2016