Vak Mladá Boleslav a odpovědi na vaše otázky. Výroční zprávy Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav.

Prodej vody je služba lidem a ne zdroj zisků koncernu

Toto nemusíte řešit

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Vak Mladá Boleslav, prodej vody i infrastruktura je zcela v rukou měst a obcí

1) Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťuje společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Čechova 1151, PSČ 293 22 byla založena Fondem národního majetku ČR na základě privatizačního projektu Středočeských vodovodů a kanalizací Praha, s.p. dle rozhodnutí MSNMP ČR ze dne 16.9.1993 č.j. 24/93 – 360.

2) Podíl měst na základním kapitálu přesahuje 94 %, zbylá část je mezi veřejností. Největší akcionáři jsou město Mladá Boleslav 38,6%, město Bakov nad Jizerou 8,7%, město Benátky nad Jizerou 8,7%, město Bělá pod Bezdězem 6,8%, město Kosmonosy 5,3% a město Mnichovo Hradiště 6,6%. V roce 2014 činí základní kapitál společnosti 1 487 309 000,- Kč

3) Jde o smíšenou vodárenskou společnost, která infrastrukturu vlastní i provozuje.

Společnost má dlouhodobou Koncepci podnikatelské činnosti, ve které reaguje na novely Vodního zákona č. 254/2001 Sb., schválení zákona o Vodovodech a kanalizacích č.274/2001, vznik kraje a přepracování Programu rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku (dále jen PRVKUC) na Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (dále jen PRVKÚK). Na základě nového zákona o vodovodech a kanalizacích a.s. uzavřela obchodní smlouvy s cca 28 tis. zákazníky.

Po roce 2005, reaguje i na vstup ČR do Evropské unie (dále jen EU) a s tím řadu dalších zákonů a opatření, zejména implementace směrnic EU týkajících se ochrany životního prostředí do legislativy České republiky.

Koncepce přinesla v prosinci 2005 zisk velmi významnou finanční podporu z prostředků Fondu soudržnosti EU ve výši více jak 360 mil. Kč na projekt „Mladoboleslavsko – čištění a odkanalizování odpadních vod“.

4) Osoby odpovědné za stav v okrese Mladá Boleslav:  Zastupitelstva měst Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou, Benátky nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Kosmonosy a Mnichovo Hradiště. 1998-2002, 2002-2006, 2006-20102010-2014 2014-2018

5) Vak M.Boleslav díky svému postavení okresní vodárny pod plnou kontrolou města a obcí čerpá dotace z EU i od státu a tím spolufinancuje obnovu a rozvoj vodárenské infrastruktury a nezatěžuje občany vysokým vodným a stočným.

6) Jde o společnost, která přes velké investice do infrastruktury má dlouhodobě nižší cenu vodného a stočného než sousední Vodárna Kladno –Mělník, kde od roku 2004 působí koncern Veolia voda ČR.

Zde zastupitelům slibovali růst ceny vody o inflaci, pokud prodej vody předají Veolii a hned následující rok se ukázalo, že šlo o lež.

V nájezdu na vodárny měst, působila na straně koncernu Česká spořitelna. Nabídla  městu M. Boleslav údajný odkup akcií Vak M. Boleslav. Cíl ovšem byl protiprávně ovládnout Vak a pak z něho vyvést vše, co vydělává, do rukou Veolie.

Celý fingovaná nabídka

I Vak Mladá Boleslav byl cílem ataku. Informovali jsme zástupce obcí, co jsou překupníci zač. Obrana vody zde probíhala především v M. Boleslavi, kde rozumní politici rozdílem pouhých dvou hlasů pochybnou nabídku ČS/ČI odmítli.

Kvalitní práci při obraně vody zde odvedl p. Hamáček, Povšík, Kvaizar, Čuban a moudře jednal při obraně Vaku jeho ředitel, p. Sedláček. Díky slušným politikům zůstal prodej vody v rukou měst.

Na straně koncernu byl např. tehdejší místostarosta Milan Poslt (ODS)  a současně člen dozorčí rady Vak M. Bolelslav, který 28.2.2002 předložil radě města neodkladný materiál a navrhl odprodej akcie Vak M.Boleslav překupníkům přes Českou spořitelnu. Rada města záměr schválila a svolala na 7.3.2002 zastupitelstvo, kde zástupci překupníků předložili návrh na odprodej akcií vodárny Mladá Boleslav.

Na toto zastupitelstvo se ovšem podařilo zajisti účat i rozumným zastupitelům ostatních měst a obcí (starosty obcí jsme předtím informovali o tom, co se chystá a o co jde), kterých by se  rozhodnutí města Mladá Boleslav podstatně dotklo, protože byli také majitelé akcií VAK Mladá Bloeslav. Ti již zde s pochybným prodejem vyslovili nesouhlas.

Další dění pěkně a přesně popsal zastupitel M. Boleslavi, pan Čuban (ČSSD).

Prakticky po čtyři zastupitelstva od 14. března do 27. června se voda skloňovala ve všech pádech na desítkách jednání, v tisku a v neposlední řadě i na internetových stránkách „Benzínkových orgií“, které daly svůj neocenitelný prostor tomuto tématu, který byl nazván „Co bude s vodou?“

Co je obsahem přijatého usnesení o revokaci:

V prvé řadě se revokuje, tedy ruší usnesení ze 14. března „o záměru prodeje vodárenských akcií Čs. spořitelně-Vivendi“, tedy jedinému zájemci za cenu akcie 225 Kč.

Dále bere zastupitelstvo na vědomí, že:

  1. jsou městu učiněny další nabídky k jednání o možných formách vstupu strategického partnera do a.s. VaK MB a to jak formou prodeje akcií, tak pronájmem provozovatelských práv, či dalšími formami
  2. jen vhodnou analýzou, která posoudí jednotlivé formy vstupu strategického partnera lze připravit optimální podmínky pro další jednání

A konečně zastupitelstvo schvaluje, aby konečné rozhodnutí o tomto záměru bylo ponecháno zastupitelstvu, které vzejde z podzimních komunálních voleb.

Nájezdníci se snažili sice dál, ale již nikdy se k vodě více nepřiblížili než v tuto dobu.

Vodárna Mladá Boleslav je dál smíšená vodárna. To znamená, že vlastní vodárenskou infrastrukturu a tu provozuje. Je řízená českými vodárenskými odborníky, pracujícími pro města, nikoliv pro koncern. Je pod plnou kontrolou měst a obcí okresu Mladá Boleslav, proto čerpá dotace z EU na obnovu infrastruktury.

Pane inženýre, sleduji vaše příspěvky.

Držím palce (pěsti) a přeji si, aby celá tato kauza (respektive kauzy v dalších městech) byly rozhodnuty ve prospěch měst a obcí – tedy obyvatel České republiky. Ač již letos dosáhnu věku 83 let, stále jsem aktivní v našich Vodovodech a kanalizacích Mladá Boleslav.

Pokud se týká pitné vody, již léta máme expozici – muzeum vodárenství na naší hlavní úpravně vody na Klokočce, což je nedaleko okresního města. Chodí sem, ale i na čistírnu odp. vod v Mladé Boleslavi stovky exkurzí ze škol (od základních až po odborné a VŠ) a při dnech otevřených dveří míváme vždy plno.

Od našeho „boje o vodu“ s Veolií (tehdy ještě VIVENDI) od roku 2002 uplynulo již 17 let. Přesto však i po této době jsem mnoha spoluobčany (často i neznámými) vnímán jako jeden z těch, kteří pomohli, aby voda rajonu Mladá Boleslav zůstala v rukou občanů – nezapomněli – a to mě těší.

Jinak koncem května bude naše valná hromada, kde po pěti letech má dojít k odměně představenstva i dozorčí rady. Vše by však mělo být v souladu s naším logem „Voda je život – chraňme ji !“ A jako vždy já osobně dodávám – „…. A nedělejme z ní byznys !“

Zdravím, přeji zdraví a úspěchy ve vašem počínání – naše republika to potřebuje

– Miroslav Čuban

V orgánech České infrastrukturní (ČI) byli právníci pracující pro Veolií. ČI neměla zaměstnace a rozhodně nebyla žádný strategický investor

Přes slupku schovanou za dobré jmeno spořitelny se Vak Mladá Boleslav pokušel ovládnou její přímý konkurent.

Firma presentovaná zatupitelům jako strategický investor, neměla jediného zaměstnance a nikdy neprovozovala vodovody a kanalizace a byla vlastně předlužená.

V roce 2001 měla základní kapitál 1 mil. Kč a hospodařila se ztrátou -42 mil. Kč.

Rozvaha a výsledovka ČI 2001

Kde najdete odpovědi na vaše otázky? Z velké části ve výročních zprávách vodárny.

Jaké odpovědi najdete ve výročních zprávách?

Kde končí zisky, které platí lidé v ceně vody? Investují se u vás do obnovy sítí? Kdo vám vodu prodává? Jak hospodaří městská vodárna? Komu a co platíte v ceně vody?

Čerpá region dotace z EU nebo vše platí lidé a obce? Kdo je v orgánech? Kdo na vodě vydělává a kolik? Kdo financuje investice? 

A můžete to konfrontovat např. s tímto:

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Výroční zprávy, účetní závěrky, rozvahy, výsledovky od roku 1994

Porovnání informací z výročních zpráv za jednotlivé roky umožňuje sledovat dění, priority a jednání kolem vody v regionu i porovnat okolní vodovody a kanalizace mezi sebou.

ke stažení:

Vak Mladá Boleslav - Výroční zprávy 3

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Vlastník společnosti
Města a obce okresu Mladá Boleslav
Města a obce okresu Mladá Boleslav
ROK
VÝROČNÍ ZPRÁVY
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
2014
VZ . . .
UZ . . .
2013
VZ . . .
UZ . . .
2012
VZ . . .
UZ . . .
2011
VZ . . .
UZ . . .
2010
VZ . . .
UZ . . .
2009
VZ . . .
UZ . . .
2008
VZ . . .
UZ . . .
2007
VZ . . .
UZ . . .
2006
VZ . . .
UZ . . .
2005
VZ . . .
UZ . . .
2004
VZ . . .
UZ . . .
2003
VZ . . .
UZ . . .
2002
VZ . . .
UZ . . .
2001
VZ . . .
UZ . . .
2000
VZ . . .
UZ . . .
1999
VZ . . .
UZ . . .
1998
VZ . . .
UZ . . .
1997
VZ . . .
UZ . . .
1996
VZ . . .
UZ . . .
1995
VZ . . .
UZ . . .
1994
VZ . . .
UZ . . .

Další roky najdete zde

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

Milan Riečan, DiS.
Milan Riečan, DiS.https://www.darujme.cz/projekt/1201498
Voda je základ života. Z většiny jsme voda a bez ní nelze žít. Chce si jí začít chránit, než bude pozdě. Jak soustavu vodovodů, tak i udržení v krajině za použití " selského rozumu "..
Ludmila Vajďáková
Ludmila Vajďákováhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Pane Novotný, děkuji za Vaši výdrž, hodně práce, času a neuvěřitelné odvahy, kterou věnujete tomu nejdůležitějšímu pro lidstvo, vodě. My, co nejsme tak kvalifikovaní se zapojit stejným způsobem jako Vy, budeme alespoň Vaše informace a upozornění sdílet. Ještě jednou moc děkuji a přeji hodně zdaru a pevné zdraví.
Vladimír Řepa
Vladimír Řepahttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Česká voda do rukou cizinců nepatří. Vladimír. - 300 Kč
Sarka Melen
Sarka Melenhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Moc děkuji za práci a snahu v boji o naše práva a vážím si všeho co pro nás a naše děti děláte .- 500 Kč
Radim Kliment
Radim Klimenthttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Rád podpořím tento projekt, protože ing. Novotný bere tuto problematiku natolik korektně a s důsledností, že se opravdu může podařit přesvědčit politiky o změně vlastnictví vodárenských společností. Neměli bychom být lhostejní a brát to jako samozřejmost. - 300 Kč
Vladimír Kraus
Vladimír Kraushttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Děkuji Vám za to, co děláte. V této době je to asi zatím velmi nedoceněná aktivita.- 500 Kč
Václav Tomek
Václav Tomekhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Nakopejte jim prdel! - 300 Kč
Aleš S.
Aleš S.https://www.darujme.cz/projekt/1200860
Podpora (nejen) na soudní výlohy. Neváhejte se ozvat pokud byste potřeboval opět podpořit. 😉 - 500 Kč
Jana Kučerová
Jana Kučerováhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Podepsala jsem peticie, pravidelně vás sleduji, budu přispívat 100 Kč každý měsíc, děkuji za to co děláte pro nás pro všechny, přeji hodně sil - 100 Kč
Pavel Šťovíček
Pavel Šťovíčekhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Díky za to, co děláte. - 500 Kč
Milena Qualizzová
Milena Qualizzováhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Nechci tu žádné Trautenberky, chci levnější vodu - 300 Kč
Dagmar Kopačková
Dagmar Kopačkováhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Voda si pozornost zaslouží. Děkuji za vaše úsilí.- 3 000 Kč

Darujme.cz je největší online aplikace pro darování v ČR, která chrání dárce, protože umožňuje podpořit obranu vody anonymně.

DÁVÁ VÁM SMYSL INFORMOVAT LIDI, ABY NEDOŠLO K INSTALACI CIZINCŮ K VODĚ A UDRŽET VE SPRÁVĚ VODY ZÁJMY LIDÍ? PAK NÁM S TÍM POMOZTE...

Děkujeme, že stále více lidí s námi sebe i vodu brání.

NFPOV chrání nejen nás a naše děti, ale i peníze nás všech, které jinak končí v zahraničí a nic za ně nedostáváte. Toto financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Od státu a politických stran nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje řešit příčinu problému, tj. neznalost, i protiprávní jednání politiků v zájmu koncernů.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo