Semináře

 • SEMINÁŘE

  Semináře jsou určeny především zastupitelům měst a obcí, členům politických stran, občanským sdružením, zaměstnancům odboru životního prostředí, zaměstnancům měst a obcí, zástupcům firem z regionu, ale i občanům, kteří chtějí vědět. Seminář poskytuje informace, z kterých pochopíte vše o  vodě, o její ceně a to tom, co je třeba udělat, aby systém prodeje vody byl nastaven ve prospěch lidí a měst a obcí. Zjistíte, kde to funguje pro lidi a kde pro koncerny. Dostanete srovnání vodáren v jednom kraji, které byly a které nebyly „privatizovány“.

  Pochopíte, že voda nemusí být tak drahá, pokud politici jednají v zájmu lidí, ne koncernu. Dozvíte se, co je třeba dělat, aby se voda vrátila zpět do rukou měst a obcí, aby vodárna mohla čerpat dotace z EU a aby peníze vybrané od lidí za vodu tekly do rozvoje sítí a ne do zahraničí.  Zjistíte, že nemusíte z každé 100 Kč posílat 30 Kč do Francie. I u vás to může fungovat jinak. Nemáte-li informace, potom toho koncerny a pro ně pracující „politici“ využijí.

Konkrétní informace o semináři, jeho organizaci, podobě, délce, obsahu, ceně, zárukách i bonusech jsou pro vás připraveny.

KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO

Chci informace o semináři

Reference ze seminářů

 • Pavel Sekula, účastník semináře

  „Vynikající, jasný a přehledný seminář. Ty informace je potřebné donést ke každému spotřebiteli vody na Zlínsku, aby viděl, kdo celou situaci způsobil, kdo ji zakonzervoval a bránil současný stav a jaké je řešení, které by odstranilo překupníka z řetězce VaK Zlín. Moc děkuji.“

 • Jarmila Sitařová, účastník semináře

  „Vážený pane inženýre! Seminář se mi moc líbil, byl velice poučný. Je obdivuhodné, kolik práce a času je za Vámi a jak jste na přednášky připravený. Moc děkujeme a těšíme se na další setkání.“

 • Michal Doležel, účastník semináře

  „Myslel jsem si, že vzhledem k tomu, že se ve vodárenství pohybuji již od svých pěti let (dřívější zážitky si bohužel nepamatuji), byl jsem nepříjemně překvapen, kolik věcí mi uniklo. Ve smyslu vyjádření klasika pravím: ,,Čím víc vím, tím víc vím, kolik toho nevím!“

Chci informace o semináři

Konzultace

 • KONZULTACE

  Konzultace poskytuji řadu let především zástupcům měst, obcí, firem a členům orgánů vodáren a také lidem, kteří cítí, že „s vodou“ není vše v pořádku, že jsou při privatizacích manipulováni, že jim „privatizátoři“ tají informace. Lidem, kteří chápou, že koncerny přicházejí na vodě vydělat a ne řešit problémy měst, obcí a či státu. Mé konzultace pomohly v řadě regionů zachovat prodej vody v rukou měst a obcí.

  Spolupracuji se zástupci vodáren, obcí, občanskými sdruženími i lidmi, které problematika zajímá a kterým není lhostejné, co se děje. Na Moravě především v okresech Přerov, Kroměříž, Hodonín, Břeclav nebo Uh. Hradiště. V Čechách v okresech Pardubice, Náchod, Mladá Boleslav, Nymburk a Trutnov. Zde se podařilo vodárny ubránit před nájezdníky, díky tomu čerpají dotace z EU a obce z rozpočtů financují potřeby občanů a nedotují výstavbu sítí.

  Konzultace poskytuji také v regionech, kde byly vodárny privatizovány. Aktivní jsem především na Zlínsku a Kladensku, kde kromě konzultací realizuji léta rovněž právní kroky, které by měly odinstalovat protiprávně zavedený „provozní tunel“ ze společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. a Vodárny Kladno-Mělník, a.s. Tím by vznikl precedens pro další regiony, kde byl systém zaveden stejnou skupinou za obdobných podmínek.

  První hodinová konzultace je vždy ZDARMA.

Informace o konzultacích, jejich podobě, délce, obsahu, ceně, zárukách i bonusech jsou pro vás připraveny.

KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO

Chci informace o konzultacích

Reference z konzultací

 • Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

  „My se známe díky vodárnám nebo díky vodárenství. Myslím, že to bude přes dvanáct roků. Jak jsem tady tohoto člověka poznal? Když jsem se spolu s dalšími lidmi začal bránit tomu, aby se s našimi vodárnami stalo to, co se stalo s jinými, tak jsem zoufale hledal argumentaci. Některé věci jsem sice byl schopen vypočítat, ale některá čísla bylo lepší, když poskytne inženýr, ne doktor. Tak jsem hledal inženýra a našel jsem ho. Aniž bych ho vyzval, tak jsem najednou dostal text, který přesně odpovídal mým propočtům, byl od inženýra, a to inženýra Novotného.

  MUDr.M.Chromec, předseda představenstva Vak Přerov, a.s.

 • Vodovody a kanalizace M.Boleslav, a.s.

  „Pane Novotný! Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chválabohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.

  Svatopluk Kvaizar, bývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor města Mladá Boleslav

 • Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

  „Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Ochotně informace vysvětluje, a skládá tak dokonalou mozaiku informací, které, nebýt jeho, by nám zůstaly utajeny, a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury. Tyto informace jsou důležité pro každého. Zejména však jsou cenné pro politiky komunální, v parlamentu i ve vládě. Pro ně by mělo být proniknutí do tématu vodárenství povinností. Pokud by totiž měli informace od pana Ing. Novotného, nemohl by nikdo rozumný znovu schválit nevýhodné provozní modely.

  Navíc mohu s jistotou říci, že pan Ing. Novotný se tématu vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená život. A to je něco, co dává hlubší smysl a pro co stojí za to pokračovat a informace předávat dál, aby si toho bylo vědomo co nejvíce lidí. Jen informovaný člověk pak může dělat správná rozhodnutí.“

  Mgr.Eva Štauderová, zastupitelka Statutárního města Zlína

 • Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

  „Díky informacím získaným od pana Ing. Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup ,,strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu ,,strategického partnera“. Podařilo se nám rozjet další aktivity v ostatních městech a obcích, předávat dále informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolie na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších kroků během 12 let na radnici. Kdyby se nic jiného nepovedlo (jakože se nám povedlo zrealizovat spoustu projektů), tak mohu z radnice odejít spokojená, že jsem udělala něco zásadního pro lidi.

  S panem Ing. Novotným jsem byla ve stálém kontaktu během pokusů o schválení vstupu ,,strategického partnera“ v ostatních městech a obcích na Náchodsku, prožívali jsme společně drobná vítězství, upozorňovali se na různá nebezpečí a i v dnešní době od něj získávám cenné informace týkající se vody jako takové. Věřím, že naše spolupráce bude trvat i nadále.“

  Mgr. Eva Mucková, starostka města Meziměstí

PROJEKT PRAVDA O VODĚ

 • PROJEKT PRAVDA O VODĚ

  Je zaměřen na poskytnutí co nejvíce informací o vodě veřejnosti, vodárenským odborníkům, zaměstancům měst a obcí v oblasti životního prostředí, komunálním politikům, poslancům, zastupitelům. Jde o  získání, zpracování a zveřejnění informací o vodě, cenách vody, vodárnách, privatizacích, kauzách, ziscích a všem důležitém kolem vody nejen v ČR na internetových stránkách www.pravdaovode.cz a ve facebookové skupině www.facebook.cz/vodalidem. Dále je tu spolupráce při sdílení informací se zpravodajskými portály a ekonomickými týdeníky. Převážná část informací je poskytována zdarma.

  Část informací v režimu VIP je určena znalcům, poradcům, soudcům, protikorupčním organizacím, vyšetřovatelům a také BIS. Tato část je zpoplatněna a finance slouží právě pro zajištění dalších informací, jejich aktualizaci a šíření.

Informace o projektu, jeho rozsahu, obsahu a cíli jsou pro vás připraveny.

KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO

Chci informace o projektu

Ing.Radek Novotný, autor projektu PRAVDA O VODĚ, rn@cccfm.cz, více o mně na MŮJ PŘÍBĚH