nalejeme si čísté vody

Další úspěch a utrum pro naháněče koncernů: Kroměříž a okolní obce se semkly, vodu nechtějí prodat soukromníkovi

Starostové Kroměříže, Morkovic – Slížan, Dřínova a Zborovic podepsali akcionářskou dohodu. Díky ní získají většinový vliv ve společnosti Vodovody a kanalizace, a co hlavně: neztratí vliv na cenu vody. Více než třetinu akcií totiž skoupil údajný „soukromý investor“, který fakticky žádným investorem není, což dokládají účetní závěrky z doby, kdy přes nastrčenou Českou spořitelnu, a.s. akcie skupoval.  Dle názoru mnohých protiprávně a v rozporu se stanovami vodárny a zákony České republiky.

Rok příprav a ladění detailů stojí za nedávným podpisem takzvané akcionářské dohody, která zajišťuje městům a obcím na Kroměřížsku vliv ve společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž (VaK). Mají tak kontrolu nad pitnou vodou pro zhruba 100 tisíc obyvatel v regionu.

A především nad její cenou. Ta je v současnosti 73,40 korun za metr krychlový, zatímco ve Zlíně, kde do ceny promlouvá soukromý vlastník, se vyšplhala na 86,50 korun. „Chceme udržet sociálně únosnou cenu vody, což se v místech, kde mají vliv ve vodárnách soukromé společnosti, nepodařilo,“ uvedl kroměřížský starosta Jaroslav Němec. Kromě toho vodárny, které nevlastní města a obce, mají jen omezenou možnost čerpat dotace z EU na obnovu a rozvoj vodárenské infrastruktury a proto pak vše musí dotovat města ze svých rozpočtů.

srovnání cen a pořadí vodáren

Holešov, Hulín i Bystřice už své akcie prodaly (pozn. pravda o vodě –  zákon to přitom neumožňuje, tudíž zde je protiprávní stav, proti kterému politici měst nic nedělají, přitom o něm ví).

Město, městys a dvě obce sice dají dohromady křehkou většinu „jen“ 51,5 procenta akcií, díky dohodě si ji ale udrží pro příštích třicet let. Rok příprav a ladění detailů stojí za nedávným podpisem takzvané akcionářské dohody, která zajišťuje městům a obcím na Kroměřížsku vliv ve společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž (VaK). Mají tak kontrolu nad pitnou vodou pro zhruba 100 tisíc obyvatel v regionu.

Akcie za peníze už nevymění

Právě Česká infrastrukturní drží ve VaK 37 procent a usilovala o další. Města na Kroměřížsku před lety dostala několik milionů korun do rozpočtu a měla tak víc na investice. Šlo přitom o zásadní částky. „Bylo to asi patnáct až dvacet milionů korun, bohužel jsme se tím ale vzdali vlivu ve VaKu,“ poznamenal holešovský starosta Rudolf Seifert.

(Pozn. PRAVDA O VODĚ: Informace o tom, že šlo o zásadní částky není pravdivá. Prodat majetek v hodnotě stovek miliónů za 15-20 miliónů je hanebné a je třeba toto rozkrýt a vyvodit odpovědnost, nikoliv balamutit lidi a vše zametat pod stůl. Zástupci měst Hulín a Holešov odsouhlasili prodej akcií Vak Kroměříž ze svého majetku, které měly hodnotu 1300-1600 Kč/akci, za pouhých 160 Kč /akcii. Prodávali akcie bez znaleckých posudků, bez posouzení jiných nabídek výhradně jediné nabídce. Vedení Hulína i Holešova přitom bylo upozorněno a vědělo, že akcie mají daleko vyšší cenu a že prodej bude znamenat ztrátu vlivu města na vodu a vodárnu. Probíhala zde obrovská vlna nemravného jednání, která nese řadu znaků korupčního jednání a u některých zastupitelů  i skryté kooperace s vlastníky soukromé firmy.)

 V nedalekém Hulíně tehdy posílili investice o 8,5 milionu. „V té době to byla zajímavá nabídka,“ vybavil si tamější starosta Roman Hoza. I on ale přiznal, že dnes by na to nepřistoupil. „Situace byla jiná. Tehdejší vedení VaK všechny investice směřovalo do Kroměříže. Ostatní města cítila, že jsou jim akcie k ničemu a vliv jim stejně nedávají,“ připomněl.

(Pozn. PRAVDA O VODĚ: Opět nesmyslná argumentace, která mate lidi. Věříte argumentu, prodali jsme majetek za desetinu jeho ceny a připravili navěky město a jeho občany o vliv na vodu, který jsme navíc předali zástupci zahraniční firmy, jenž je přímý konkurent Vaku Kroměříž ? Je to velmi zavádějící a účelové tvrzení, které má odvést pozornost. V Hulíně někteří lidé z vedení města v době, kolem prodeje akcií kšeftovali na úkor města a občanů nejen s akciemi, ale i vodárenským infrastrukturním majetkem. Která firma tento majetek získala? Jaká byla jeho pořizovací cena? Za kolik byl prodán?  Na to by měli znát odpověď občané Hulína a pak by měla být posouzeno porušování povinnosti při správě cizího majetku)  

Soukromý „investor“ pak tlačil i na Kroměříž, která má zásadní balík 46 procent akcií. Během posledních zhruba patnácti let byl podpis několikrát na spadnutí. Nakonec ale město akcie neprodalo a současné vedení se v koaliční smlouvě zavázalo, že ve Vodovodech a kanalizacích zajistí stabilitu.

Dohoda mezi Kroměříží a partnery existovala už dříve a léta jednali shodně, nebyla ale na papíře. To se nyní změnilo. „Na směřování VaKu jsme měli vždy stejný názor a zastupitelstvo dohodu schválilo jednomyslně,“ konstatoval starosta Zborovic Jaromír Kunc.

Tato obec vlastní necelé jedno procento akcií. Také v Morkovicích-Slížanech a Dřínově bylo hlasování bez připomínek

Pozn. PRAVDA O VODĚ: Občané pozor na údajnou jednotu měst a pozor na Hady na radnicích.

Ve městě Kroměříž působil jako starosta Miloš Malý (ČSSD). Ten řadu let dělal vše proto, aby vodárna Kroměříž skončila v rukou zahraničního koncernu nebo jim byla ovládaná. Byl ochoten ohrozit i možnost čerpání dotací z EU.

Zastupitelům, starostům i veřejnosti se ve velkém léta lhalo. Vedení města Kroměříž v podstatě již bylo odsouhlasilo podepsání smluv s rak. koncernem ENERGIE AG a zástupci soukromých firem  se po zasedání zastupitelstva Kroměříže šťastně plácali vzájmen do rukou před radnicí.!!

Podával jsem na celý proces směřující k vytunelování Vaku Kroměříž žaloby, abych tomu zabránil, žádné město ani obec se nepřidalo. Všichni se báli a čekali, jak to dopadne. Pokud by k tomu došlo, tak by Vak Kroměříž ovládl zahraniční koncern a jediný, kdo by inkasoval peníze, by byla soukromá firma a koncern poté léta koncern.

Města, voda i občané by byli zcela v rukou koncernu obdobně jako v sousedním Zlíně.

Velké štěstí měli občané okresu Kroměříž, protože existuje Senát ČR. Poté, co zde byl pan Malý „uklizen“ přišla na radnici paní Hebnarová (ODS) a začal proces konsolidace Vaku Kroměříž. Ona začala cestu, kdy přes další a další pokusy různých nájezdníků byl Vak zachován v rukou měst a obcí.

Zdroj: http://zlin.idnes.cz/


Obranu vodárny Kroměříž jsem organizoval a s rozumnými politiky z regionu vedl přes informační i soudní cestu léta. Vše jsem financoval neskutečných 12 let. Někteří lidé, se během své cesty k moci na radnicích v Kroměřížském okresu stali doslova sluhové naháněčů koncernů a byli patrně schopni zprivatizovat i vlastní rodiny.

Celou kauzu pokusu vytunelovat Vak Kroměříž jsem popsal v analýze, kterou jsem psal pro Transparency internationy ČR:  Kam odtékají zisky?

Analýza Kam odtékají zisky ? pro TI

Chci analýzu: Kam odtékají zisky? Chci vědět, co se dělo kolem vodárny Kroměříž!

Krok, který starostové udělali je důležitý, ale musí následovat další - žaloby na protiprávní postavení soukromého subjektu ve Vaku Kroměříž a vrácení akcií městům a obcím.


Související články:

  1. Cena vody Kroměříž 2016: Stále nejnižší ve Zlínském kraji 73,44 Kč
  2. Vývoj cena vody Kroměříž
  3. Zisky z vody Kroměříž
  4. Pokusy politiků vytunelovat vodárnu Kroměříž ?

 

Uložit

Uložit

Uložit

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje