Všichni vědí, že lidem nic na světě nenahradí svobodný přístup k vodě

Aktuální cena vody v roce 2018

Jak zdražuje voda a kdo má nižší ceny? Koncerny nebo městské vodárny?

"Voda je pro zemi tím, čím je krev pro člověka"

V MAPĚ je vodné a stočné přepočteno na jednosložkovou cenu, aby nedocházelo ke zkreslení. Na webech, které sponzorují koncerny, jsou někdy data, která lidi matou. Uvádí srovnání cen jednosložkových a z dvousložkových jen pohyblivou část, což postavení koncernů vylepšuje. Prostě se motají hrušky a švestky a lidé pak mají v porovnání cen zmatek.

Další zdražení vody lidem


Co tvoří cenu vody? Co je to vodné a stočné? Kdo a jak stanoví cenu vody?

Cena vody neboli vodné a stočné, se uvádí za 1 metr krychlový, což odpovídá 1 000 litrům. Jinak cena za 1 kubík nebo Kč/m3. Cena se uvádí souhrnně nebo zvlášť za vodné a za stočné. Prodejci vody (tzv. provozovatelé) stanovují vodné a stočné kalkulací.

Sečtou plánované oprávněné náklady a přidají si „přiměřený“ zisk. Součet tzv. úplných vlastních nákladů a zisku se vydělí plánovaným objemem dodané/vyčištěné vody v dalším roce. Tak vzniká cena vodného a stočného za 1 m3/Kč, kterou vodárna vyhlásí pro další kalendářní rok.

Vodné je úhrada spotřebitele za odběr vody z veřejné vodovodní sítě.

Vodné zahrnuje platbu za odebranou pitnou vodu. Jako podklad pro účtování vodného slouží údaj o spotřebovaném množství vody na vodoměru, což je měřící zařízení umístěné u odběratele. Vodné je tedy platba za vodu dodávanou prostřednictvím vodovodu. Zahrnuje cenu dodané vody, náklady na její dodání a zisk dodavatele. Povinnost platit vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného za vodoměrem.

Stočné je poplatek za odvedení odpadních vod kanalizací a její následné vyčištění.

Povinnost platit stočné vzniká domácnosti okamžikem vtoku odpadní vody do kanalizace. Cena stočného většinou činí zhruba polovinu z celkové ceny vody. Objem odpadních vod, který spotřebitel platí ve stočném, se stanoví z objemu vody, který do domácnosti přitekl, tudíž z údaje o objemu vody přivedené na vodoměru.


Co je to jednosložková anebo dvousložková cena vody?

Ve většině regionů ČR platí odběratelé za objem spotřebované vody = jednosložková cena.  Ovšem v některých regionech provozovatelé (zejména ti zahraniční) stanovili, že se nebude účtovat jen za spotřebovanou vodu, ale zavedli navíc paušální poplatek, závislý na velikosti vodoměru = dvousložková cena. Dvousložková cena vody fakticky znamená, že neodeberete ani sklenici vody a za vodu přesto zaplatíte.

Není to blbost?Platit za něco, co jsem nekoupil?

Zisky z vody?

Vodárny a koncerny kalkulují do ceny vody svůj zisk, který je údajně regulován. Jak tato "regulace" zisků funguje?

Ceny vody navrhuje koncern, ale schvalují je často neinformovaní, v horším případě zkorumpovaní, místní komunální politici (někdy sluhové koncernu), a ti pokud drží basu, tak sedí v trafikách, v orgánech "vodárny" a berou za to ročně miliónové odměny, které jim platí lidé v ceně vody.

Připadá vám, že zisky koncernů, které platíte v ceně vody, někdo funkčně a ve prospěch spotřebitelů a měst reguluje? Srovnejte zisky městské vodárny a koncernu.


VODA JE ŽIVOT A NÁŠ ŽIVOT, ANI ŽIVOT NAŠICH DĚTÍ, DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ

"Čím víc mám roků, tím víc si považuji charakterů lidí a moc mě povzbuzuje v mých snahách pomáhat lidem, kde jsem schopna, když vidím, že je nás víc, kteří nejsou jen slepé ovce. Proto jsem nevydržela a musela jsem Vám napsat, kterak si Vás vážím. Taky proto, že o Vás vím už dlouho. Takže znovu děkuji a VYDRŽAŤ!!! Obdivuji to, co děláte. Mějte vždy po ruce někoho, kdo i Vás povzbudí a podpoří, i když s naší vládou to není jednoduché, stejně jako s národem, který ještě spí......nebo čeká, až to druzí zařídí, aby se svezl. No, důležité je to, abychom měli čisté svědomí. Dávejte na sebe pozor!"

- Jana Svobodová, České Budějovice

Zdražování vody neskončí, dokud bude voda kšeft cizinců!

Proto dělám totoPodívejte se a přidejte se

Nakolik je obchod s vodou výhodný a pro koho ?

Odpovědi na řadu otázeky o vodě, její ceně a dění kolem vodáren si můžete zdarma stáhnout:

czechindustry-pravdaovode

Uložit

%%_op_gdpr_consent_%%

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit

Přidejte svůj názor.