Já a vodárenství v čase!

Tři kroky na cestě...

Názor, že českou vodu si umíme prodávat sami a žádné zahraniční ani jiné překupníky k tomu nepotřebujeme, mám od roku 2002. Do té doby jsem byl přesvědčen, že vstup strategických investorů může být pro odvětví přínosný, podobně jako vstup VW do Škodovky.

Zkušenost s organizací veřejné obchodní soutěže pro vstup strategického investora do okresní vodárny Vak Prostějov mě vyléčila. Od té doby vím, že:

  1. To, co je prezentováno médii jako strategičtí investoři, žádní investoři nejsou.
  2. Koncerny přišly do ČR na vodě vydělat, ne řešit naše problémy.
  3. Problém je, že se vždy v regionu najde část "politiků" ochotných jednat v zájmu koncernů a ti ostatní často nemají informace.
  4. To, co se do vodáren zavádí, je pro lidi, města a obce nevýhodné.

Šílené je, že i když na to upozorňuji politické vedení státu od roku 2002, tak to všichni myslí upřímně, ale nikdo pro nápravu nic nedělá a je jedno, zda je u vlády pravice nebo levice. Co si o tom myslíte, je na vás. Stát měl ve vodárnách zlaté akcie a právo veta, ale hlasoval pro vyvedení zisků z vody z okresních vodáren na koncerny. Můj názor je, že to není jen hloupost.

Katastrofický stav je rovněž v justici, kdy 15 let čekám na pravomocný rozsudek, který tunel poprvé ukončí. O tom, že v ČR existuje soudní zvůle a soudy řádně nefungují, svědčí i dva Ústavní nálezy, které mi daly zapravdu.

Zvuk není ideální, ale názor a nález ústavních soudců tuto nedokonalost převyšuje.

Bod 0: Vystřízlivění hned na počátku

Vodě se věnuji od roku 1998. Do konce roku 2001 jsem měl na příchod strategických investorů do ČR podobný názor jako většina lidí. Může to být výhodné. Tento názor jsem změnil, když jsem viděl nevýhodné nabídky koncernů v Prostějově, kde má firma organizovala pro vodárnu veřejnou soutěž na vstup investora. Ti, co tvrdí, že soutěž byla neúspěšná, mají pravdu. Pro koncerny rozhodně neúspěšná byla.

Pochopil jsem, že pokud tímto způsobem budeme "privatizovat" vodu, tak nad ní ztratíme kontrolu a staneme se otroky ve vlastní zemi.

1.cíl: Zastavit nevýhodné privatizace vodáren

Od roku 2002 poskytuji konzultace, které pomáhají bránit okresní vodárny proti vytunelování. Jdu cestou informování, rozborů, konzultací a soudů. Žasnu a dokládám, jak někteří "politici" lžou kolegům zastupitelům a lidem. Řada z nich pracuje pro koncerny. Informace, které mám ze zahraničí, dokládají, že je můj názor správný.

Výsledky přišly po dlouhých 6 letech, které nebyly snadné, ale v řadě okresů jsem přispěl k tomu, že se podařilo zachovat vodu a vodárny v rukou obcí. Díky tomu dnes existuje pro lidi reálná a výhodnější alternativa prodeje české vody než přes zahraniční firmy.

2. cíl: Odinstalovat nevýhodný model z vodáren

Tam, kde koncerny jsou, platí lidé za vodu to, co předtím  + nemalé zisky koncernů. Toto EU odmítla dotovat. Odinstalovat koncerny je těžší, protože politici a koncerny si chrání své zisky a zadnice.

Ukázkovým příkladem je Zlín. Poslušní politici sedí v orgánech Vaku, pobírají odměny a dohlížejí, aby systém trval co nejdéle. Vak nemůže čerpat dotace z EU, lidé na Zlínsku platí 6 let nejdražší cenu vody ze všech 4 vodáren v kraji, soudy pravomocně odsoudily dlouholeté protiprávní jednání. Hadi na radnici "mlží a mlží". Jsou schopni rozdělovat zisky z vody takto: 91 mil.Kč  koncernu a 7 mil. Kč vodárně.

  • Svobodová Jana, České Budějovice

    „Čím víc mám roků, tím víc si považuji charakterů lidí, a moc mě povzbuzuje v mých snahách pomáhat lidem, kde jsem schopna, když vidím, že je nás víc, kteří nejsou jen slepé ovce. Proto jsem nevydržela a musela jsem Vám napsat, kterak si Vás vážím. Taky proto, že o vás vím už dlouho. Takže znovu děkuji a VYDRŽAŤ!!! Obdivuji to, co děláte. Mějte vždy po ruce někoho, kdo i Vás povzbudí a podpoří, i když s naší vládou to není jednoduché, stejně jako s národem, který ještě spí……nebo čeká, až to druzí zařídí, aby se svezl. No, důležité je to, abychom měli čisté svědomí. Dávejte na sebe pozor!“

Privatizace vodárenství v České republice: Kam odtékají zisky?

Proč máte drahou vodu a vodárnám přesto schází peníze na investice? Co se dělo s vodárnami? Kdo je privatizoval a proč? Pro koho je to výhodné? Co se v ČR děje!

%%_op_gdpr_consent_%%

Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit

Ing. Radek Novotný, autor projektu PRAVDA O VODĚ, rn@cccfm.cz, Reference