Voda je život a náš život, ani život našich dětí, do rukou žádných koncernů rozhodně nepatří.


Za vodu platíme každoročně miliardy a podstatné je, kde končí. V obnově trubek nebo v zahraničí?

Léta dělám vše proto, aby peníze z vody tekly do obnovy trubek a ne do daňových rájů. To se těm, kteří mají sídla v daňových rájích nelíbí. Mé konzultace a informace jim znemožnily vysávat peníze z vody např. v Kroměříži, Přerově, Pardubicích, M. Boleslavi či v Náchodě ...

Ing. Hana Orgoníková

Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.

Ing. Hana Orgoníková, bývalá poslankyně poslanecké sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové

Proto na mne naháněči koncernů anebo Hadi v oblecích zkouší vše možné, aby mohli vysávat peníze z vody a lidí

Všechny, kteří "vodu" brání před kolonizací nejprve zesměšňují. Poté je označují za komunisty, ekonomické ignoranty či vesnické balíky ... Následuje za škodiče, prudiče. Poté přechází zastrašování přes žaloby a trestní oznámení a někteří přidají gangsterské praktiky - sledování, zapalování aut, vyhrožování i fyzické útoky. Odpůrci tunelování vodáren jsou také špiněni přes "novináře", kteří píší hanopisy a papouškují různé haterské praktiky.

Proč se toto děje?

Protože, když "advokát" koncernu zveřejní v médiích, že na konzultanta obcí či starostu města podal žalobu či trestní oznámení, tak se starostové i zastupitelé bojí vodárnu před tunelováním bránit. Často stejní lidé, kteří podávali žaloby řídí a organizují. Starostové pak vazalské smlouvy raději uzavřou.

Toto je důsledek toho, že koncerny ovládají hospodaření s vodou v České republice:Zastrašující zahraniční know-how

Bývalý přední zaměstnanec Veolie zdokumentoval praktiky koncernu Veolia ve Francii a vše zveřejnil v knize. Proběhla snaha si ho koupit, aby kniha nevyšla, namotivovat jako odboráře... Toto neuspělo. Proto na něj Veolia podala hromadu žalob, ale on žaloby vyhrál. Knihu vydal a o jednání koncernů natočil dokument: "Voda vydělává, aneb jak soukromé korporace bohatnou na vodě." Dokument získal několik ocenění, např. cenu Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze.


Veolia nejen ve Francii


Toto zahraniční "know-how" je léta používáno také v České republice

Mgr. Eva Mucková

"Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.                                                       Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších kroků během 12 let na radnici. Věřím, že naše spolupráce bude trvat i nadále."

Mgr. Eva Mucková, starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.


Francouzské know-how v českém provedení

2004

Vyhrůžky žalobou hejtmanovi Mišákovi

Veolia zveřejnila, že podá žalobu na starostu Otrokovic, dnes hejtmana Zlínského kraje, p. Mišáka. Údajně hrubě zkreslil to, že Vak Zlín přijde o dotace, kvůli pochybným smlouvám s koncernem. Realita je, že vše, co pan Mišák řekl, bylo a je pravdou. Vak Zlín přišel o možnost čerpat dotace z EU právě kvůli smlouvám s Veolií a cenu vody má Zlín nejdražší v kraji.

Souhlasím s paní Kučerovou, došlo k hrubému zkreslení faktů lidem, zastupitelům a novinářům. Nikdo při schvalování smluv s Veolií neřekl, že poté, co budou smlouvy s Veolií uzavřeny, budou občané Zlínska posílat do Francie každý rok 70-90 mil. Kč, cena vody bude léta nejdražší ze všech vodáren ve Zlínském kraji a Vak Zlín a celý region přijde o možnost čerpat dotace z EU. Při rozhodování byli zastupitelé podvedeni a zásadní informace jim byly zamlčeny.


Francouzko - Slovenské know-how v českém provedení

březen 2005

Toto vyjádření zástupce "firmy" PENTA beru jako MEGA-REFERENCI

„CCC punktuje obce proti vstupu strategických investorů. Víme, že obcházejí obce a tvrdí, že strategický investor je chce jen okrást. Prostě kalí vodu”.

"Punktovat proti tunelu, je dle mého názoru povinnost každého rozumného člověka. Raději kalit vodu a tím ji ubránit, než si ji nechat ukrást a stát se otrokem koncernů. Pokud stát funguje pro občany a ne pro finanční skupiny, pak firma se sídlem v daňovém ráji nemá co dělat u monopolu vody v žádném státě." Radek Novotný

Dle Nadačního fondu proti korupci je PENTA ve skutečnosti toto: KDO JE KDO?


shadow-ornament

"Advokáti" koncernu na mne podali v roce 2005 trestní oznámení, za něco, co jsem měl údajně dělat v roce 2003

J. Dáňa podal v roce 2005 trestní oznámení, ve kterém lživě uvedl, že jsem se s ním v roce 2003 setkal a nabídl mu ovlivnění výstupu Komise tak, aby to vyhovovalo Veolii.

S Dáňou jsem se nikdy nesetkal a nikdy jsem nikomu nic podobného nenabízel. Ministerstvům v Komisi jsem naopak doložil, že městské vodárny jsou pokoutně tunelovány, kdy soukromé subjekty protiprávně  okresní vodárny ovládají a poté tunelují. To Veolii, ani žádnému jinému koncernu, rozhodně nevyhovovalo a proto přišel tento pokus o mne zdiskreditovat a pošpinit.

Panové netušili, že bylo předem dáno v Interních pravidelech Komise, že jsem poradce, který nemám rozhodovací pravomoce. Pouze pod touto podmínou jsem do Komise vstoupil.

Pokus o mou kriminalizaci skončil pro koncern fiaskem

Ing. Radek Novotný Ing. Radek Novotný, autor projektu PRAVDA O VODĚ

Když v roce 2003 údajně nastalo to, co tvrdili v roce 2005, tak proč ihned vše neoznámili Komisi a policii? Zástupci Veolie i "advokátní" kanceláře se jednání Komise účastnili a ze zákona byli povinni korupci ihned ohlásit. Proč toto přišlo v roce 2005?“


Nebylo to náhodou protože se v roce 2005, zaváděl další tunel do Vaku H. Králové a ekonomická existence "advokátů" zcela závisela na udržení provozního tunelu v Kladně a jeho zavedení v Hradci?

Proč bylo třeba mne pošpinit a zaměstnat?

 • Dne 1.6.05 mi bylo sděleno "obvinění".
 • Dne 9.6.05 se konala valná hromada Vaku Kladno, kde se jednalo o neg. dopadech smluv mezi Veolií a vodárnou Kladno.
 • Dne 22.6.05 měl proběhnout další valná hromada o smlouvě mezi Veolií a Vak H.Králové.

Mé argumenty mohly stav v Kladně zvrátit a v Hradci zastavit. Oba regiony přišly o stamilióny z dotací EU. Lidé platí drahou vodu a do Francie již poslali téměř miliardu Kč.

"Právníci" policii údajně řekli, že měli dva roky strach a nemohli najít dlůkazy. Tomu, snad nevěří ani pan Dáňa a Pergl.

Státní zástupce dozorující podivnou činnost policisty, po 19 dnech křivé obvinění zrušil jako protiprávní a nezákonné.

"Usnesení policejního komisaře ze dne 8.11.2005 o zahájení trestního stíhání je nezákonné a stížnosti proti usnesení policie jsou zcela důvodné." - státní zástupce

Skutečná korupce exituje na straně Veolie

Cílem bylo vytvořit mediální smog!

Policista mi předal "obvinění" v 17:00 a již v 19:00 byla informace o mém obvinění v hlavních zprávách ČT. "Obvinění" bylo za 19 dnů zrušeno. Policie, ani koncerno-filové o tom již v televizi neinformovali. Ani ve zveřejňovaných hanopisech, kde různí koncenro-filové odkazují na 15 let staré články o mém obvinění, o tom, že za 19 dnů bylo obvinění zrušeno, již informace nenajdete.

shadow-ornament

Státní zástupce komentoval "kroky" policisty a organizované skupiny v červnu 2005 takto:

 • Je pozoruhodné, že Mgr. Pergl a Mgr. Dáňa byli vyslechnuti již v den podání oznámení a ve výpovědích jsou rozpory.
 • Nebyla položena logická otázka "proč je trestní oznámení podáváno po dvou letech".
 • Není nesnadné vysledovat snahu koncernů o to poškodit konkurenční společnost.
 • Nelze neodhlédnout od horlivosti až nestandardnosti postupu policejního orgánu.
A vvottom to je

Státní zástupce komentoval "kroky" policisty a organizované skupiny v lednu 2006 takto:

 • p. Novotný popsal postup subjektů, kteří instalují soukromé penězovody mezi vodárny a občany.
 • Popsal, kdo inicioval jeho jedinou schůzku s Pentou, na kterou byl pozván s tím, že jde o možného konkurenta fr. koncernů.
 • Komisi o schůzce informoval a na jeho návrh bylo rozhodnuto pozvat na Komisi všechny možné investory.
 • V roce 2003 byl fyzicky napaden a bylo vyhrožováno jemu i jeho rodině, dalším ublížením, pokud se z Komise nestáhne, což byl důvod, proč rezignoval.

pozn. Vazby mezi Veolií a PENTOU ukázala kauza Gorila na Slovensku.

PENTA "vysála" ze Severomoravských vodovodů a kanalizací (SmVaKu) a z občanů severní Moravy miliardy a Veolia je "saje" z občanů a vodáren v Praze, H. Králové a ve Zlíně, Olomouci, Kladně... To se děje především díky manipulacím, které prováděli koncernům naklonění "politici" a manipulace  byly úspěšné, protože zastupitelé a lidé neměli informace a lidé z vlastních řad je podvedli.

Následné pokusy o vytunelování Vak Pardubice, Náchod, M. Boleslav, Přerov, Kroměříž, Slovácko již naháněčům koncernu nevyšly. Jejich hanopisy sloužily jako doporučení, že stojí za to poslouchat, co říkám. Čím dál více lidí chápe, co jsou koncerny zač.


Francouzské know-how v českém provedení

květen 2005


shadow-ornament

Trestní oznámení na R.Novotného, autora projektu PRAVDA O VODĚ

Velký zastánce předání vody koncernům Oldřich VlasákVedení Vaku H. Králové, pod kontrolou města H. Králové, manipulovalo s akcionáři, institucemi i občany, ohledně důsledků i způsobu vyvedení obchodu s vodou na Veolii. Vadilo jim, že informuji o tom, co dělají a jaké negativní dopady to bude mít na cenu vody, investice do trubek a dotace z EU.

Mé informace mohly vést k tomu, že koncern se k ziskům z vody nedostane, obdobně jako v Náchodě, Přerově nebo Kroměříži. Pokusili se mne zastrašit trestním oznámením. Policie ho odložila jako bezdůvodné. Realita ukázala, že jsem o vodě v H. KRÁLOVÉ říkal PRAVDU. Vak H. Králové i region je bez dotací a lidé platí o mnohem dražší  cenu vody v okolí a než "Veoliameni" slibovali, viz skutečný vývoj ceny vody v H.Králové.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Pan Vlasák je bývalý primátor H.Králové a člen představenstva Vaku H.Králové. Dnes ředitel sdružení SOVAK, jehož představenstvo dlouhodobě ovládají koncerny.

Předsedou představenstva SOVAKU je p. Barák, bývalý člen představenstva Veolie, dnes předseda představenstva - světe div se - Vaku H. Králové! Tento člověk přitom asistoval u procesu vyvedení zisku z vody na Veolii v Kladně a Mělníku.

shadow-ornament

Francouzské know-how v českém provedení

červen 2005


shadow-ornament

Žaloba na poslankyni Orgoníkovou do vedení města Hradec Králové

Patrně má rád koncern Veolia.Město Hradec Králové, kooperující s Veolií, podalo žalobu na poslankyni Orgoníkovou za to, že bránila vodu a Vak H. Králové proti "vykuchání". Poslankyně Hana Orgoníková, informovala veřejnost a zastupitele o negativních dopadech toho, co "Hadi na radnici a v oblecích" s vodou připravují.

Soud žalobu města zamítl a naopak konstatoval, že to, co paní Orgoníková dělá a říká, je její zákonné právo. ODS na radnici H. Králové ani s touto snahou o zastrašení obránců vodárny neuspěla.

Uložit

Uložit

Uložit

shadow-ornament

Francouzské know-how v českém provedení

květen 2013Vyhrůžka žalobou předsedovi dozorčí rady Vaku Zlín Rafajovi

Adámek dává Březíkoví vyšší odměnu než bere on sámMěsto Zlín odvolalo předsedu dozorčí rady z Vaku Zlín, který začal šetřit zavedení tunelu do Vaku Zlín a zjistil, že představenstvo podvedlo akcionáře, že rozhodování zastupitelů o smlouvách s Veolií probíhalo na základě lživých a nepravdivých informací. Vedením města Zlín byl okamžitě z Vaku Zlín vyhozen a opět padaly vyhrůžky žalobou, pokud bude o tom co se ve Vaku Zlín děje informovat.

Uložit

Uložit

Uložit

Město Zlín přitom v roce 2002 nechalo do představenstva Vaku Zlín navolit lidi Veolie, kteří připravili smlouvy, kterými byly v roce 2004 vyvedeny zisky z vody na 30 let právě na koncern Veolia. O porušování zákona a zákazu konkurence nebylo pochyb, ale vedení města Zlín toto přikrylo mlčením a prosazovalo zájmy koncernu na úkor občanů a měst.

Uložit

Uložit

UložitFrancouzské know-how v českém provedení

duben 2015


shadow-ornament

Výhrůžky trestním oznámením R. Novotnému, bývalé zastupitelce města Zlín, p. Štauderové a starostovi Želechovic p. Špendlíkovi

Svatopluk BřezíkVedení Vaku Zlín, v čele s p. Březíkem, které udržuje tok peněz lidí do ciziny, přestože má díky mně v rukou rozsudky, které umožňují ukončit tunel Vaku Zlín. Pokusilo se mne a další lidi, kteří brání vodu a Vak Zlín zastrašit a snažilo se nám zabránit informovat lidi a zastupitele vyhrožováním podání trestního oznámení.

Advokátku Hejdovou jsem vyzval, ať se seznámí s fakty a pak ať činí, co musí a trestní oznámení na skutečné pachatele podá a paní advokátka  rezignovala na zastupování Vaku Zlín. Pan Březík odmítl zástupcům obcí sdělit, kolik tato jeho ZASTRAŠOVACÍ akce Vak Zlín stála a jak dopadla.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

shadow-ornament

Výzva

Vyzývám všechny, kdo tvrdí, že děláme něco nezákonného. Podali jste žaloby, trestní oznámení– OK – tak místo „rozesílání" hanopisů:

Předložte rozsudky soudů!Vždy se najdou "koncerno-milové", kteří budou psát hanopisy a šířit informační smog

Hanopisy

anonym rozdávaný zastupitelům před valnou hromadou vodárny, kt. byla vytunelována

Autorky článku jsem vyzval, ať zveřejní výsledek "trestního stíhání". Tvrdí, že jsem korupčník, pak musí existovat rozhodnutí soudu. Nezveřejnily nic, protože žádný neexistuje a ony to ví. Pokusil jsem se vložit komentář k článku - komentář nezveřejnily. Požádal jsem o možnost na článek reagovat. Ani to neumožnily.

Nemá smysl ztrácet čas, proto podobné články řeším odkazem na tuto stránku a jejich "haterské" výpady neřeším.

Informační smog

Lichtenberk nebo Trautenberk?
Lichtenberk nebo Trautenberk?

Trautenberkovi jsem vložil komentář do blogu, protože na idnes.cz. Na rozdíl od Krajských listů tomu nemohl zabránit.

Co o mně a o PRAVDĚ O VODĚ říkají vodaři a politici, kteří evidentně pro koncerny nepracují?

 • Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.

  Ing. Hana Orgoníkovábývalá poslankyně poslanecké sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové
    Ing. Hana Orgoníková
 • "My se známe díky vodárnám nebo díky vodárenství. Myslím, že to bude přes dvanáct roků. Jak jsem tohoto člověka poznal? Když jsem se spolu s dalšími lidmi začal bránit tomu, aby se s našimi vodárnami stalo to, co se stalo s jinými. Zoufale jsem hledal argumentaci. Některé věci jsem sice byl schopen vypočítat, ale bylo lepší, když čísla poskytne inženýr, ne doktor. Tak jsem inženýra hledal a našel. Aniž bych ho vyzval, tak jsem dostal text, který přesně odpovídal mým potřebám a propočtům. Byl od inženýra Novotného.

  MUDr. Michal Chromecpředseda představenstva Vak Přerov, a.s. a člen zastupitelstva města Přerov
    MUDr. Michal Chromec
 • Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.

  Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená život.

  Mgr. Eva ŠtauderováBývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína
    Mgr. Eva Štauderová
 • "Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.

  Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších kroků během 12 let na radnici. Věřím, že naše spolupráce bude trvat i nadále."

  Mgr. Eva MuckováStarostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.
    Mgr. Eva Mucková
 • "Pane Novotný!

  Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji."

  Svatopluk KvaizarBývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav
    Svatopluk Kvaizar

Názory soudců Hateři nezveřejní, ale PRAVDA O VODĚ ano

Názor soudce je jednoznačný.
Názor soudce je jednoznačný.

Vyhrožování a pokusy zastrašit či zdiskreditovat lidi provází daleko horší praktiky

arrow
Můj příběhAmerický akční film přímo v ČR!

NEODCHÁZEJTE S PRÁZDNOU

Stáhněte si zdarma analýzu, kterou jsem zpracoval spolu s Transparency international ČR

Kam odtékají zisky?

ti-analyza_847x1236

 

%%_op_gdpr_consent_%%

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit