První česká e-kniha o tom, co se děje s vodou v ČR

PRAVDA O VODĚ FAKTA

Co se dozvíte a k čemu vám to bude?

Fakta odpovídají na vaše zásadní otázky kolem vody.

Fakta vám umožní pochopit, co se s vodou a vodárnami děje.

Fakta jsou informace, které přináší cestu k nápravě ve prospěch lidí a měst.

Fakta vám pomohou tvořit veřejné mínění - voda patří do rukou měst a obcí.

Fakta vám umožní poznat, že řešení výhodné pro lidi existuje. Jen ho musí lidé podpořit.

Informace pro vás a současně příležitost mě podpořit a pomoc mi s nápravou.

Nápravě ve vodě pomůžete jen pokud máte informace. Proto jsem zpracoval e-knihu FAKTA . Je v ní shrnuta má 15 letá zkušenost s děním kolem vodáren a obranou vodáren. Pro lidi, kteří mají pochybnost, zda má takovou hodnotu, dávám 30 denní garanci vrácení peněz.

Říkali mi, že to lidé zneužijí. Zatím ji nevrátil nikdo. Naopak jsou lidé, kteří si koupili více výtisků, které dali známým. Nedávno mi jeden starosta řekl, že ji koupí všem zastupitelům.

Chcete vědět a současně mi pomoct?

Uvažoval jsem, umožnit pomoci mi při obraně vodáren u soudů a při schánění a zveřejňování dat o vodě, cenách, vodárnách a pokoutných privatizacích na www.pravdaovode.cz, přes finančí příspěvky obdobně jako u Transparency international.

Došel jsem však k názoru, že to není správná cesta. Vede to k alibistickému přístupu lidí - tady máš peníze a vyřeš to za nás. Vím z Náchodska, Přerovska, Kroměřížska, Pardubicka, že tak to nefunguje. Bez rozumných zastupitelů a lidí bych sám neměl šanci uspět a vodárny by již byly v rukou koncernu.

Proto volím obsah za pomoc!

arrow

Ukázka z knihy

Stáhnout ukázku z knihy

Nekupujte zajíce v pytli 🙂 , podívejte se o čem kniha je.

%%_op_gdpr_consent_%%

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit


Součástí e-knihy jsou VIDEA, BONUSY a GARANCE

12 videí o vodě doplňuje a vysvětluje obsah e-knihy

  • 1. Proč platíte za vodu stále více? 4:46
  • 2. Veolia v Paříži skončila 3:05
  • ......

3 bonusy

  • 1. Zpráva představenstva, na základě které města rozhodovala o smlouvě s koncernem
  • 2. Rozbor předsedy dozorčí rady vodárny, dokládající nepravdivost Zprávy na základě které rozhodovali zástupci obcí o uzavření smluv s koncernem
  • 3. Strategie koncernu. Koncern nejdříve vodárnu ovládl a poté vše nastavil k profitu svému.

Pokud informace v e-knize "PRAVDA O VODĚ: Fakta" pro vás nebudou užitečné, tak mi do 30 dnů od doručení e-knihy napíšete. Já vám bez otázek VRÁTÍM částku za e-knihu v plné výši!

Cena e-knihy

je 490 Kč

vč. 10% DPH

Mohu si dovolit říct, že takto ucelený komplet informací o vodě, resp. o tom, co se kolem ní děje, nikde jinde není, a i kdyby byl, tak ho nedostanete. Lidé, kteří tyto informace mají, vám je nedají, protože jim platíte právě proto, že informace nemáte. Fakta dokumentují 20 let v ČR.

Koupit e-knihu

Video: Vrácení vody veřejné správě - městům ve Francii.

Reakce od lidí na to, co říkám, vysvětluji a navrhuji.

MUDr.Michal Chromec

"My se známe díky vodárnám nebo díky vodárenství. Myslím, že to bude přes dvanáct roků. Jak jsem tady tohoto člověka poznal? Když jsem se spolu s dalšími lidmi začal bránit tomu, aby se s našimi vodárnami stalo to, co se stalo s jinými. Zoufale jsem hledal argumentaci. Některé věci jsem sice byl schopen vypočítat, ale bylo lepší, když čísla poskytne inženýr, ne doktor. Tak jsem inženýra hledal a našel. Aniž bych ho vyzval, tak jsem dostal text, který přesně odpovídal mým potřebám a propočtům. Byl od inženýra Novotného.

MUDr.Michal Chromec, předseda představenstva Vak Přerov, a.s. a člen zastupitelstva města Přerov
Mgr.Eva Štauderová

"Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, které dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.

Mgr.Eva Štauderová, bývalá zastupitelka Statutárního města Zlín