Právo na zdraví občana má pro politiky a vedení městské vodárny menší prioritu než právo koncernu na zisk?

Česká republika je Absurdistán.

V regionu, ze kterého odtékalo léta každoročně 70-90 mil. Kč z vodného a stočného na účet koncernu a pak velká část z toho do zahraničí, městská vodárna, které politici protiprávně vyvedli zisky z vody na koncern, není schopna léta financovat investici, aby pitná voda odpovídala hyg. normám.

Zde si můžete stáhnout důkaz

    [op_file_download_item title="Toto%20pij%C3%AD%20lid%C3%A9%20v%20%22pitn%C3%A9%20vod%C4%9B%22" icon="style1-Ai-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2019/07/vak-hyg-stanice-160414-zlin1.pdf" package="" level="" new_window=""]Kdy%C5%BE%20je%20prioritou%20spr%C3%A1vy%20vody%20byznys%2C%20pak%20je%20mo%C5%BEn%C3%A9%20z%C3%ADskat%20v%C3%BDjimku%20%C3%BApln%C4%9B%20na%20v%C5%A1e.%20%3Cbr%2F%3E%3Cbr%2F%3EM%C4%9Bstsk%C3%A1%20vod%C3%A1rna%20a%20soukrom%C3%BD%20provozovatel%20m%C3%ADsto%20zastaven%C3%AD%20toku%20mili%C3%B3n%C5%AF%20korun%20do%20zahrani%C4%8D%C3%AD%20a%20investice%20vyjednali%20na%20Krajsk%C3%A9%20hyg.%20stanici%20v%C3%BDjimku%20a%20dod%C3%A1vka%20pitn%C3%A9%20vody%20ob%C4%8Dan%C5%AFm%20obsahuje%20v%C3%ADce%20pesticid%C5%AF%20...[/op_file_download_item]

Totéž vám přijde i na e-mail a Rozhodnutí Krajské hygienické stanice, která povolila zvýšit lidem v pitné vodě hladiny pesticidů.

🤑 Týká se cca 60.000 obyvatel.

Podívejte se, jak ochranu zdrojů pitné vody v zájmu lidí řeší v Německu, kde je sprava vody služba lidem a ne zdroj dolování zisků koncernů.