Právo na zdraví občana má pro politiky a vedení městské vodárny menší prioritu než právo koncernu na zisk?

Česká republika je Absurdistán.

V regionu, ze kterého odtékalo léta každoročně 70-90 mil. Kč z vodného a stočného na účet koncernu a pak velká část z toho do zahraničí, městská vodárna, které politici protiprávně vyvedli zisky z vody na koncern, není schopna léta financovat investici, aby pitná voda odpovídala hyg. normám.

Zde si můžete stáhnout důkaz

  • icon
    Toto pijí lidé v "pitné vodě"

    Když je prioritou správy vody byznys, pak je možné získat výjimku úplně na vše.

    Městská vodárna a soukromý provozovatel místo zastavení toku miliónů korun do zahraničí a investice vyjednali na Krajské hyg. stanici výjimku a dodávka pitné vody občanům obsahuje více pesticidů ...

Totéž vám přijde i na e-mail a Rozhodnutí Krajské hygienické stanice, která povolila zvýšit lidem v pitné vodě hladiny pesticidů.

🤑 Týká se cca 60.000 obyvatel.

Podívejte se, jak ochranu zdrojů pitné vody v zájmu lidí řeší v Německu, kde je sprava vody služba lidem a ne zdroj dolování zisků koncernů.