Soudci rozhodli a je zde precedens pro vrácení vody do rukou obcíPěkný den,

zde máte ZDARMA pravomocné usnesení Vrchného soudu v Oomouci, které dokládá, že kolaborace anti-politiků a jejich pokoutného jednání ve prospěch zahraničního koncernu Veolia nastala již v roce 2002. V roce 2004 nehoráznost poprvé vyvrcholila, když za úplatu cca 30 mil. Kč odsouhlasili vytunelování Vaku Zlín na 30 let. Darebáci jednali protiprávně a ve shodě na úkor lidí od úplného začátku, toto tajili před istitucemi, popírali před soudci a jejich jednání bylo předem promyšlené, organizované a koordinované.

Je to první pravomocný rozsudek v ČR a výsledek mé 15 leté práce, resp. obrany vodárny u soudů před protiprávním procesem, který spustili a realizovali Hadi na radnici i v řadě dalších regionů v ČR.

Jde také o přímý důkaz, že obrana proti drancování peněženek lidí, tunelování našich vodáren a předávání vody do rukou cizinců, je přes české soudy možná. Protiprávní proces začal v roce 2002 a dosud, ale nyní ho lze ukončit a vodu lze vrátit do rukou měst a obcí.

 • icon
  Usnesení soudců o neplatnosti valné hromady vodárny konané 30.4.2004.

  Usnesení soudců, kteří prohlásili proces vedoucí k vytunelování okresní vodárny za protiprávní a neplatný a tot své rozhodnutí na základě provedených důkazů patřičně zdůvodnili. 30.4.2004 byl dokonán cíl protiprávního jednání organizovné skupiny, v čele s vedením města a vodárny.

 • icon
  Analýzy vytunelované okresní vodárny Zlín

  Pachatelé protiprávního jednání na které lidé, města i vodárna léta doplácí o tom, že jde o tunel velmi dobře ví. Sami si nechali zpracovat Analýzu za kteoru zaplatili z rozpočtu města 540 tis. Kč. Když ji dostali, tak místo nápravy Analýzu před zastupiteli zatajili a začali dělat vše proto, aby tunel jel dál.

 • icon
  Usnesení soudců VS v Olomouci mimo jiné o protiprávním jednání soudkyně Klimešové.

  Na úrovni Krajského osudu v Brně od roku 2001 slušně řečeno nekompetentně a protiprávně opakovaně „rozhoduje“ v kauze léta tunelované okresní vodárny Zlín a i díky ní stamilióny vybrané od lidí ve vodném a stočném končí na účtech cizinců v zahraničí, místo v obnově trubek.

  Vyhrál jsem řadu žalob proti vedení vodárny Vaku Zlín, mimo jiné žalobu na neplatnost valné hromady z roku 2003. Mimo požadavek na zneplatnění protiprávně přijatých usnesení valné hromady, jsem požadoval náhradu nákladů na soudní obranu Vaku Zlín a zadostiučinění v podobě OMLUVY od lidí, které považuji za tuneláře, kteří sedí ve vedení Vaku Zlín.


POMOC A PODPORA

Soudy trvají již 15 let a právě na tom, že nebudu schopen soudy tak dlouhou ufinancovat, stojí část obstrukční a zdržovací taktiky Hadů v oblecích, resp. vedení vodárny pracující skrytě v zájmu koncernu. Protiprávně jednají dokonce i některé články české justice. To samozřejmě nahrává koncernům a kolaborantům z řad anti-politiků. Nálezy Ústavního soudu ČR, na který jsem se z toho důvodu obrátil, to potvrzují.

Chcete-li podpořit mou snahu o vytvoření soudního precedentu, že protiprávní tunel okresní vodárny lze důslednou právní obranou ukončit, stejně jako působení cizinců u našich studní, pak k tomu můžete dle svého uvážení přispět:

Číslo účtu: 151 441 719 / 0300 ČSOB

DO POZNÁMKY PŘÍKAZU NAPIŠTE:  "DAR NA VODU"

vlastník účtu: Radek Novotný

"Voda je život a náš život, ani život našich dětí, do rukou zahraničních koncernů rozhodně nepatří."

Ing. Radek Novotný

autor projektu PRAVDA O VODĚ

Více o mně a o tom, co a proč dělám, najdete na: MŮJ PŘÍBĚH >>

Uložit

Uložit

Uložit


Odměna za věrnost aneb informovanými nelze manipulovat

Posílám odkaz na fr. dokument. Když ho uvidíte, tak pochopíte, co se u nás děje, proti čemu bojuji a proč je tento boj třeba vyhrát. Odhaluje nekalé praktiky koncernů, které nastávají pokud se dostanou k vodě. Dodnes ho vidělo více než 2 miliony lidí. Klikněte na text nebo obrázek.