Nadační fond PRAVDA O VODĚ a komunita lidí,
která jeho cíle podporuje, činí reálné kroky k nápravě:

  1. Podání podnětů ke zjištění příčin neustálého zdražování vody a ke kontrolám cenotvorby.
  2. Zpřístupnění informací o vodě, o cenách vodného a stočného, vodárnách a prioritách městských a soukromých vodáren v ČR.
  3. Dosažení soudního precedenčního rozsudku, kterým bude možné vrátit vodu do vodáren v rukách měst a obcí.
  4. Získání zásadní informace pro rozhodování občanů koho volit, tj. osobní stanoviska politiků k tomu, kdo má mít v rukou vodu, infrastrukturu a dodávky vody lidem v ČR.
  5. Zveřejnění případů, kdy došlo k protiprávnímu zavedení provozního modelu a rozkrytí odpovědnosti konkrétních osob za to, že řada městských vodáren byla protiprávně zbavena pozice správce monopolu vody.

"Moc bezmocných"

Podpisem petice „VODA JE ŽIVOT“ se spojují lidé chápající nenahraditelnost vody, jejichž kroky směřují k nakládání s vodou jako s veřejnou službou a nikoli jako pouhým zdroje zisků korporací.  

Jedinci sami nemají šanci sjednat nápravu, proto tímto tvoří komunitu s cílem společně si pomáhat a prosadit „moc bezmocných“, tj. přimět politiky činit jasné kroky k vrácení vody zpět do rukou měst/státu a správu vody dnes orientovanou na zisk soukromých firem vrátit na správu orientovanou na zájmy lidí, měst a státu.

"Voda je život a život občanů České republiky do rukou soukromých firem, ani překupníků, rozhodně nepatří."

Voda je dar a s darem se nekšeftuje

Souhlasíte?

Přidejte svůj podpis k tisícům lidí, kteří požadující toto respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme zachovat vodu v rukou měst/státu

Petici již podepsalo

[php function=1]