VOLEBNÍ PROGRAMY STRAN K OTÁZCE VODY A JEJICH SKUTEČNÉ JEDNÁNÍ

ANO

Strana 34 volebního programu ?

Chceme napravit obrovskou chybu, ke které došlo v 90. letech rozprodejem vodohospodářské infrastruktury a naprostým roztříštěním jejího vlastnictví. Podpoříme postupný návrat vodohospodářského majetku do rukou krajů, obcí a měst.

Pozn.: Program zní pro voliče zajímavě, pokud neví, že cca 80% vodohospodářské infrastruktury je ve vlastnictví měst/obcí nebo jejich vodáren a problém je ve skutečnosti v tom, že městské vodárny tento majetek sice vlastní, ale pronajaly ho často pochybným a protiprávním způsobem zahraničním koncernům.

ČSSD

Strana 34 volebního programu ?

Podpoříme zpětné přebírání vodárenských podniků do rukou obcí, krajů a státu. Všechna síťová odvětví podrobíme dohledu jednotného regulátora, aby velcí hráči nemohli bez omezení navyšovat ceny podle svých vlastních zájmů.

Sucho znamená pro Českou republiku výhledově velké ohrožení, které může zasáhnout venkov i město bez rozdílu. Budeme usilovat o snížení plýtvání vodou a budeme cíleně chránit podzemní vodu před nadměrným čerpáním a znečišťováním. Nově budou pořízeny záložní vrty na kvalitní podzemní vodu pod Státní správou hmotných rezerv.

Pozn.: Tato politická strana je odpovědná za vyvedení vodárenských podniků do rukou  koncernů, resp. za instalaci koncernů do pozic monopolních správců provozu vodovodů a kanalizací vodu v ČR po roce 1993 (např. Olomouc, Prostějov, Zlín, H. Králové, Praha, Severní Morava…)

Lidé z této strany byli iniciátoři a podporovatelé instalace koncernů k českým studním. Řada z nich poté léta seděla a sedí v orgánech firem koncernů a to dokonce, i když lidé ukončili jejich politickou kariéruStrana přitom byla od roku 2002 průběžně informována, že se dějí nekalosti kolem vodáren. Nejen, že proti tom nic nedělala, naopak její lidé aktivně přicházeli s tím monopol vody vyvést na koncerny.

TOP 09

Strana 45 volebního programu ?

Šetrné zacházení s krajinou, půdou a vodou je nutným předpokladem k zachování jejich kvality pro budoucí generace. Budeme preferovat hospodaření jdoucí právě tímto směrem.

Boj o vodu ZDE

KSČM

Strana 19 volebního programu ?

KSČM se soustředí zejména na: Ochranu zdrojů pitné vody a vodních zdrojů. Vrácení zdrojů vody a nerostných surovin z rukou zahraničních vlastníků do rukou státu, z výnosů z nerostných zásob nesmí bohatnout jen hrstka.

Pozn.: V této straně jsou někteří lidé, kteří se pokoušeli pomáhat instalaci koncernu do pozice správce monopolu vody na místo městských vodáren např. Kroměříž. Nebo je v této pozici pomáhají udržet Zlín.

ODS

Strana 18 volebního programu ?

Prosadíme ochranu zdrojů a zásob kvalitní vody pro současné a budoucí generace.

Pozn.: Tato politická strana je odpovědná za vyvedení vodárenských podniků do rukou  koncernů, resp. za instalaci koncernů do pozic monopolních správců provozu vodovodů a kanalizací vodu v ČR po roce 1993 (např. Praha, Zlín, Kladno-Mělník, Plzeň, Hradec Králové, severní Čechy…).

Lidé z této strany byli iniciátoři a podporovatelé instalace koncernů k českým studním. Řada z nich poté léta seděla a sedí v orgánech firem koncernů a to dokonce, i když lidé ukončili jejich politickou kariéru. Strana byla od roku 2002 průběžně informována, že se dějí nekalosti kolem vodáren. Nejen, že proti tom nic nedělala, naopak její lidé aktivně přicházeli s tím monopol vody vyvést na koncerny.

SPD

Strana 10 volebního programu ?

Nebojíme se říct, že naším programem je deprivatizace vodárenských společností zpět do rukou měst a obcí.

KDU-ČSL

Strana 21 volebního programu ?

Podpoříme akumulaci vody v krajině a vod­ních ploch k zadržení přívalových dešťů a zlep­šování průtoků řek v letním období.

Pozn.: I tato politická strana je odpovědná za vyvedení vodárenských podniků do rukou  koncernů, resp. za instalaci koncernů do pozic monopolních správců provozu vodovodů a kanalizací vodu v ČR po roce 1993 (např. Zlín, Olomouc…). Např. ve vedení Vak Zlín se aktivně podílel na komplotu kolem vodárny. Léta popíral protiprávní jednání, kterého se sám účastnil i přes rozsudky, které dokládají, že provozování vodovodů bylo na koncern vyvedeno nemravně a v rozporu se zákony ČR.  Strana byla od roku 2002 průběžně informována, že se dějí nekalosti kolem vodáren. Nic nedělá.

PIRÁTI

Strana 18 volebního programu ?

Zastavíme neúměrné zdražování pitné vody. Prosadíme ochranu vodních zdrojů a dodavatelských služeb před privatizací. Budeme bojovat proti nedostatku vody: Podpoříme vytváření a revitalizaci rybníků, malých nádrží, pramenišť, mokřadů, čímž zlepšíme schopnosti krajiny zadržet vodu.

STAN

Strana 10 volebního programu ?

Návrat vodárenství do rukou měst a obcí.

Pozn.: Vedení tohoto hnutí bylo informováno, že primátor Adámek STAN ve Zlíně 2. volební období jedná v rozporu s programem hnutí STAN, když. 8 let brání návratu vodárenství do rukou měst. Dělá vše, aby byl zachován protiprávním jednáním zavedený systém, kdy vodárenství má v rukou koncern. Dosadil do vedení Vak Zlín lidi, kteří léta protiprávní komplot kryjí, vyhodili 50 mil. Kč za právníky, s úkolem odvolávat se proti rozsudkům, které komplot dokazovaly, čímž mimo jiné znemožnili Vaku Zlín, stát se zpět oprávněný žadatel o stamiliónové dotace z EU na obnovu infrastruktury.

ANO

Strana 34 volebního programu ?

Chceme napravit obrovskou chybu, ke které došlo v 90. letech rozprodejem vodohospodářské infrastruktury a naprostým roztříštěním jejího vlastnictví. Podpoříme postupný návrat vodohospodářského majetku do rukou krajů, obcí a měst.

Pozn.: Program zní pro voliče zajímavě, pokud neví, že cca 80% vodohospodářské infrastruktury je ve vlastnictví měst/obcí nebo jejich vodáren a problém je ve skutečnosti v tom, že městské vodárny tento majetek sice vlastní, ale pronajaly ho často pochybným a protiprávním způsobem zahraničním koncernům.

ČSSD

Strana 34 volebního programu ?

Podpoříme zpětné přebírání vodárenských podniků do rukou obcí, krajů a státu. Všechna síťová odvětví podrobíme dohledu jednotného regulátora, aby velcí hráči nemohli bez omezení navyšovat ceny podle svých vlastních zájmů.

Sucho znamená pro Českou republiku výhledově velké ohrožení, které může zasáhnout venkov i město bez rozdílu. Budeme usilovat o snížení plýtvání vodou a budeme cíleně chránit podzemní vodu před nadměrným čerpáním a znečišťováním. Nově budou pořízeny záložní vrty na kvalitní podzemní vodu pod Státní správou hmotných rezerv.

Pozn.: Tato politická strana je odpovědná za vyvedení vodárenských podniků do rukou  koncernů, resp. za instalaci koncernů do pozic monopolních správců provozu vodovodů a kanalizací vodu v ČR po roce 1993 (např. Olomouc, Prostějov, Zlín, H. Králové, Praha, Severní Morava…)

Lidé z této strany byli iniciátoři a podporovatelé instalace koncernů k českým studním. Řada z nich poté léta seděla a sedí v orgánech firem koncernů a to dokonce, i když lidé ukončili jejich politickou kariéruStrana přitom byla od roku 2002 průběžně informována, že se dějí nekalosti kolem vodáren. Nejen, že proti tom nic nedělala, naopak její lidé aktivně přicházeli s tím monopol vody vyvést na koncerny.

Boj o vodu ZDE

KSČM

Strana 19 volebního programu ?

KSČM se soustředí zejména na: Ochranu zdrojů pitné vody a vodních zdrojů. Vrácení zdrojů vody a nerostných surovin z rukou zahraničních vlastníků do rukou státu, z výnosů z nerostných zásob nesmí bohatnout jen hrstka.

Pozn.: V této straně jsou někteří lidé, kteří se pokoušeli pomáhat instalaci koncernu do pozice správce monopolu vody na místo městských vodáren např. Kroměříž. Nebo je v této pozici pomáhají udržet Zlín.

ODS

Strana 18 volebního programu ?

Prosadíme ochranu zdrojů a zásob kvalitní vody pro současné a budoucí generace.

Pozn.: Tato politická strana je odpovědná za vyvedení vodárenských podniků do rukou  koncernů, resp. za instalaci koncernů do pozic monopolních správců provozu vodovodů a kanalizací vodu v ČR po roce 1993 (např. Praha, Zlín, Kladno-Mělník, Plzeň, Hradec Králové, severní Čechy…).

Lidé z této strany byli iniciátoři a podporovatelé instalace koncernů k českým studním. Řada z nich poté léta seděla a sedí v orgánech firem koncernů a to dokonce, i když lidé ukončili jejich politickou kariéru. Strana byla od roku 2002 průběžně informována, že se dějí nekalosti kolem vodáren. Nejen, že proti tom nic nedělala, naopak její lidé aktivně přicházeli s tím monopol vody vyvést na koncerny.

PIRÁTI

Strana 18 volebního programu ?

Zastavíme neúměrné zdražování pitné vody. Prosadíme ochranu vodních zdrojů a dodavatelských služeb před privatizací. Budeme bojovat proti nedostatku vody: Podpoříme vytváření a revitalizaci rybníků, malých nádrží, pramenišť, mokřadů, čímž zlepšíme schopnosti krajiny zadržet vodu.

Boj o vodu ZDE

KDU-ČSL

Strana 21 volebního programu ?

Podpoříme akumulaci vody v krajině a vod­ních ploch k zadržení přívalových dešťů a zlep­šování průtoků řek v letním období.

Pozn.: I tato politická strana je odpovědná za vyvedení vodárenských podniků do rukou  koncernů, resp. za instalaci koncernů do pozic monopolních správců provozu vodovodů a kanalizací vodu v ČR po roce 1993 (např. Zlín, Olomouc…). Např. ve vedení Vak Zlín se aktivně podílel na komplotu kolem vodárny. Léta popíral protiprávní jednání, kterého se sám účastnil i přes rozsudky, které dokládají, že provozování vodovodů bylo na koncern vyvedeno nemravně a v rozporu se zákony ČR.  Strana byla od roku 2002 průběžně informována, že se dějí nekalosti kolem vodáren. Nic nedělá.

TOP 09

Strana 45 volebního programu ?

Šetrné zacházení s krajinou, půdou a vodou je nutným předpokladem k zachování jejich kvality pro budoucí generace. Budeme preferovat hospodaření jdoucí právě tímto směrem.

STAN

Strana 10 volebního programu ?

Návrat vodárenství do rukou měst a obcí.

Pozn.: Vedení tohoto hnutí bylo informováno, že primátor Adámek STAN ve Zlíně 2. volební období jedná v rozporu s programem hnutí STAN, když. 8 let brání návratu vodárenství do rukou měst. Dělá vše, aby byl zachován protiprávním jednáním zavedený systém, kdy vodárenství má v rukou koncern. Dosadil do vedení Vak Zlín lidi, kteří léta protiprávní komplot kryjí, vyhodili 50 mil. Kč za právníky, s úkolem odvolávat se proti rozsudkům, které komplot dokazovaly, čímž mimo jiné znemožnili Vaku Zlín, stát se zpět oprávněný žadatel o stamiliónové dotace z EU na obnovu infrastruktury.