Regulace koncernů u monopolu vody, je pokus udržet tygra, který vidí kořist tím, že ho chytnete za ocas

Lobbisti a anti-politici šíří v ČR iluzi o funkční regulaci koncernů

Pravda je taková, že regulace je bezzubá. Zisk finančních skupin a koncernů se stala prioritou. Tygra chycením za ocas možná na chvíli zpomalíte, ale pokud vás rovnou nesežere, tak si pro kořist (zisk) stejně dojde.

Pro vodárenství ČR platí, že byl zaveden systém, oddělující neoddělitelné, náklady na studnu od zisků z prodeje vody ze studny. Systém prodeje vody přes koncerny je nastaven pro koncerny a proto je jeho regulace neefektivní.

V ČR platí názor D. Pargamenta, izraelského odborníka na řízení vodních zdrojů, který popsal, principy nefunkční regulace v Izraeli. "regulací" to vypadá takto:

"Představte si, že padne rozhodnutí, že všechny stromy přechází pod státní kontrolu. Přitom ale jedno ministerstvo bude dohlížet na listí, druhé na větvě, třetí na kůru, čtvrté na kmeny, páté na kořeny. A ještě tu máme šesté ministerstvo, a to bude řešit problematiku stínu, který stromy vytvářejí. Tak přesně tak to u nás vypadalo". - BUDIŽ VODA,  S.M.Seigel, str.52, nakl. Aligier

 • Resort vodohospodářství má pod sebou Ministerstvo zemědělství.
 • Cenovou politiku a kontrolu kalkulací cen provádí Ministerstvo financí.
 • Rozvoj měst a obcí má pod sebou Ministerstvo pro místní rozvoj.
 • Poslední pokus o regulaci připravovalo Ministerstvo pro průmysl!
 • Dotace na infrastrukturu z EU řeší Ministerstvo životního prostředí.
 • Dohled nad akciovými společnostmi - vodárny- spadá pod ČNB.

Každý chce vliv, ale nikdo odpovědnost. Vznikl byrokratický propletenec, v němž hrají prim různé politické a lobbistické zájmy.

Systém fungující na neznalosti a protiprávním jednání se nedá regulovat. Nápravu přinese jen změna systému.

Systém ve vodárenství "funguje" takto:

Šéf strany a anti-poslanec strany, která má ve svém programu vrácení vody do rukou samospráv, 7 let přihlíží jednání primát/or/a, ze stejné strany, který dělá pravý opak toho, co má strana v programu. Místo vrácení vody městům zkusil "namotivovat" poté zastrašit obce, které se z důvodu vytunelování vodárny obrátili na soud, aby stáhly žaloby. Neuspěl.

Přišly rozsudky dokládající protiprávní jednání města, kterému primát/or/  velí a vodu je díky tomu možné vrátit městům, ale to se neděje. Anti-politici dál dělají vše, aby monopol vody zůstal v rukou koncernu a stamiliónové škody byly promlčeny. Vodárna, přišla nejen o zisky z vody, ale i o dotace z EU. Jak systém vzniká a funguje, zajímavě naznačuje kniha „Gorila“, T. Nicholsona.

Pokud nedojde k odsunu koncernů od české vody, tak žádná regulace fungovat nebude. Stát, který nemá v rukou vše kolem vody, není suverénní stát a neříkám to jen já.

Strategickým úkolem je převzít vodu a vše co s ní souvisí do rukou státu/měst

 • V první řadě je strategickým úkolem převzít zpět pod městskou/státní kontrolu infrastrukturní podniky, na prvním místě vodohospodářství. Není možné, aby soukromý subjekt podle smluv mohl desítky let inkasovat rentu, zatímco náklady nesou měst a obce. Zde je potřeba se poučit právě z Francie (či z Berlína), jednak hledat i všechny cesty k vypovězení smluv. Významná je i prevence - infrastruktura strategického významu nesmí být privatizována a musí být pod státní kontrolu.

  Ilona Švihlíková Ilona Švihlíková Jak jsme se stali kolonií, str. 200 nak. Rybka Publishers 2015

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a vodu spravovat jako veřejnou službu a ne podnikání za účelem dobývání zisku!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak podepište petici požadující toto respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

2297 občanů

Kontrolu nákladů kalkulovaných do vodného a stočného absurdní systém neřeší, ale díky alespoň za ni.

Městské vodárny peníze vybrané od lidí reinvestují

Potvrzuje se, že pro zisky jsou některé koncerny ochotné udělat cokoliv. Dopouští se velmi rafinovaných pokusů do ceny vody kalkulovat lidem velmi zajímavé náklady např.:

 • Náklady na monitoring tisku (výstup dostávají "právníci", kteří podávají zastrašující žaloby na ty, co praktiky koncernů odhalují a systém kritizují).
 • Náklady na PR koncernu, nesouvisející s podporou prodeje v regionu.
 • Poplatky za "užívání" zahraniční značky
 • Koncernová DPH aneb zdanění obratu regionální vodárny
 • Náklady na různé poradenské a servisní služby

Legislativa dokonce garantuje koncernům v monopolním postavení návratnost investic a zisk! Města jejich okresní vodárny nic podobného garatováno nemají. Zisk nemá garantován žádný koncern v jiném odvětví, ani VW a její Škoda.

Na počátku se děje toto

Co je to provozní model?