Pro koho je nastavena "regulace" hospodaření s vodou, ceny a zisky z vody v ČR?

"Půda a voda se neprodává, to věděli již naši předkové."Koncernová lobby a někteří "politici" vytváří v ČR léta iluzi, že existuje funkční regulace cen a zisků z vody

Berete toto vysvětlení?

V České republice platí názor Davida Pargamenta, izraelského odborníka na řízení vodních zdrojů, který výstižně popsal, co se dělo v Izraeli a co o "regulaci" v ČR říkám já. S "regulací" to vypadá takto:

"Představte si, že padne rozhodnutí, že všechny stromy přechází pod státní kontrolu. Přitom ale jedno ministerstvo bude dohlížet na listí, druhé na větvě, třetí na kůru, čtvrté na kmeny, páté na kořeny. A ještě tu máme šesté ministerstvo, a to bude řešit problematiku stínu, který stromy vytvářejí. Tak přesně tak to u nás vypadalo". - BUDIŽ VODA,  S.M.Seigel, str.52, nakl. AligierLidé na Mze evidentně řadu věcí dělají slušně řečeno velmi podivně

Ministerstvo zemědělství schvalovalo a hlasovalo PRO vyvedení zisků z vody do rukou zahraničních koncernů bez toho, že by mělo zpracované vlastní nebo jiné analýzy, zda je to pro stát, obce, vodárny a občany výhodné. Ode mne přitom již v roce 2002 dostalo Analýzu českého vodárenství a toho, co se děje.

arrow

Klikněte na dokument


Zisk koncernů má přednost před obnovou infrastruktury i zajištění vody lidem.

Posluhování některých "politiků" cizincům, umožňuje koncernům "v mezích zákona", ale zcela mimo zdravý rozum a zájem občanů i státu, inkasovat zisky a nákladat s kapitálem vodáren, kdy často dochází k výplatě kapitálových a rezervních fondů, snižování základních kapitálů vodáren, k výplatě nerozdělených zisků a zadlužování vodáren apod..

Realita nevysvětlitelného

V České republice je ve vodárenství nastaven administrativně byrokratický spletenec. Nad zájmy státu a občanů převažují "politické" cíle, konfliktní zájmy a boje o vlastní píseček. Na každém ministerstvu sedí ministři z různých politických stran, kteří spolu často ani řádně nekomunikují a to ani v rámci sestavené koalice. Každý "rozhoduje" o něčem:

  1. Ministerstvo financí rozhoduje o cenách vody.
  2. Ministerstvo životního prostředí o financování obnovy infrastruktury z dotací EU i státu.
  3. Ministerstvo zemědělství má na starost celé vodárenské odvětví.
  4. Ministerstvo zdravotnictví nastavuje hygienické normy.
  5. Ministerstvo obrany má na starost, obranu země, např. ochranu vodních zdrojů.
  6. K dění kolem vodáren jako o akciových společnostech, spadá pod dohled Česká národní banky.
  7. Do toho všeho zasahují dlouhé prsty lobbistů koncernů a různé koncernové lobbistické vodárenské sdružení, často léta kooperující s některými lidmi z Mze.

Do zahraničí tak tečou každý rok miliardy, které lidé již zaplatili v domnění, že jejich peníze skončí v obnově trubek. Omyl. Naše peníze tečou do daňových rájů.

Takto "funguje" regulace a takto se díky ní dělí zisky z vody mezi koncern a městskou vodárnu

Jaká je přiměřená výše zisku stanoví prodejce vody a jeho priority. Městské vodárny mají jako prioritou obnovu infrastruktury, proto plánují malý zisk do ceny vody. Prioritou zahraničních koncernů je dostat co nejvíce peněz od lidí do zahraničí a proto do ceny vody kalkulují zisk co nejvyšší.

Česká legislativa dokonce garantuje koncernům v monopolním postavení návratnost investovaného kapitálu a zisk! Města, obce a jejich okresní vodárny vlastnící trubky, nic podobného legislativně zajištěno nemají. Toto nemá garantován žádný koncern v jiném odvětví, ani VW a její Škoda.

Zde máte reálné srovnání!


Jak to, že v odvětví, kde schází miliardy, udržuje stát systém, kdy miliardy vybrané od lidí končí v zahraničí?

  • Protože řada vrcholných politiků neví, že systém je takto nesmyslně nastaven. Vodě nerozumí, nevěnují pozornost, nemají data, informace. Jsou manipulováni zevnitř.
  • Protože koncernový vliv prorostl do zákonné moci a státní správy. Lidé pracující pro koncerny se z komunální úrovně dostali do sněmovny a ministerstva. Jsou zainteresováni udržení systém, kterým peníze od lidí tečou na účty koncernů. Jak? To popisuje kauza Gorila na Slovensku.

Tam, kde se lidé brání a politici informace mají, koncerny neuspěly! Systém zde funguje pro lidi a města.Iluze regulace - "oprávněné" náklady

Ministerstvo financí sice stanoví, které náklady mohou být kalkulovány do ceny vody (např. energie, chemikálie, odpisy majetku, mzdy, nájemné za infrastrukturu či poplatky za podzemní vody apod.). Toto určuje tzv. cenový výměr. Je to  pokus o regulaci, ale jak (ne)funguje, ukazuje příklad, kdy do vodného a stočného je lidem léta započítán dokonce i dle mého názoru úplatek za hlasování pro smlouvy, kterým byly na koncern vyvedeny zisky z vody.

Ministerstvo financí to akceptuje. Úplata za hlasování pro smlouvy s koncernem je započtena do nájemného za infrastrukturu = do ceny vody lidem!

a lidé jsou bez peněz, které končí v zahraničíTrafiky pro komunální politiky

Tam, kde hospodaření s vodou ovládají koncerny, tam jim "političtí sluhové" odsouhlasí často cokoliv. Ceny vody navrhuje koncern, ale schvalují je někdy neinformovaní, v horším případě zkorumpovaní komunální "politici", kteří pokud drží basu, tak sedí v trafikách a berou za to ročně miliónové odměny, které platí lidé v ceně vody.


Jaký zisk z vody inkasuje městská vodárna a jaký zahraniční koncern?"Regulace" na severu Moravy - Severomoravské vodovody v rukou šp. koncernu AQUALIA a Vodárna Vsetín v rukou měst

Zisk vodárny v rukou měst a obcí!

1% z vodného a 2% ze stočného.

Vodovody a kanalizace Vsetín

Pro zvětšení obrázku na něj klikněte

Zisk Vaku Zlín, byl záměrně minimalizován, zisk dosáhl za daný rok výše:

3,9 mil. Kč / rok

Peníze od lidí byly vynaloženy na obnovu a rozvoj infrastruktury v regionu než na výplatu dividend.


Zisk zahraničního koncernu!

41% z vodného a 29% ze stočného.

šp. koncern Aqualia - SmVaK

Pro zvětšení obrázku na něj klikněte

Zisk koncernu AQUALIA, který lidé ve vodě zaplatili, dosáhl za jediný rok výše:

396 mil. Kč / rok

Většina z těchto peněz skončila v zahraničí, nikoliv v obnově vodárenských sítí na severní Moravě.Zdražování vody neskončí, dokud bude voda kšeft cizinců!

Už chápete, jak a pro koho je "regulace" nastavena? Kdo si za naše peníze staví paláce a kupuje jachty?

Máte toho dost?Jste ochotní pomoct s nápravou? Pak se podívejte a přidejte se

„Děkuji za informaci a držím i nadále palce v boji za vodu. Obdivuji Vaší výdrž proti té mafiánské polistopadové sebrance, které vlastní zisky jsou nad všechno. Pro tohle jsem v listopadu 89 klíčema na demonstracích neklikal. A jistě nejsem sám. Přeji pěkný den a ještě jednou děkuji za boj,který je bojem za nás za všechny!


 

- Jirka Ohrazenice