Cena vody Prostějov 2021. Cena kubíku vody na Prostějovsku od roku 2000

Kolik stojí kubík vody? Vodné stočné? Kde končí peníze, které platíte za vodu? Kubík vody cena?

Díky protiprávnímu jednání politiků města Prostějov a vedení Vak Prostějov, prodává vodu na Prostějovsku fr. koncern Veolia

Veolia Prostějov, Středomoravská vodárenská, a.s., Moravská vodárenská a.s. a městské Vodovody a kanaliazce Prostějov, a.s., Vak Prostějov

Kandidát na nobelovu cenu za ekonomii nebo darebák? Demokrat nebo demo krad?

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Vedení Vak v čele s Hanákem a Faltýnkem (oba ČSSD), slibovalo růst cen o inflaci. Vývoj ceny kubíku vody dokazuje, že slib byl lež. Zastupitelé byli podvedeni. Veolia ovládla na 20-30 let zisky z vody. Lidé na to doplácí.

Zastupitelé udělili souhlas s uzavřením smluv s Veolií na základě lži a ke škodě Vak Prostějov. Veolie se obohacuje, na 20-30 let ovládla peněžní toky a zisky z vody. Vak byl obchodně zlikvidován.

Lživé sliby Hanáka (ČSSD) zaslané v roce 2005 akcionářům Vak Prostějov - pronajmeme provoz koncernu a voda bude zdražovat pouze o inflaci

Oznámení akcionářůmzaslané vedením Vak Prostějov

Vedení Vak Prostějov takto informuje zastupitele...

Lže soudce a znalci nebo politik demokrad/t?

Již pochopili? Ano je to geniální - pro Veolii

Vedení Vaku v čele s p. Hanákem, akcionářům na valné hromadě schvalující smlouvy s Veolií, lživě tvrdilo, že smlouvy neohrožují dotace z EU

Zpráva představenstva

p. Hanák a p. Faltýnek nepravidvě informovali akcionáře, z nichž 90% byli zastupitélé

Jejich tvrzení bylo v přímém rozporu se Směrnicí Mžp 11/03 k tomu, kdo je oprávněný žadatel o datace z EU a co musí splňovat

Směrnice MŽP k dotacím z EU

Vak Prostějov díky lžím vedení Vaku Prostějov, přišel o zisky z vody a navíc nikdy nedostal žádné dotace z EU

Do Moravské vodárenské si následně sedl p. Faltýnek z (ČSSD/ANO), který současně seděl i ve vedení Vaku Prostějov a dohlížel na to, aby se zisk z vody mezi koncern a městskou vodárnu dělil takto

Jaroslav Faltýnek
Tak dělí zisky z vody

Názor státního zastupitelství na protiprávní jednání vedení Vak Prostějov a města Prostějov

Uskutečněný prodej, měl na ekonomiku a provoz společnosti negativní dopady a v podstatě znamenal ekonomickou likvidaci společnosti. Z ekonomického hlediska, tak byl prodej výdělečné části podniku Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., zcela pro společnost nevýhodný.

Stanovisko státního zastupitelství

Jen informovanými nelze manipulovat, proto tolik úsilí, času a i financí věnujeme zpřístupnění informací

 • Ing. Hana Orgoníková Ing. Hana Orgoníková Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové

  Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.

 • MUDr. Michal Chromec MUDr. Michal Chromec předseda představenstva Vak Přerov, a.s. a člen zastupitelstva města Přerov

  My se známe díky vodárnám nebo díky vodárenství. Myslím, že to bude přes dvanáct roků. Jak jsem tohoto člověka poznal? Když jsem se spolu s dalšími lidmi začal bránit tomu, aby se s našimi vodárnami stalo to, co se stalo s jinými. Zoufale jsem hledal argumentaci. Některé věci jsem sice byl schopen vypočítat, ale bylo lepší, když čísla poskytne inženýr, ne doktor. Tak jsem inženýra hledal a našel. Aniž bych ho vyzval, tak jsem dostal text, který přesně odpovídal mým potřebám a propočtům. Byl od inženýra Novotného.

 • Mgr. Eva Štauderová Mgr. Eva Štauderová Bývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína

  Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.

  Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená život.

 • Mgr. Eva Mucková Mgr. Eva Mucková Starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.

  Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.

  Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších kroků během 12 let na radnici. Věřím, že naše spolupráce bude trvat i nadále.

 • Svatopluk Kvaizar Svatopluk Kvaizar Bývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav

  Pane Novotný!

  Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.

 • MVDr. Stanislav Mišák MVDr. Stanislav Mišák bývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje

  "Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý chápe, že dát oprávnění prodávat cizímu vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství. Zjednodušeně řečeno „jde o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.

 • Bc.Michal Špendlík Bc.Michal Špendlík starosta Želechovice nad Dřevnicí a zastupitel Zlínského kraje

  Pana Ing. Radka Novotného jsem poznal na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. v roce 2009. Velmi rychle jsem pochopil, že právě on hájí zájmy obyvatel Zlínska, a to paradoxně i proti vůli mnoha zástupců měst a obcí, kteří to vlastně mají v popisu práce!?

  Nejzajímavější část informací od něj byly ty, jež se věnují srovnání cen za vodné a stočné s jinými vodárnami v okolí, které stále kontrolují města a obce. Velmi důležité informace, se týkaly také probíhajících soudních sporů mezi akcionáři a vedením "privatizovaného" VaK Zlín.

 • Dr. Michal Pecka Dr. Michal Pecka

  „Chci poděkovat za zaslání knihy i možnost seznámit se podrobněji s názory ing. Novotného, kterého jsem viděl i v Debatním klubu internetové TV. Jeho kniha "Kde končí Vše peníze za vodu?" je stručná, ale zajímavá a ilustruje problematiku na srozumitelných faktech.“

Facebook pomáhá lidi informovat a spojuje lidi, kteří chtějí sebe a vodu bránit

CHCI SE PŘIDAT

DÁVÁ VÁM SMYSL UKONČIT KŠEFTOVÁNÍ S VODOU? PAK  SE PŘIDEJTE...

Chceme vodu i pro nás a naše děti

Stále více lidí chápe, že samo se nic nenapraví a proto nám pomáhají sebe i vodu bránit

NFPOV chrání nejen nás a naše děti, ale i peníze nás všech, které jinak končí v zahraničí a nic za ně nedostáváte. Toto financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Od státu a politických stran nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje řešit příčinu problému, tj. neznalost, i protiprávní jednání politiků v zájmu koncernů.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme