Cena vody Prostějov 2024

Kdo o ceně rozhoduje? Jak se vyvíjí cena vody od roku 2002? Sliby inflačního růstu ceny vody, po předání prodeje vody Veolii, byly podvod? Kde končí peníze, které platíte za vodu?

Zdroj: Výroční zprávy Vak Prostějov a především kalkulace cen a nákladů vodného a stočného od Ministerstva zemědělství. Na webu Vak Prostějov je nenajdete.

Občané Prostějovska toto platí díky protiprávnímu jednání politiků města Prostějov a vedení Vak Prostějov. Hanák (ČSSD) zaslal v roce 2005 akcionářům Vak Prostějov, lži obsahující dopis. Sliboval jim garanci inflačního růstu ceny vody po dobu trvání smlouvy. Byla to lež.

Zastupitelé udělili souhlas. Veolie bohatne, díky tomu, že na 20-30 let ovládla peněžní toky a zisky z vody a  konkurenční Vak Prostějov byl obchodně zlikvidován.

Lživé oznámení akcionářůmzaslané vedením Vak Prostějov

p. Hanák (ČSSD): Darebák nebo kandidát na Nobelovu cenu za ekonomii?

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.

Vedení Vak Prostějov takto informuje zastupitele...

Lže soudce a znalci nebo politik demokrad/t?

Již pochopili? Ano je to geniální - pro Veolii

Další lež. Vak nepřijde o dotace z EU. Vedení Vaku Prostějov akcionářům na valné hromadě v roce 2006 lživě tvrdilo, že smlouvy, které jim navrhuje k schválení neohrožují dotace z EU.

p. Hanák a p. Faltýnek lživě informovali akcionáře, z nichž 90% byli zastupitelé

Zpráva představenstva

Vak Prostějov přišel díky smlouvám nikdy nedostal žádné dotace z EU a přišel o zisky z vody. Jejich tvrzení bylo v přímém rozporu se Směrnicí Mžp 11/03 k tomu, kdo je oprávněný žadatel o datace z EU a co musí splňovat.

Směrnice MŽP k dotacím z EU

Je třeba odhalit lumpárny, zjednat nápravu a hnát darebáky před soud. Proto se peticí VODA JE ŽIVOT spojují lidí, kteří toto prosazují.

Voda, její prodej ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

My, občané podepsaní pod peticí VODA JE ŽIVOT požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby nám, protože jako jediní vše kolem vody platíme.

SOUHLASÍŠ? PAK SE PŘIDEJ.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

Do Moravské vodárenské si následně sedl p. Faltýnek z (ČSSD/ANO), který současně seděl i ve vedení Vaku Prostějov a dohlížel na to, aby se zisk z vody mezi koncern a městskou vodárnu dělil takto

Jaroslav Faltýnek
Tak dělí zisky z vody

Názor státního zastupitelství na protiprávní jednání vedení Vak Prostějov a města Prostějov

Uskutečněný prodej, měl na ekonomiku a provoz společnosti negativní dopady a v podstatě znamenal ekonomickou likvidaci společnosti. Z ekonomického hlediska, tak byl prodej výdělečné části podniku Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., zcela pro společnost nevýhodný.

Stanovisko státního zastupitelství

Dejte vědět známým, jaké je aktuálně cena vody, jak se vyvíjí a kde končí peníze, které ve vodném a stočném platí.

O vodě s námi přes facebook a e-maily informuje již cca 59.000 lidí. 🙂 Přidejte se, děkujeme.

CHCI SE PŘIDAT

DÁVÁ VÁM SMYSL VRACET PENÍZE OD LIDÍ ZA VODU DO VODÁRENSTVÍ A NEPOSÍLAT JE DO CIZINY NA UČTY KORPORACÍ? PAK INFORMACE SDÍLEJTE A OSVĚTU PODPOŘTE.

 Darujte na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬