NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Odhaluje protiprávní vyvedení prodeje vody do rukou cizinců. Trvá na potrestání lidí za to odpovědných. Prosazuje, aby peníze, které lidé za vodu platí, končily zpět ve vodárenství a řešily obnovu infrastruktury a zadržení vody v krajině a nekončily v cizině. Zakladatelé nadace pomohli přes soudy zastavit řadu tunelů, př. Přerov, Kroměříž, Náchod či Pardubice.

Jaký prospěch mají občané z toho, když je prodej vody v rukou městské vodárny?

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

Výsledky naší práce? Konkrétní přínos pro občany? Kde nás poslechli, tam občané ušetřili stamilióny a vodárny získaly 2 miliardy dotací z EU

OBČANŮM JSME POMOHLI UŠETŘIT

1.879.000.000,- Kč

v Pardubicích, Náchodě, Kroměříži a Přerově, důkazy a obrana přes soudy pomohly rodinám ušetřit 1,8 miliardy korun, které by skončily v cizině.

VODÁRNÁM JSME POMOHLI ZÍSKAT

2.000.000.000,- Kč

Osvěta a rozsudky, které pomohly ubránit městské vodárny, ušetřily vodárnám stamilióny a získaly navíc 2 miliardy dotací EU na investice do infrastruktury.

Kroměříž

549 mil.KčKaždé rodině 15.686 Kč

Náchod

249 mil.KčKaždé rodině 9.701 Kč

Pardubice

535 mil.KčKaždé rodině 10.064 Kč

Přerov

681 mil.KčKaždé rodině 15.708 Kč

Co obnáší a co přináší naše obrana vody?

bránit vodu a lidi

20 let
celkem

vyhrát soudy

4x Ústavní a nejvyšší

obcím stamilióny z dotací

2 miliardy korun

vodu v rukou obcí

10 okresních vodáren

lidé za vodu ušetří

1.9 miliard korun

Co obnáší a co přináší obrana vody nám?

Naši lidé a lidé s nadací spolupracující

VÝROČNÍ ZPRÁVY


NAŠE PROČ?

Protože nemá-li stát v rukou vodu, prodej vody, peněžní toky a zisky z vody, pak je závislý na cizích korporacích a jeho občané nejsou svobodní.

NAŠE VIZE?

Voda ani její dodávka nesmí být zdroj dolování zisků. Vše kolem vody zaplatí vždy pouze občané, proto mají právo, aby byl prodej vody nastaven v jejich zájmu a ne v zájmu překupníků.

NAŠE CÍLE?

Co se od lidí za vodu vybere, to vrátí do vodárenství a neskončí v cizině. Právo lidí na vodu v ústavě. Osoby  odpovědní za nekalou instalaci koncernů k naší vodě, za to ponesou odpovědnost.

NÁŠ CÍL V ČESKÉ REPUBLICE

Stav v roce 2019

správa vody jako zdroj zisků koncernů

Stav v roce 202x

správa vody jako služba pro lidi

Co děláme? Jaké máme výsledky? Co se daří a co ne?

  1. Advokační projekty. Nadace brání vodárny přes soudy a pomáhá i lidem před žalobními útoky koncernů.
  2. Plníme roli hlídacích psů (watch-dog) a zveřejňujeme, co politici říkají a co skutečně dělají. .
  3. Investigativní žurnalistika - publikujeme fakta, analýzy, rozsudky a jak lze systém napravit.
  4. Tvoříme komunitu, která hájí svá práva a chrání vodárny.
  5. Poskytujeme rozsudky, konzultace a příklady, jak vodu a vodárny ubránit.
  6. Tvoříme legitimní tlak na politiky přes petici, prosazujeme nápravu a dodržování zákonů.
  7. Provádíme rozbory návrhů zákonů, chování politiků a stran.

1) Nadace brání vodárny přes soudy a pomáhá i lidem, kteří se stali cílem  žalobních útoků koncernů

Na nekalé jednání politiků při tunelování vodáren má stejný názor jako my i státní zastupitelství

ÚSTAVNÍ NÁLEZY
VRCHNÍ SOUD
ŽALOBNÍ ÚTOKY
TUNEL VODÁRNY

2) Hlídáme politiky i dění kolem vody. Plníme roli hlídacích psů (watch-dog).

Dokládáme nekalé jednání koncernů a politiků. Ukazujeme, jak se lze ubránit nájezdníkům, jak ubránit prodej vody v rukou městských vodáren.

SENÁT
OSTRAVA
PRAHA
ZLÍN

3) Investigativní žurnalistika - publikujeme fakta, analýzy, rozsudky a jak lze systém napravit

Protiprávní působení cizinců u českých studní ukončí jen trvalý tlak informované veřejnosti a rozsudky. Proto hodně času a financí věnujeme osvětě a zpřístupnění informací veřejnosti.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí. Odebírejte video kanál.

4) Tvoříme komunitu, která hájí svá práva a chrání vodárny

Jedinec nemá šanci nápravu prosadit a je snadný terč. Proto bráníme vodu společně.

Komunitu PRAVDA O VODĚ již tvoří

Přidejte se! Klikněte na tlačítko:
Dát stránce To se mi líbí

DATOVÝ PORTÁL
CENA VODY V ČR
VODÁRNY V ČR
VIDEA O VODĚ

5) Poskytujeme rozsudky, konzultace, jak lze vodu a vodárny ubránit

6) Tvoříme legitimní tlak na politiky, kdy požadujeme vyšetřit protiprávní instalace cizích korporací k naší vodě a zacyklit peníze lidé za vodu ve vodárenství

Voda ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

My, občané podepsaní pod peticí VODA JE ŽIVOT požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby nám, protože jako jediní vše kolem vody platíme.

SOUHLASÍŠ? PAK SE PŘIDEJ.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

7) Publikujeme rozbory návrhů zákonů, chování politiků a stran, co říkají a co skutečně dělají

Návrh ústavního zákona o ochraně vody je nemravná past na peněženky lidí a na veřejné rozpočty

Nadace navázala na práci zakladatelů. kt. brání vodu přes soudy od roku 2002 a pomohli v cca 10 okresech ubránit vodárny před nájezdy koncernů.

Vodu lze ubránit přes soudy, odhalením tunelářských praktik, osvětou a tlakem občanů na politiky. Proto nadace pomáhá:

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

KDYŽ JDOU POLITICI NA RUKU KONCERNŮM, VYPADÁ TO TAKTO

Odebírejte videa a šiřte, co vás zaujme

DÁVÁ VÁM SMYSL BRÁNIT SEBE A VODU? PAK SE PŘIDEJTE, VODU POTŘEBUJEME VŠICHNI.

Podpořit nás můžete převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬