Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Ruší absurdní systém: Občane, pij vodu a neptej se, co v ní je. Plať a neptej se kolik a komu!

NFPOV má za cíl?

Zastavit nehorázné zdražování vody, prosadit prioritu čisté vody ne zisků koncernů, zajistit garanci práva lidí na vodu v Ústavě a vrátit správu vody do vodáren v rukou obcí/státu. Stát, který nemá přímý vliv na vodu není suverénní, stává se kolonií.

Protiprávní jednání, korupci a kolaboraci nelze akceptovat.

Co dělá NFPOV?

 1. Ruší absurdní růst cen vody.
 2. Prosazuje garanci práva lidí na vodu v Ústavě.
 3. Odhaluje protiprávní stav, který má být skrytý.
 4. Vrací správu vody do podoby veřejné služby.
 5. Dokládá lži, manipulace a kolaboraci politiků.
 6. Brání stát, který bez vody není suverénní.

Jak to NFPOV dělá?

 • Přes zveřejňování informací ve veřejném zájmu.
 • Přes soudy dokládáme a rušíme protiprávní komploty.
 • Přes legislativní iniciativu chráníme zájmy občanů a státu.
 • Přes doložení protiprávní činnosti Hadů v oblecích a anti-politiků.
 • Přes vyžádání stanovisek politiků, odhalujeme koho volit a koho ne.
 • Přes datovou žurnalistiku odhalujeme fakta, která jsou záměrně skrytá.

Co děláme?

petice

VODA JE ŽIVOT

projekt

KOHO VOLIT?

datová žurnalistika

DATA O VODÁRNÁCH

rozsudky

SOUDY A POLICIE

informovanost

SEMINÁŘE A DEBATY

CENA VODY SROVNÁNÍ

cena vody

CIZINCI U ČESKÉ VODY

kauzy

VRÁTIT VODU MĚSTŮM

náprava

CO BUDOU PÍT NAŠE DĚTI?

čistá voda

Požadujeme po poslancích a senátorech ČR legislativní nápravu systému, aby bylo realizováno:

 • Vytvoření dlouhodobé  státní vodárenské koncepce  vztahující se k zajištění zdrojů  vody, bezpečného zásobování obyvatelstva pitnou vodou a čištění odpadních vod, k zabezpečení samofinancováni celého odvětví.
 • Stanovení přístupu k pitné vodě základním právem každého občana v reakci na snahy o její komercializaci a toto právo občanům garantovat v Ústavě České republiky.
 • Zachování zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody.
 • Zapracování zásady, že služby zásobování vodou a čištění odpadních vod jsou prováděné ve veřejném zájmu a proto jsou lidská práva nadřazena nad zájmy soukromých subjektů.
 • Zahájení procesu vedoucímu k transformaci stávajících společností působících v oblasti vodárenství do podoby veřejně prospěšných, tzn. neziskových společností.
 • Garantování, že provozování vodovodů a kanalizací má podobu a charakter veřejné služby.
 • Začlenění zásady, že vlastnictví, správa a kontrola vody, infrastruktury a hospodaření s vodou musí být v rukou veřejné správy do právních norem.
 • Zajištění bezpečnosti pramenišť, vodních zdrojů a dodávek vody proti vandalismu a terorismu, za spolupráce bezpečnostních složek státu.
 • Zajištění, aby společnosti působící ve vodárenství byly povinny poskytovat a zveřejňovat informace o kalkulacích cen a smlouvách s městy a jejich vodárnami, a to bez výjimek (obchodní tajemství ve veřejné službě je neakceptovatelné).
 • Zapojení institucí, v jejichž působnosti je ochrana státu a jeho zájmů, např. zpravodajské služby, do prošetření podezřelých aktivit soukromých subjektů a přijetí opatření vedoucích k nápravě často protiprávního stavu hospodaření s vodou  a řízení vodáren.
Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme zachovat vodu v rukou měst/státu

Kdo jsme?

Mudr. Michal Chromec

Dlouholetý předseda okresní vodárny Vak Přerov, kterou jsem 3x ubránili, proti greenmalingový nájezdům různých překupníků a nahněčů koncernů, kteří měli za cíl vyvést monopol vody a zisky z vody na koncern. Pod jeho vedením vodárna reinvestuje peníze od lidí do obnovy trubek, čerpá dotace a Vak Přerov má nejlevnější cenu vody z vodáren ve svém okolí.

Ing. Radek Novotný

Makroekonom a odborník na nekalé praktiky a jednání Hadů v oblecích a Hadů na radnicích, kteří o(h)lupují, manipulují zastupitele a věřejnost s cílem ovládnout peněžní toky z vody a realizovat systém dobývání renty přes privatiizaci zisků a zestátnění nákladů. Pomohl v řadě regionů, včetně Přerova okresní vodárny ubránit a zachhovat v rukou měst.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

DÁVÁ VÁM NÁŠ BOJ ZA VODU SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo