Francouzský koncern Veolia Zlín, Moravská vodárenská a Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., Vak Zlín,

Hospodaření s vodou je ze 100% v rukou cizinců, konkrétně francouzkého koncernu VEOLIA


ZISK, KTERÝ PLATÍ LIDÉ V CENĚ VODY A KTERÝ KONČÍ NA ÚČTECH FR. KONCERNU VEOLIA, RESP. V ZAHRANIČÍ

Prodej vody ve Zlíně ovládá fr. koncern Veolia, kt. inkasuje 100 zisku!

Zisky z vodného a stočného a prodej vody v okrese Zlín je v rukou fr. Veolie od roku 2004, který je prodejce vody a Vak Zlín "pouze" vlastní vodárenské sítě, které Veolii pronajímá. Prodej vody, stanovení její ceny a rozhodnutí o zisku z vody je v rukou fr. koncernu.

Zde je příležitost srovnat "vyváženost" a dopady smluv mezi Vodovody a kanalizace Zlín a Moravskou vodárenskou, a.s., z fr. koncernu Veolia z pohledu dosahovaných zisků. Vak Zlín, vše, co se týká prodeje vody, prodal nebo pronajal fr. Veolii, která do roku 2004 neměla z vody ani korunu. Dle názoru mnohých, je toto nejen pro města a lidi nevýhodné a protiprávně zavedené. Zda byste uzavřeli podobné smluvy, s tímto "dělením" zisku posuďte sami.

ČT2: POŘAD NEDEJ SE +: Megapodvod s vodu


ZISK, KTERÝ PLATÍ LIDÉ V CENĚ VODY A KTERÝ KONČÍ NA ÚČTECH FR. KONCERNU VEOLIA, RESP. V ZAHRANIČÍ

3 okresní vodárny na Moravě
Koncern Veolia
Zlín
Moravská vodárenská
prodává vodu ve Zlíně, Olomouci a v Prostějově
ZISK tis. Kč
rok
celkem
rok
CELKEM
2012-201424.2032012-2014444.4857
2014
11167
2014
139540
2013
7304
2013
155744
2012
5732
2012
149573

Vedení Vaku Zlín "vysvětluje" proč Veolie inkasuje 90 mil. zisku a Vak Zlín jen 7 mil. zisku

ZDARMA

Kolik a komu za vodu platím a kde mé peníze končí?

  1. Výše vodného a stočného za poslední 3 roky
  2. Porovnání zisků z "vody" pro městskou vodárnu a pro fr.koncern za 3 roky
  3. Výroční zprávy, rozvahy a účetní závěrky za 3 roky
  4. Jak se stanoví zisk z vodného a stočného a kde zjistíte jeho výši?

Nemám rád SPAM, e-mail můžete vždy odhlásit!

Vedení Vaku Zlín informuje o dělení zisků z vody

ČT informuje o dělení zisků z vody

[/opmIf]

ANALÝZA

Jak politici Zlína a naháněči koncernu vyvedli hospodaření s vodou a zisky z vody na zahr. koncern a jaké to má dopady na lidi, vodárnu a města?

Analýza vodárny


VÝZVA POLITIKŮM A VLÁDĚ

Chceme, aby voda a hospodaření s ní a s penězi, které za ní platíme, byly výhradně pod správou měst a obcí!

JSTE ZÁSTUPCI OBČANŮ, NE KONCERNŮŘekněte v programech svých stran, jak vidíte budoucí systém hospodaření s vodou, abychom věděli koho volit.