"Strategickým úkolem vedení státu je převzít zpět pod kontrolu infrastrukturní odvětví, jako první vodohodpodářství."


Co může dělat zastupitel, starosta, člen politické strany, Parlamentu ČR a vlády pro vrácení vody do rukou samospráv?

VIDEO: Město Toulouse a zkušenost s fr. koncernem VeoliaNáprava ve prospěch lidí, obcí, měst a státu je možná

Tam, kde je voda v rukou koncernů, lze vodu vrátit do rukou měst postupně, např. přes žaloby, které podají města nebo okresní vodárny a přes neprodlužování smluv s koncerny. Vím, že to jde. V Pardubicích, v Břeclavi nebo v Kroměříži  jsem žaloby podal a uspěl. Za pravdu mi dal Vrchní soud i Ústavní soud, v kauze vytunelovaného Vaku Zlín - tunel lze ukončit.

Mgr. Eva Mucková

"Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.


Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších kroků během 12 let na radnici. Věřím, že naše spolupráce bude trvat i nadále."

Mgr. Eva Mucková, starostka Meziměstí, které je akcionář Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.

Kladete si podobné otázky?

Jak zajistit, aby obce ze svých rozpočtů nesanovaly investice a obnovu i rozvoj infrastruktury financovaly vodárny, které infrastrukturu provozují a také na ni vydělávají? Jak převzít vodu zpět do rukou okresní vodárny? Jak čerpat dotace z EU na investice? Jak peníze z vodného a stočného investovat do obnovy sítí a neposílat je do zahraničí? ...

Kapka

ZJISTIT REÁLNÝ STAV

Provést audit a vědět, co je u Vás zavedeno

Tzn. zjistit informace o smlouvách, o infrastruktuře, jejím financování a provozování. Kam tečou peníze inkasované od lidí ve vodném a stočném? Jak to dnes funguje s vodou u Vás a u sousedů?

Kapka

ANALÝZA ŘEŠENÍ

Analýza možných způsobů převzetí vody zpět do rukou obcí

Řešení výhodná pro města a občany existují vždy a může jich být i více. Souvisí s tím, co je u Vás zavedeno, jaké jsou uzavřené smlouvy a jak byly zavedeny. Existují případy, kdy koncerny rozparcelovaly okresní vodárnu a zmanipulovaní a podvedení zástupci měst přihlíželi, co koncern s vodárnou dělá.

Kapka

JAK OBCE PŘIŠLY O VODU?

Jak obce přišly o obchod s vodou? Co se zastupitelům slibovalo?

Co se slibovalo zastupitelům před "privatizací" a jak je to plněno? Jak je to s čerpáním dotací z EU, kdo financuje investice do infrastruktury a z čeho? Jaká je cena vody? Kde končí zisky z vody? Jak to funguje u sousedů?

Kapka

REALIZACE CÍLE

Spustit kroky, ukončit působení koncernů u Vás a uplatnit škody

Odinstalovat koncern z pozice prodejce vody jde. Děje je se to ve Francii či v Německu, kde města přebírají správu vody zpět do městských vodáren a "vyhání" fr. koncerny z pozice distributorů vody, protože pro města i lidi je výhodnější, když si vlastní majetek a vodu spravují města sama.


Jaké možnosti mají zastupitelé, pokud byl obchod s vodou vyveden na zahraniční koncern nebo se někdo z politiků pokouší ho na koncern vyvést?

arrow
 • V případě zjištění nezákonného postupu se obrátit na soudy. Ty zneplatní smlouvy uzavřené na základě, např. podvodného jednání.

  Prověřit proces uzavření smluv s koncerny. Prověřit plnění slibů a ekonomické profity ze smluv pro města a pro koncerny. Toto již v určitých fázích probíhá. Již dnes máte možnost se seznámit s procesem, který probíhal jako přes kopírák v řadě regionů České republiky. Soudy již rozhodují o jeho protiprávnosti. Zdokumentoval jsem ho ve Zlíně a v Praze. V Pardubicích již soud rozhodl. Proces ve Zlíně a např. v Kladně soudy řeší. Soudní cestu zvažuje Praha.

 • Neuzavírat žádné smlouvy s koncerny a nepřevádět na ně obchod s vodou tam, kde je voda v rukou městských vodáren.

  Tam, kde koncerny neuspěly a voda zůstala v rukou měst a obcí, stále hrozí, že zejména noví a nezkušení zastupitelé se nechají nachytat na sliby naháněčů koncernů. Malé obce a města s infrastrukturou by se měla spojit a její provoz řídit přes rostoucí okresní vodárny, s vlastním vodárenským managementem, vlastní provozní technikou. Lze využít know-how okolních vodáren, které v regionu působí a jsou v rukou měst a obcí.

 • Neprodlužovat smlouvy s koncerny, které jsou uzavřeny na dobu určitou a které končí

  S blížícím se koncem platnosti provozních smluv je potřeba předem připravit vlastní vodárny na převzetí obchodu s vodou zpět do rukou měst a obcí. To se děje ve velkém ve Francii. Velký příklad je Paříž. Blíží se konec smluv v Ostravě, Brně, Sokolově, v severních Čechách atd.  V době, kdy končí smlouvy s koncernem, je provozní hodnota podniku v podstatě jen účetní hodnota aktiv. Obchodně jde o bezcenný právní subjekt, protože nemá smlouvy a tím naplněný ziskový předmět podnikání.

 • Připravit a poté odkoupit zpět prodané vodárny nebo pozice prodejce vody zpět od zahraničních koncernů.

  Toto je sice nákladný, bolestný a přesto pro obce a lidi ekonomicky výhodný krok. Jeho oddalování vede k „vybydlování“ infrastruktury nebo ke skrytému přenášení investičního břemena na veřejné rozpočty a spotřebitele, tzn. politickou hloupost a lumpárnu z minulosti, lidé stejně platí. Stejný proces proběhl v Německu, např. v Berlíně. V ČR také, např.  ve Dvoře Králové. Zde se nedávno zjistilo, že soukromý provozovatel infrastrukturu moc neřešil a města se nyní nestačí divit, jaký stav infrastruktury převzala.

Jaké možnosti mají poslanci, senátoři a vedení politických stran?

 • Připravit legislativní úpravy zákonů tak, aby obchod s vodou generoval finance těm, kdo financují investice do obnovy a rozvoje infrastruktury

  Upravit legislativu ve prospěch obcí tak, aby ten, kdo financuje obnovu vodárenských sítí, měl přednostní právo na inkaso zisku z vody. Ten, kdo ji jen provozuje, nemůže inkasovat 100% zisku z prodeje vody, když ho dosahuje na trubkách měst a obcí, které nefinancuje. Díky tomu zdroje získané od lidí budou následně využity efektivně pro obce. Dojde k zrušení překupníků, pro které obchod s vodou již nebude zlatým dolem.


KONZULTACE

Všechny kroky můžete se mnou konzulovat.

 • První konzultace v délce 1 hodiny je zcela zdarma. Pak se rozhodnete.

Pokud chcete, napište mi na rn@cccfm.cz odkud jste a probereme Váš problém a region.


Vadí Vám, že obce financují obnovu trubek místo vodáren? Chcete u Vás vrátit vodu zpět do rukou měst a obcí?

Možná jste netušili, jak to v obcích s vodou funguje, že peníze vybrané od lidí končí v zahraničí. Nyní to víte a chápete, že v tomto "anti-systému", budou vodárnám peníze scházet stále, i když voda zdraží o dalších 1000%, protože to celé funguje jako cedník.

Co s tím uděláme?

Podívejte se, co dělám jáa přidejte se