Nic z toho, co koncerny chtějí nemusíme řešit pokud je mezi vodu a nás nepustíme.

Českou vodu si umíme prodávat sami. Prodávejme ji bez koncernů a překupníků. Lidé, města, stát i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou, nezávadnou vodu, kvalitní trubky a rozumnou cenu vody.

Souhlasíte?

"Voda je život a náš život do rukou koncernů ani překupníků rozhodně nepatří."

Tato myšlenka se musí stát:

VEŘEJNÝM MÍNĚNÍM

a VEŘEJNÍ MÍNĚNÍ tvoříme my!

Za města jednají politici a oni mohou upravit legislativu, neuzavírat smlouvy s koncerny a zjednat nápravu ve prospěch lidí. My volíme politiky a zastupují nás, ne koncerny.

Rozumný politik říká: "Nikdo rozumný vodu, ani studnu, nepředá do rukou cizinců." Had na radnici říká: "Města by neměla podnikat, my to neumíme, to nejde vrátit" a nedělá nic a tím udržuje stav, který vyhovuje koncernům.


14 rozumných politiků z různých stran, vodáren a různých regionů ČR, kteří se mnou bránili nebo brání okresní vodárny před předáním zisků z vody zahraničním koncernům, požádalo předsedu vlády ČR a politiky Parlamentu ČR o pomoc a nápravu!VÝZVA VLÁDĚ A POLITIKŮM

Vážený pane premiére, vážení zástupci vlády a politici Parlamentu ČR:

ZJEDNEJTE NÁPRAVU VE VODÁRNÁCH A JEDNEJTE V ZÁJMU OBČANŮ A STÁTU NIKOLIV V ZÁJMU KONCERNŮ 

  • Upravte zákony a vztahy v odvětví vodárenství!
  • Ukončete vyvádění zisků z vody na zahraniční koncerny.
  • Mezi lidmi a vodou nesmí být žádní překupníci či koncerny.
  • Udělejte si ve svých stranách pořádek s lidmi, kteří nepracují pro lidi.
  • Požadujeme, aby prodej vody a její distribuce byly v rukou měst a obcí.

VIDEO: Obce získaly milióny a přišly o miliardy, díky hlouposti politiků a korupci. Lidé i města a stát na to doplácí!Proč se obracíme na politiky?

Protože většina politiků neví, co se s vodou děje a stát předává kontrolu nad vodou koncernům, ignoruje zájmy lidí a dokonce neví, co schvaluje a jaké to má negativní dopady na občany, města a stát.

Zde je důkaz

Ministerstvo zemědělství hlasujeme PRO předání obchodu s vodou koncernu a neví proč!

Takto pracuje státní instituce!

Prioritou občanů je rozumná cena vody, obnovené trubky a čistá voda. Zisky jsme ochotni platit vodárnám v rukou měst a obcí, které z našich peněz obnovují "trubky" v zemi.

Priorita koncernů je poslat co nejvíce peněz od lidí do zahrničí, nikoliv je reinvestovat do obnovy vodárenské infrastruktury. Realita v Praze, Plzni, Kladně,  Zlíně ...  je toho důkazem.

Kolik z našich peněz odteče každoročně do zahraničí?

Vyvádění zisků z vody mimo ČR

Přes zisky a náklady celkem

5 miliard korun ročně

Jde o hodnotu nové Ústřední čistírny odpadních vod v Praze nebo nových čistíren pro města Brno, Ostravu a České Budějovice. Tyto peníze a dotace z EU, přitom stačí na vyřešení problému s financemi na obnovu a rozvoj vodárenské infrastruktury pro 2-3 okresy. Za 10 let to je vyřešení zdrojů pro 30 okresů, z celkového počtu 77.

Dnes tyto naše peníze tečou místo do obnovy trubek na účty koncernů do zahraničí - fr. Veolia, fr. Suez, šp. Aqualia a rak. Energie AG.

Zastavte to a napravte!

Přidejte k těm, kteří požadují po politicích nápravu:

arrow
Chci, aby politici zjednali nápravuPolitici, jednejte v zájmu lidí a státu a ne koncernů

Žádost o nápravu a e-mailové adresy na politiky

Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete kdykoliv odhlásit

Úvodní část textu výzvy

"Vážený pane předsedo vlády,

.... Jste v postavení, kdy můžete ovlivnit, zda vedení státu začne řešit závažné problémy týkající se státu, měst, obcí a občanů. Hovoříme o ztrátě kontroly nad strategickým odvětvím vodárenství, o ztrátě kontroly nad peněžními toky v něm, o ztrátě dotací z EU, o privatizaci zisků a zestátnění nákladu na vodárenské sítě, o ztrátě schopnosti zajistit bezpečnost státu. Hovoříme o oligarchickém „fungování“ samospráv a nefunkčnosti mechanismů státu, které ho a jeho občany mají chránit. Hovoříme o praktikách, které objevila Slovenská informační služba v kauze Gorila.

Situace je velmi vážná. Její neřešení (politiky zprava i zleva), dovedlo stát za 20 let k tomu, že dnes 70% vodárenských tržeb z vody v ČR kontrolují zahraniční koncerny. Ročně odtéká 1,4 miliardy korun zisku z vodného a stočného do zahraničí, přitom jde o jediný vlastní zdroj financí pro rozvoj odvětví a peníze v odvětví schází. Další miliardy odtékají z odvětví nákladovým způsobem. Doplácejí na to veřejné rozpočty...."

Celý text výzvy politikům:

Klikněte na ikonu PDF

  • Celý text žádosti na politiky ohledně dění kolem vody, vodáren a nutného řešení.

Tohoto už máme opravdu dost

arrow
Chci, aby politici zjednali nápravuPolitici, jednejte v zájmu lidí a státu a ne koncernů

Žádost o nápravu a e-mailové adresy na politiky

Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete kdykoliv odhlásit

Kdo se na politiky a vládu obrátil?

Ing. Radek Novotný

15 let vodárenský konzultant. Odborník na praktiky koncernů používané při ovládnutí zisků z vody. Radí, jak zachovat trvalý vliv obcí na vodu, na její cenu a na to, kde peníze vybrané od lidí za vodu končí. To, co se ve vodárenství děje popsal takto: "Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů." Koncerny ho "milují", protože přišly do ČR na vodě vydělat a zaplatit jim to měli občané a stát. On to pojmenoval a v řadě regionů zastavil. Autor projektu PRAVDA O VODĚ, kde dokumentuje dění ve "vodě", vodárnách a na radnicích. Školí zastupitele a lidi, jak úspěšně bránit vodárny před tunelováním. Na počátku celého procesu se obrátil na soudy, které mu dávají zapravdu.

MUDr. Michal Chromec

Dlouholetý zastupitel města Přerov a 12 let předseda představenstva Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s., který s poctivými politiky opakovaně ubránil vodárnu před koncernovými nájezdníky. Inicioval Dohodu měst o společné strategii, která  zajistila suverenitu  rozhodování  měst ve vodárně. Díky tomu Vak Přerov dosáhl na dotace z EU, peníze od lidí investuje do rozvoje vodárny a cenu vody má přitom nižší než většina koncernů v okolí.

Mgr.Lubomír Doležel

Starosta města Fryšták. Že se budu „vodě“ ve svém osobním a hlavně pracovním (starosta) životě věnovat tak intenzivně, jsem absolutně netušil. Myslel jsem si totiž, že tato „voda“ znamená i pro ostatní lidi to, co pro mne – nedotknutelnost, zásadní předpoklad existence, život a právo. Nenapadlo mne, že budu muset o „vlastní“ vodu doma bojovat. A to jenom proto, že se někdo rozhodl udělat si z ní svůj byznys. Odmítám za „svou vodu ve své vlastní studni“ platit někomu cizímu a nechci, aby to dělali občané. Věřím, že žiji v právním státě, kde vítězí právo a zájem lidí. Jsem přesvědčen, že ekonomika i právo jednoznačně dosvědčují nevýhodnost zlínského provozního modelu. Proto věřím, že soudy ochrání zájmy obcí a měst jakožto akcionářů vodárny, ale hlavně našich občanů…

Tomáš Čabla

Zastupitel města Napajedla a předseda Výboru k situaci ve Vak Zlín. O vodu jsem se začal zajímat, když jsem e-mailem dostal zprávu, že existují rozsudky soudů, které vrací provozování vodovodů do naší vodárny Zlín. Bohužel se tak nestalo díky neochotě politiků, kteří nevýhodné smlouvy uzavřeli. Od této chvíle jsem začal na zastupitelstvu v Napajedlích zjišťovat informace. S údivem jsem zjistil, že nikdo neví, kde má město akcie vodárny vhodnotě cca 40 mil. Kč a kdo a jak s nimi posledních 10 let hlasuje! Věřím, že se nám podaří ve spolupráci s okolními městy a obcemi pro lidi nevýhodný model zrušit a to bude příklad pro další okresy. Vodu mají prodávat městské vodárny a ne soukromníci, kteří do infrastruktury neinvestují.

Mgr. Eva Štauderová

Bývalá zastupitelka Statutárního města Zlína v letech 2010-2014. Vodě se věnuji, protože to má smysl. Voda se dotýká každého. Vadí mi nezodpovědný přístup politiků, kteří závažnost tématu vody ignorují. Byla jsem v politice a zjistila jsem, že politikům vyhovuje, když lidé nic nevědí. Pak si mohou dělat, co chtějí a to také dělají. Právě proto je důležité informovat lidi o tom, co se ve vodárenství děje, přinášet fakta a důkazy. Jen tak budou politici pod kontrolou lidí a budou mít informace, které jim pomohou dělat správná rozhodnutí. Věřím, že se díky tomu podaří vrátit vodu zpět ve Zlíně, a třeba i někde jinde anebo zabránit vstupu dalších překupníků vody.

Miroslav Rafaja

Předseda dozorčí rady (DR) Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., 2011-2013 a zastupitel Statutárního města Zlína(SMZ) 2010-2014. Zpracoval jsem Rozbor nepravdivé Zprávy představenstva o prodeji části podniku a rozbor "Plnění" slibovaných ekonom. důsledků privatizace vodárny, ve kterém jsem doložil neplnění slibů a nevýhodnost privatizace pro občany a města. Doložil jsem, co není plněno. Rozbory jsem předložil představenstvu a DR, zastupitelům SMZ a akcionářům. Pro "vedení" SMZ, kterému na 30 let pro lidi nevýhodný systém nevadil, se tím stal nežádoucím a na základě toho ho zastupitelstvo SMZ odvolalo z funkce předsedy DR Vaku Zlín.

Radoslava Matuzsková

Jsem bývalá radní v letech 1990-1998, místostarostka 1998-2006 a starostka 2006-2010 města Otrokovice. Mnoho let jsem zastupovala město Otrokovice ve zlínských vodovodech a kanalizacích a jsem hrdá na to, že zastupitelstvo našeho města mne jednomyslně zavázalo hlasovat proti jednostranně nevýhodným smlouvám o ovládnutí společnosti. Dobrý hospodář se nesmí zbavit vlivu na hospodaření s vodou. Po celou dobu této nevýhodné transformace jsem na valných hromadách za město Otrokovice tento názor hájila. I dnes, ačkoliv už nepůsobím v samosprávě, si myslím, že občané nemohou mlčet když jsou svědky špatností. Proto jsem se ráda připojila k této výzvě.

Bc. Michal Špendlík

Starosta obce Želechovice nad Dřevnicí a zastupitel Zlínského kraje. O problematiku vodárenství se intenzivně zajímá z důvodu negativních dopadů provozního modelu na finance obcí i občanů. Poukazuje na dlouhodobé negativní důsledky prodeje vody, zejména podvázání rozvoje území a obrovský vnitřní dluh, který se hromadí v podobě neudržované vodohospodářské infrastruktury.  Ten se však bude muset jednoho dne zaplatit.

Mgr. Daniela Hebnarová

Bývalá starostka města Kroměříž a bývalá členka představenstva Vodovody a kanalizace Kroměříž. Dnes zastupitelka města Kroměříž.  Město Kroměříž během 15 let muselo několikrát bránit postavení obcí před soukromými subjekty, které se stále pokouší dostat k ziskům z vody, přes akcie či ovládnutí VAK Kroměříž. Poučeni vývojem z jiných okresů jsme se snažili, aby obce své akcie a postavení ve VAK udržely. Veřejný zájem lze ve vodě prosadit jen pokud města a obce mají plnou kontrolu a rozhodovací moc nad zásobováním obyvatel vodou v našem regionu. Jedině tak priority, investice, ceny i zisky určí obce a ne soukromník.

Mgr. Eva Mücková

Starostka města Meziměstí. Jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod se nám v roce 2005 podařilo neschválit vstup údajného „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod. Všichni zastupitelé byli proti. Podařila se nám osvěta v ostatních obcích. Předali jsme zastupitelům informace, které neměli, takže Veolie na Náchodsku tvrdě narazila a voda i její prodej zůstaly plně v rukou obcí. Tuto svoji angažovanost vidím jako jeden z mých nejvýznamnějších kroků během 12 let na radnici. Kdyby se nic jiného nepovedlo, tak mohu z radnice odejít spokojená, že jsem udělala něco zásadního pro lidi.

Ing. Věra Sigmundová

Zastupitelka a starostka města Chropyně a členka představenstva společnosti Vodovody a kanalitzace Kroměříž, a.s.

Bc. Hana Nedvědová

Zastupitelka a starostka města Hronov, místopředseda představenstva Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Ing. Karel Berka

Bývalý zastupitel hlavního města Prahy a místopředseda Výboru pro technickou infrastrukturu města. V této funkci se účastnil jednání o privatizačním projektu na pražskou vodu, kdy spolu s ing. Moravcem přesvědčil pražské zastupitelstvo, že hlasováním schválil jejich návrh na zvýšení podílu Prahy na 51% z navrhovaných 34%. Následně, ale náměstek ministra financí Jan Mládek opět změnil privatizační projekt tak, že Praha obdržela pouze 34% akcií. Dnes je Předseda občanského sdružení Občané za svá práva v Praze.

Ing. Aleš Moravec

Místopředseda občanského sdružení Občané za svá práva v Praze, které se snaží o ukončení působení fr.koncernu Veolia v Praze. 22 let zaměstnaný u Vodních zdrojů. 1990 - 1994 privatizační komisař za Prahu. 1994 - 1998 zastupitel Hl. m. Prahy. S Ing. Berkou předložil ke schválení Usnesení, že Praha dostane 51% akcií. Usnesení bylo schváleno zastupitelstvem a projet zamítl ministr Pilip. Zdokumentoval celý proces a předkládá návrhy na zrušení nevýhodných smluv, díky kterým dnes Hl. m. Praha a jeho občané nemají ani zisky z vody, ani dotace z EU.

Ing. Jan Bureš

Zastupitel, člen rady města města Nové Strašecí. Zároveň jednatel společnosti Technické Služby Nové Strašecí, s.r.o., která je stoprocentně vlastněná městem a od 11/2011 provozuje majetek kanalizací, který vlastní město. Zisk z vody jsme nasměrovali do města a začali jsme postupně dobudovávat kanalizaci, která zde žalostně několik desetiletí chyběla a v mnohých lokalitách byla jen stále slibována. "Trubky" a jejich provoz mají mít pod plnou kontrolou města a obce. A to v režimu, kdy si provozují svépomocí nebo jsou členy větších svazků, které ale také provozují. Rozhodování v těchto svazcích (městské a obecní vodárny) by mělo odpovídat hodnotě majetku členů a nikoli podle toho, kolik si kdo „ukořistí“ akcií. Pokud budou splněny tyto podmínky, budou obce rády členy svazků a nebudou mít pocit, že jsou při rozhodování o strategii „páté“ kolo u vozu.

Chci, aby politici zjednali nápravuPolitici, jednejte v zájmu lidí a státu a ne koncernů

Žádost o nápravu a e-mailové adresy na politiky

Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete kdykoliv odhlásit

Chcete porovnat cenu vody?

Tuto možnost máte v unikátní cenové mapě ČR pro rok 2016!

Cena vody 2016