The deal with a devil

Proč se privatizovala „voda“ v ČR a kdo je za to odpovědný?

Stát, respektive Ministerstvo zemědělství (Mze) spravuje v ČR obor vodárenství. Jako jednu ze svých hlavních priorit má zajistit soběstačnost jeho financování. Ví, že jediný vlastní zdroj peněz vodáren na investice, jsou peníze za vodné a stočné vybrané od lidí. Proto v době předání vodáren z rukou státu do rukou obcí, v letech 1992-1993, si stát zachoval zásadní vliv na dění v nových okresních vodárnách. V nich měl stát tzv. zlatou akcii a upraveny byly i stanovy okresních vodáren tak, aby věci týkající se zásadní existence a chodu okresní vodárny byly vždy odsouhlaseny i státem. Dle legislativy pro privatizaci vodáren, resp. uzavření smluv mezi vodárnou a koncernem museli hlasovat obce i stát. Stát, resp. zástupci státu na Mze museli hlasovat PRO uzavření smluv s koncerny. Jinak by smlouvy mezi vodárnami a koncerny nemohly být uzavřeny.

Mze proto mohlo jakékoliv privatizace zisků z vodáren zastavit ještě předtím, než k nim vůbec došlo!

Přesto v letech 2004-2005 hlasovalo PRO privatizaci zisků okresních vodáren, zavedením tzv. „provozních modelů“ s koncerny. Díky tomu okresní vodárně a městům zůstala infrastruktura (tudíž povinnost ji financovat), ale prodej vody, peněžní toky z vody, právo inkasovat za „vodu“ i právo inkasovat zisk z vodného a stočného, přešlo na zahraniční koncerny.

ČR vstoupila do Evropské unie 1.5.2004 a již v tomto roce mělo Ministerstvo životního prostředí od Evropské komise stanovisko, že nebude dotovat pro veřejný sektor nevýhodné privatizace vodáren.

Nevěříte?

Zde je vyjádření MŽP

VIDEO – ZISKY KORPORACÍM, NÁKLADY OBCÍM A LIDEM (2:12)

 

Co mělo od roku 2001 v rukách MZe?

Od roku 2000 již byly známé ekonomické dopady privatizace např. Severomoravských vodovodů a kanalizací, a.s.. nebo vodárny Olomouc. Státem pověřená instituce, přesto hlasovala v letech 2004-2005  PRO privatizace zisků z vody dalších okresních vodáren.  Od roku 2006 Mze  dokonce zcela rezignovalo na svůj vliv ve vodárnách, když dopustilo zrušení tzv. ZLATÉ AKCIE v okresních vodárnách. Bez vytvoření jakéhokoliv jiného skutečně pro stát funkčního silného bezpečnostního instrumentu kontroly vodáren a dění v něm.

Myslíte si, že když stát pro něco hlasuje, tak proto má důvody a ty jsou podložené rozbory? Myslíte si, že stát ví o čem a proč hlasuje?

Mýlíte se

Požádal jsem, aby mi dle zákona č. 106, Mze zaslalo rozbory, na základě kterých došlo k závěru, že privatizace vodáren formou tzv. provozních modelů s koncerny, je pro stát, obce, měst a občany výhodná a v čem je pro stát výhodná. Odpověď byla šokující.

My jsme žádný rozbor nikdy nedělali, ani jsme si žádný nenechali zpracovat!

Na totéž, se zeptali zástupce Mze, také REPORTÉŘI ČT. Zde máte odpověď tehdy zaměstnance odboru vodovodů a kanalizací, dnes náměstka ministra zemědělství.

Pokus Mze vysvětlit nevysvětlitelné, což je z vystoupení zástupce Mze (státu) znát

Stát měl min. od konce roku 2001 informace o tom, že zavedení smluv s koncerny je privatizace zisků vodáren a zestátnění nákladů na infrastrukturu. Měl informace z EU, že nevýhodné smlouvy s koncerny nebude EU dotovat. Dokonce jsem zjistil, že Mze nejenže nevědělo PRO co hlasuje (jak tedy tvrdí), ale v některých případech zástupci Mze přijel na valnou hromadu okresní vodárny a hlasovali PRO uzavření smluv s koncern  v rozporu se svým pověřením, které od státu dostali!

Co stát udělal ?

NECHAL PRIVATIZOVAT ZISKY VODÁREN A SÁM PROTO HLASOVAL!

Chcete informace o tom, co se do vodáren zavedlo a jak se na podobný systém dívají v zahraničí?

Pak se podívejte na informace o zkušenostech s koncerny v zahraničí a o tom, co bylo zavedeno v ČR:

CHCI  DALŠÍ  INFORMACE

Mým posláním je, aby VODA zůstala v rukou měst či státu. Jedině tak budeme platit za vodu jen to, co skutečně musíme a přitom mít obnovené vodárenské sítě. Pokud naši vodu prodávají zahraničí firmy, tak se nedoplatíme, protože tyto firmy přišly naše peníze inkasovat a ne je investovat!

Proto pomáhám zachovat vliv obcí na vodu a na to, kde peníze vybrané od lidí končí, tzn. bránit vodárny proti pokoutným privatizacím.

To jde jen pokud lidé mají informace. Informovanými lidmi totiž nejde manipulovat. Já informace poskytuji na PRAVDA O VODĚ>> a najdete zde takové, které jinde nejsou. Mají je max. soudci.

Jsem expert na praktiky zahraničních firem. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-booku Kde končí Vaše peníze za vodu?>>

Sjednotil jsem lidi napříč politickým spektrem. Požádali jsme o nápravu systému ve prospěch lidí: VÝZVA PREMIÉROVI >> Každý, může pomoci!

Inspiruji lidi, jak mít a říct svůj názor, jak se nebát, jak nebýt ovce ve stádu a jak společně zabránit něčemu, co je v neprospěch lidí. Více na MŮJ PŘÍBĚH >>

Můžete se přidat k těm, kdo věnují VODĚ pozornost Facebook VODA LIDEM>>

About The Author

Radek Novotný

Mým posláním je, aby VODA zůstala v rukou měst či státu. Jedině tak budeme platit za vodu jen to, co skutečně musíme a přitom mít obnovené vodárenské sítě. Pokud naši vodu prodávají zahraničí firmy, tak se nedoplatíme, protože tyto firmy přišly naše peníze inkasovat a ne je investovat! Proto pomáhám zachovat vliv obcí na vodu a na to, kde peníze vybrané od lidí končí, tzn. bránit vodárny proti pokoutným privatizacím. To jde jen pokud lidé mají informace. Informovanými lidmi totiž nejde manipulovat. Já informace poskytuji na PRAVDA O VODĚ>> a najdete zde takové, které jinde nejsou. Mají je max. soudci. Jsem expert na praktiky zahraničních firem. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-booku Kde končí Vaše peníze za vodu?>> Sjednotil jsem lidi napříč politickým spektrem. Požádali jsme o nápravu systému ve prospěch lidí: VÝZVA PREMIÉROVI >> Každý, může pomoci! Inspiruji lidi, jak mít a říct svůj názor, jak se nebát, jak nebýt ovce ve stádu a jak společně zabránit něčemu, co je v neprospěch lidí. Více na MŮJ PŘÍBĚH >> Můžete se přidat k těm, kdo věnují VODĚ pozornost Facebook VODA LIDEM>>

3 Comments

 • Kar Matoušek

  Reply Reply Prosinec 8, 2014

  V tisku již oznámeno, že loupežníci na Zlínsku, bez ostychu na veřejnou kritiku,
  pokračují v podvodné konání – zdraží pro rok 2015 vodné a stočné z 85,69 na 86,12 Kč/m3. Opravdu dokonalé budování rozvinutého kapitalismu na Moravě pod
  dohledem poslanců, senátorů našeho kraje. Asi je omlouvá dlouhý boj za své platy ? Jen hlupák prodá to nejcennější pro život-vodu-jinému vlastníkovi !!!

 • pavel

  Reply Reply Prosinec 8, 2014

  NECHOVAJÍ SE MAFIE PODOBNÝM ZPŮSOBEM ??

 • jiri

  Reply Reply Prosinec 10, 2014

  zeptejte se na to pana Klause !!!!!

Leave A Response

* Denotes Required Field