Kolonizace ČR Koncerny Nadační fond PRAVDA O VODĚ Veolie Zisky z vody

Voda vydělává. Jak díky korupci Veolia a Suez bohatnou na lidech a vodě?

VLADA OBČAN – čistý

Dokument přináší důkazy o nemravném a nekalém know-how francouzských koncernů. Dokládají, jak přes korupci a kolaborující politiky ovládnou monopol vody a poté, začnou drancovat veřejné i rodinné rozpočty, bez ohledu na stav vodárenské infrastruktury, kvalitu vody a problémy s jejím nedostatkem.  

Dokument Jak korporace vydělávají na voděvypráví o korupci největších vodárenských společností světa, ale i úspěšné obraně lidí proti nim. Ukazuje příklady, jak fungují “ tiskárny na peníze“ těchto firem i ve Francii a v Německu. Ukazuje, proč je lidé  vodu brání, rozumní zastupitelé do vody vyhání a vodu přebírají zpět do rukou měst.

To, co se děje a co popisuje francouzský dokument „Water Makes Money – Voda vydělává“, se s malými obměnami děje také v ČR.   

 

Dokument odhaluje i důsledky instalace soukromých firem do pozice správce monopolu vody. Kšeft se postaví proti lidem. Politici jednají pro koncerny na úkor měst a občanů. Přichází drahá voda, zisky z vody končí mimo obnovu trubek.

Před 20 lety začala „privatizace“ zisků a zestátnění nákladů z vody v České republice. Obdobně jako ve Francii, je hospodaření s vodou v rukou nadnárodních korporací díky protiprávnímu jednání politiků a organizované skupině nájezdníků, jednající pod jednotným místem vedení.

Dokument odhaluje nekalé praktiky, ale také konstatuje celosvětový trend návratu správy vody do obecních rukou, ale potvrzuje to, co říká, dělá a šíří Nadační fond PRAVDA O VODĚ.

Toto již probíhá ve Francii, v Německu nebo Jižní Americe. Jde to.

V Paříži již koncerny vodu neprodávají, v Praze kupodivu ano

Vodu vPaříži již Veolia neprodáváJediný způsob, jak dlouhodobě udržet kvalitu vody, zajistit lidem rozumnou cenu vody, kdy neplatí za vodu 2-3x více než musí, je eliminovat koncerny a překupníky v pozicích subjektů ovládající monopol vody, peněžní toky z vody a zisky z vody.

Jde o jediný způsob, jak zajistit investování do obnovy trubek na desetiletí dopředu a tím zajistit, aby peníze vybrané od lidí za vodu byly reinvestovány zpět v odvětví místo toho, aby tekly na účty koncernů do daňových rájů.

Je to jediný způsob, jak prosadit prioritu naplnění veřejného zájmu, snižovat znečištění vody již u zdroje, zajištění vodních zdrojů a kvalitu obnovy a rozvoje infrastruktury.

Charta voda 300  – předání tohoto dokumentu osobně všem politikům v Parlamentu ČR

Tento dokument jsme společně s lidmi, kteří chápou důležitost vody pro lidi, měst a stát, koupili 300 vrcholným politikům v senátu, poslanecké sněmovně a ve Vládě ČR. Rozhodují o tom, jak a pro koho je hospodaření s vodou v ČR nastaveno. Předali jsme jim dokument i materiály dokládající, že v ČR kolem vody děje podobné pokoutné jednání jako ve Francii či v Německu.

V rámci CHARTY VODA 300, kde politiky jednak informujeme, ale současně vyzýváme k nápravě a k jednání ve prospěch občanů, měst a státu.

Jedním z hlavních požadavků CHARTY VODA 300 je legislativně zakotvit právo lidí na vodu do Ústavy ČR a současně jsme politiky vyzvali, aby zjednali nápravu, obdobně jako ve Francii a v Německu.

Více o chartě VODA 300: ZDE.

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Jeden z hlavních cílů Nadačního fondu, kromě vymahatelnosti práva a spravedlnosti, je edukační činnost, datová a investigativní žurnalistika

Nadační fond POV proto zveřejňuje informace o praktikách koncernů. Dokumentuje, jak se derou k ziskům z vody a ovládnutí monopolu vody. NFPOV odhaluje, že za milióny placeným „píárem“, protikorupčními kodexy a nadačními fondy založenými koncerny, je často pravý opak, tzn.  nemravné, protiprávní a korupční jednání, komploty a útoky bílých límečků na ty, kteří vodu brání.

Tyto informace pomáhají občanům, politikům i státním institucím. Pomáhají prosadit právo a ubránit vodárny před greenmalingovými nájezdy, což chrání občany, vede k nápravě neskutečných lumpáren.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

3Komentáře

 • Na jménu nesejde

  Srpen 7, 2017

  Nevěřím že se podaří mí slušné vodárenské společnosti které nelžou svým odběratelům, nemají je jako rukojmí a primárně je zajímá je kvalita vody a její dostupnost a následné zpracování odpadních vod. Ne shánění osobních údajů k marketingu, způsoby jak a na čem vydělat třeba i v rozporu s fyzikálními zákony a zdravým rozumem. Lhaní vyhrožování a podvody.
  Přesto Vám fandím a děkuji za to že to alespoň zkoušíte.

 • Evžen Kunst

  Únor 26, 2017

  Zajímá mně, kdy a kdo za tyto ptraktiky bude potrestán! Už by se to v Česku mělo konečně pohnout !

Comments are closed here.

Dává nám váš boj za vodu smysl? Podpořte nás

Libovolnou částkou na transparentní účet u ČSOB, číslo účtu: 966665/0300

Další možnost podpory je kartou zde

 

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

Českou vodu si prodávejme bez cizinců a překupníků. Lidé, města i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.

POPULÁRNÍ ČLÁNKY

SLEDUJTE A SDÍLEJTE

Follow