Veolie

Veolia Environnement: Korporátní profil Veolie od Public Citizen

Nezávislá nezisková organizace Public CITIZEN, do profilu Veolie přímo zařadila kapitolu Korupce

OFICIÁLNÍ  presentace koncernu je v rozporu s tímto profilem: Oblast dodržování etických a právních norem, nulová tolerance korupce, diskriminace a kartelových dohod patří trvale k prioritám skupiny Veolia. Etický kodex je … https://www.vecr.cz/kariera/firemni-kultura

Nezisková organizace Public CITIZEN

veoia-corporate profil-PCTato nezisková organizace vypracovala profil Veolia Environnement: A Corporate Profile a tento  dokument zveřejnila www.wateractivist.org. Na straně 3-4 profilu přímo uvedla kapitolu Corruption:

„It is well known that the company will use bribery to obtain water contracts. Indeed, corruption appears to part of their corporate culture. In mid-1996, five out of 13  directors on the main board of Vivendi/Generale des Eaux were under investigation for corruption (mostly in connection with their jobs with other companies). 16 However, it is often very difficult to obtain sufficient evidence and to find court systems willing to cooperate in prosecutions. Some of the most significant recent convictions for bribery involving officials of Vivendi and their many subsidiaries and affiliates are listed below. All of the convictions were obtained in the U.S. and Europe.“

Je dobře známo, že společnost používá úplatky k získání smlouvy o vodě. Opravdu zdá se zdá, že korupce je součástí jejich podnikové kultury. V polovině roku 1996 bylo pět z 13 ředitelů na hlavní desce Vivendi / Generale desSpolečnost Eaux byla vyšetřováno z důvodu korupce (většinou ve spojení s jejich pracovními místy s jinými společnostmi. Často je velmi obtížné získat dostatečné důkazy a najít soudní systémy ochotné spolupracovat na stíhání. Některé z nejvýznamnějších nedávných odsouzení za podplácení úředníků Vivendi a jejich mnoha dceřiných společností a přidružené společnosti jsou uvedeny níže. Všechna přesvědčivá byly získány v USA a Evropě. 

Celý profil ZDE

nebo klikněte na obrázek

veolia -profil

 

Datová žurnalistika, poskytování utajovaných a lidem těžko dostupných informací, je jednou z hlavních činností Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

 

Bukurešť: Celková zjištěná hodnota úplatků činila 55 mil. rumunských leů, tj. 310 mil. korun

Plzeň: Jak a kdo krmí stranické zvíře? “Politici” a VODÁRNA PLZEŇ, a.s.

 

 

 

Žádné komentáře

Comments are closed here.

Dává nám váš boj za vodu smysl? Podpořte nás

Libovolnou částkou na transparentní účet u ČSOB, číslo účtu: 966665/0300

Další možnost podpory je kartou zde

 

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

Českou vodu si prodávejme bez cizinců a překupníků. Lidé, města i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.

POPULÁRNÍ ČLÁNKY

SLEDUJTE A SDÍLEJTE

Follow