Cena vody Kdo je kdo? Kolonizace ČR Lobbisti a naháněči koncernů Pravda o vodě

3. díl: Tunel na konci tunelu aneb fiktivní změny provozovatele

Proč já jako koncern potřebuji změnit Provozní model na Servisní?

penize-bankovky-eu-jProtože bych přišel o stamilióny či miliardy. Protože pokud skončí smlouva o provozování mezi mnou a městskou vodárnou a nemám kontrakt na další provozování vodárenských trubek v regionu, pak hodnota mých akcií provozní společnosti je nula. Současně vyschnou 20-30 let fungující penězovody, kterými tekly zisky z vodného a stočného a ze smluv o poradenství a servisu na mé účty do daňových rájů. Kdyby toto nastalo, budu rád, když mé akcie provozní vodárny někdo koupí za cenu likvidační hodnoty podniku. Prostě pokud by toto zastupitelé měst a obcí pochopili, pak nechají doběhnout smlouvy a mne zcela vyšachují.

To nedopustím a proto předem již 3-5 let před koncem smlouvy o nájmu a provozování infrastruktury připravím další projekt ohloupení zastupitelů. Připravím řízený proces, který  bude vypadat jako můj odchod z vodárenství v regionu, ale ve skutečnosti půjde o účelový prodej akcií s podmínkou uzavření nové provozní smlouvy. Půjde o „vytuněný“ provozní model, který přejmenujeme například na poradenský či servisní model. Voda na první pohled přejde do vodárny v rukou obcí, ale zisky dál potečou na můj účet.

Jako koncern jsem v procesu, který řídím, zcela mimo oficiální pozornost. Ta se soustředí na radnice a městskou vodárnu, resp. k tiskovým prohlášením vodárny. Oficiálně vše bude vypadat tak, že o vodě se nyní rozhodují zastupitelé, ale fakticky budou rozhodovat jen o tom, co je v dané chvíli potřeba, aby v dobré víře schválili provedení dalšího kroku, o jehož výsledku je předem rozhodnuto.

O co půjde?

 1. O pověření představenstva připravit varianty a jejich porovnání. Výsledek je předem dán. Stavba nové provozní společnosti se nevyplatí, ale koupit akcie za draho od koncernu se vyplatí.
 2. O vypracování rozboru od firmy, která v celé republice pro nás rozbory dělá, ale lidé neví, že dělá pro nás :-) .
 3. O schválení usnesení zastupitelstev, že jejich zástupce má hlasovat na valné hromadě, tak jak potřebuji.

Nikdy nemají přesné informace a nikdo netuší, že jsou velmi kvalifikovaně manipulovaní a v roli užitečných idiotů. O všem zásadním vím já a realizují to „trojští koně“. Jen oni ví, co se s vodou a peněžními toky z vodného a stočného nastavuje na dalších 10-15 let. Jsou to vesměs stejní lidé nebo zástupci stejných stran jako před 15-20 lety.

Jde o vybrané vodaře z okresní/krajské vodárny a osvědčené kamarády v politice. Přes ně řídím celý proces, který jsem pro sebe připravil. Spolupracovat chtějí a musí. Na každého něco vím, resp. léta bokem financuji jejich nadstandard nebo zaměstnávám jejich blízké. Drobně je namotivuji a jsou zvyklí pracovat na success fee. Ví, že se jim na konci bohatě odměním a ví, že odměnu dostanou, jen když budu mít smluvně zajištěno, že mi zisky z provozování nebo servisu potečou na účty dalších 10-15 let.

Jak si pojistím loajalitu „trojských koňů“:

dohoda v zákulisíCo bych si říkal jako majitel koncernu? Věřit se těmto „politickým podnikatelů“ nedá. Za peníze jsou ochotni zaprodat vlastní zem, takže musí předem podepsat rámcové dohody o spolupráci s doložkou o utajení. Ostatní zastupitelé tyto smlouvy neuvidí min. do doby, než bude o všem rozhodnuto a pánové, se ani pod případným tlakem veřejnosti nebo médií, z mých opratí nevysmeknou. Předem si zajistím jejich oddanost přes:

 • Smlouvou o společném postupu, např. při prodeji akcií vodárny městům
 • Smlouvou o budoucím provozování, poté, až akcie provozní vodárny prodám městské vodárně, vlastnící infrastrukturu a voda slavně přejde zpět do rukou samospráv
 • Závaznou podobu Smlouvy o prodeji akcií
 • Závaznou podobu návrh smluv poradenských a servisních

Smlouvy budou koncipované takto:

 • Nelze od nich odstoupit za jiných podmínek, než je v nich stanoveno.
 • Jsou důvěrné a nikdo mimo mne a trojských koňů je nezdá.
 • Jsou vzájemně vázané a jejich platnost nastává hned, ale účinnost až v okamžiku, kdy na dalších 10-15 mám pod kontrolou všechna zásadní aktiva a peněžní toky.
 • Obsahují smluvní pokuty ve výši, kdy si každý rozmyslí, zda je zkusí zpochybnit.

„Koníci“ své dostanou až když pod heslem „Voda se vrací do rukou samospráv“ zajistí, aby 10-15 let zisky dál tekly na mé účty a vše rozhodující bylo v mých rukou. Prostě postupně splní všechny kroky, které jsem naplánoval v harmonogramu v rámci přidělených rolí.

Výzva k zamyšlení

Podívejte se ve svém okolí pozorně, a zamyslete se, jestli náhodou podobné jednání nelze vypozorovat u vás v regionu, ve městě, v obci nebo ve straně.

 

 

podpořte nás

Každá částka pomáhá :-)

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Upřednostňujeme menší pravidelné příspěvky (100-300 Kč), před větším jednorázovým, protože se tím udržuje pozornost dárců k dění kolem vody :-).

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

 

http://pravdaovode.cz/novinky/tunel-na-konci-tunelu-2/

 

1. díl: Tunel na konci tunelu aneb iluze vrácení vody do rukou měst

Žádné komentáře

Comments are closed here.

Dává nám váš boj za vodu smysl? Podpořte nás

Libovolnou částkou na transparentní účet u ČSOB, číslo účtu: 966665/0300

Další možnost podpory je kartou zde

 

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

Českou vodu si prodávejme bez cizinců a překupníků. Lidé, města i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.

POPULÁRNÍ ČLÁNKY

SLEDUJTE A SDÍLEJTE

Follow