Cena vody Kdo je kdo? Koho volit? Politici Pravda o vodě Zisky z vody

Čí zájmy hájí v českém vodárenství Ing. Oldřich Vlasák? Vaku H.Králové, Veolie nebo O. Vlasáka?

Čí zájmy hájí v českém vodárenství Ing. Oldřich Vlasák? Vaku H.Králové, Veolie nebo O. Vlasáka?

Ing. Oldřich Vlasák patří  mezi tzv. “politiky” ODS, kteří působili v orgánech městských Vodovodů a kanalizací a z pozic členů představenstva a čelních představitelů velkých měst, řídili organizovaný proces, kterým z městských vodáren byla vyvedena, prodána a pronajata správa monopolu vody a právo inkasovat zisk z vodného a stočného do rukou soukromých společností.

Role některých “politiků” na Hradecku byla podobná jako role pana Libého (ODS) v Chrudimi, p. Čtvrtečky (ODS) v Náchodě, Wolfa a Jiránka (ODS) v Kladně či Neumanna (ODS) v Mělníku nebo Soldána (KDU) ve Zlíně, Tesaříka (ČSSD) v Olomouci, Faltýnka (ČSSD-ANO) v Prostějově atd. …

Pan Vlasák z pozice místopředsedy představenstva Vak HK a primátora města H. Králové spoluřídil organizovaný proces na jehož konci došlo k instalaci Veolie do postavení subjektu ovládajícího monopol vody na Královéhradecku, místo městské vodárny Vak HK.

 • Město H. Králové, kterému “velel”, tento proces ve Vak HK spustilo, když vyzvalo vedení Vak HK ve kterém seděl, aby vyhlásilo poptávkové řízení …
 • Poptávkové řízení bylo zastupitelům presentováno falešně jako VSTUP strategického partnera DO Vak HK. Realizován BYL pravý opak.
 • Město H. Králové, jako většinový akcionář Vak HK, podalo dne 13.6.2005 žalobu na poslankyni Orgoníkovou, která upozornila občany i zastupitele a primátora Divíška (ODS) (přišel do vedení města za p. Vlasáka, který odešel do Bruselu), dopisem i veřejným vyjádřením a sběrem podpisů pod petici za zachování správy vody v městské vodárně. Upozornila lidi a politiky na to, že to, co se realizuje, je pro lidi špatně.

MĚSTO ŽALOBU PRAVOMOCNĚ PROHRÁLO.

 • K uzavření smluv došlo, protože vedení Vaku H. Králové v roce 2005 předložilo starostům na valné hromadě k schválení návrh smluv a tvrdilo, že jsou výhodné. Výhodné jsou především pro koncern, který neměl nic a najednou ovládl na desetiletí monopol vody místo Vak HK a inkasuje zisky, ke kterým neměli přístup.
 • Řada zastupitelů nejen města H. Králové byla k hlasování zmanipulována. Bylo jim slibováno, že pokud odsouhlasí smlouvy s koncernem, pak cena vody poroste pouze o inflaci apod. To se brzo ukázalo jako nestydatá lež.

cena vody

 • Zastupitelé, kteří hlasovali PRO smlouvy přitom byli uvedeni v omyl i v otázce dotací. Bylo jim říkáno, že smlouvy neohrožují stamiliónové dotace z EU na obnovu infrastruktury. Již od roku 2003 přitom platila Směrnice 11/2003 MŽP, která stanovila, kdo je oprávněný žadatel o dotace z EU a tím byl VAK H. Králové do uzavření smluv s Veolií – tzn. jako provozovatel své infrastruktury.

Mžp

Zastupitelům se lhalo o důvodech ztráty nároku žádat o dotace i poté. EU odmítla dotovat Vaku HK, protože ten uzavřením smluv s Veolií přišel o postavení oprávněného žadatele o dotace a nehodlala zprostředkovaně dotovat zisky koncernu. Místo vyvození odpovědnosti pachatů, “politici” dál o(h)lupovali lidi a slibovali hory, doly.

O(h)lupování lidí je evidentní i v tomto článku. Ředitel Vak HK v novinách lidem tvrdí, že prostředky na investice může Vak HK získat od měst, od Veolie a od lidí, ale je to hloupost, protože VŽDYCKY vše NAKONCE zaplatí pouze lidé. 

Buď napřímo v ceně vody městské vodárně nebo z daní přes rozpočty měst anebo v ceně vody přes koncerny, kterým navíc zaplatí zisky.  

Uzavřením smluv s Veolií byl Vak HK zbaven postavení oprávněného žadatele o dotace z EU a díky “politikům” stejně jako Zlín, Praha, Kladno, Mělník, Prostějov, Chrudim nebo Severní Morava nikdy žádné dotace z  EU NEDOSTAL.

 

Práci představenstva Vak HK a p. Vlasáka, popsal dohledný orgán kapitálového trhu Komise pro cenné papíry.

Co a jak se dělo, popsala KOMISE PRO CENNÉ PAPÍRY v rozhodnutí ze dne 30.9.2005. Ta komplot kolem Vak H. Králové vyšetřila a potvrdila. Nic na tom nemění, že Prezídium KCP toto rozhodnutí zmírnilo. Jestli je pokuta vodárně za manipulace s informacemi 1 mil. Kč nebo 700 tis. Kč, když městská vodárna a celý region Hradecka přijdou o příležitost čerpat např. stamiliónové dotace z EU na obnovu infrastruktury, je opravdu jedno.

 1. Zpráva emitenta Vak Hradec Králové – registrovaného cenného papíru v roce 2004 neobsahovala informace o probíhajícím poptávkovém řízení na „Spolupráci a vstup strategického partnera do společnosti Vak H. Králové.
 2. V pololetní zprávě emitenta cenného papíru v roce 2004 použil klamavé a zavádějící údaje o předpokládaném vývoji společnosti. Upřednostnil při poskytování informací o poptávkovém řízení majoritního akcionáře Statutární město Hradec Králové.
 3. Omezil právo akcionáře na informace, když za vyhotovení stránky listin stanovil účelově částku 15 Kč/stránku, dle “vytvořených Pravidel poskytování listin akcionářům.“

Ing. Oldřich Vlasák působil jako:

 • Místopředseda představenstva městy ovládané společnosti Vodovody a kanalizace H. Králové, a.s. (Vak HK) od října 2003 do 31.ledna 2006.
 • Primátor Statutárního města H. Králové, 1998 a 2004 odešel z této funkce v roce 2004, kdy se dostal do Evropského parlamentu
 • V orgánech Vak HK až do konce ledna 2006, kdy již byl monopol správy vody vyveden do rukou koncernu.
 • V představenstvu Vak HK během celého procesu, kterým “politici” zevnitř městské vodárny koncern k vodě instalovali.
 • Člen představenstva Vak HK, které na valné hromadě starostům, předložilo akcionářům návrh, aby schválili smlouvy s koncernem v polovině roku 2005.
 • Ve vedení města H. Králové, které dalo podnět představenstvu Vak H. Králové, aby vyhlásilo “Poptávkové řízení” na ÚDAJNÝ vstup strategického partnera do Vak H. Králové.
 • Nějakou dobu jako Předseda Svazu měst a obcí České republiky
 • Poslanec Evropského parlamentu od 20.8.04 – 30.6.2014
 • a také ZDE  a také ZDE

Poté, co Vlasáka odmítli lidé zvolit do zastupitelstva, tak do senátu, ho zaměstnaly koncerny ve “vodárenském” sdružení SOVAK, jehož představenstvu již druhé desetiletí ovládají, jako ředitele a současně člena představenstva. Což je obvyklá praxe koncernů.

V zahraničí již odhalili toto:

najímají vlivné lidi - při dmlouvání smluv

Fr. dokument: Voda vydělává, aneb jak korporace bohatnou na vodě?

O tom, co se kolem Vak HK dělo, kdo to řídil a pro koho, vypovídá obsah následujících materiálů:

 • Stanovisko AK Toman Devátý

 

29.11.04-toman-devaty-Glosana-Vakhk_1 č 29.11.04-toman-devaty-Glosana-Vakhk_2 č.

 

Po celé ČR platí: Aby koncerny ovládly správu monopolu vody v regionech ČR a začaly inkasovat zisk z vodného a stočného, museli jim k monopolu vody otevřít dveře “politici” a tyto dveře se otevírají pouze ZEVNITŘ městských vodáren a měst.

podpořte nás - infa a soudy

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Čí zájmy hájí v českém vodárenství Ing. Hana Orgoníková? Vaku H. Králové nebo fr. Veolie?

Čí zájmy hájí v českém vodárenství Ing. František Barák? Fr. koncernů Veolia či Suez?

Válka s mloky ve sněmovně? Zákon zpoplatní lidem dešťovou vodu a to zvýší cenu stočného

 

 

 

Žádné komentáře

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Dává nám váš boj za vodu smysl? Podpořte nás

Libovolnou částkou na transparentní účet u ČSOB, číslo účtu: 966665/0300

Další možnost podpory je kartou zde

 

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

Českou vodu si prodávejme bez cizinců a překupníků. Lidé, města i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.

POPULÁRNÍ ČLÁNKY

SLEDUJTE A SDÍLEJTE

Follow