Cena vody cenová regulace Nadační fond PRAVDA O VODĚ

NFPOV spouští kontrolu nákladů kalkulovaných lidem do cen vody

NFPOV spouští kontrolu nákladů kalkulovaných lidem do cen vody

Spotřebileté v ČR nesmí být dojné krávy, proto Nadační fond PRAVDA O VODĚ inicioval spuštění procesu kontroly nákladů kalkulovaných lidem do ceny vodého a stočného

Nadační fond PRAVDA O VODĚ v rámci ochrany zájmu spotřebitelů, podal dne 16.4.2018 podnět k prošetření důvodného podezření z nerespektování závazných postupů při tvorbě ceny nebo kalkulaci ceny podle § 6 odst. písm. c) zákona o cenách a to od roku 2004.

Důvodů, proč NFPOV tento podnět kontrolnímu orgánu Ministerstvu financí podal je více. Hlavní jsou tyto:

  1. Zkušenost NFPOV se zahraničí praxí, kdy se prokázalo, že přes existence různých forem regulace soukromé subjekty kalkulují lidem do ceny vody protiprávně neskutečné náklady
  2. Znalost kapacity orgánů provádějící kontrolu a regulaci cen a nákladů v České republice
  3. Zjištění, že v ČR některé soukromé subjekty kalkulují do vodného a stočného neoprávněné specifické náklady, kterým kontrolní orgány při kontrolách dosud nevěnovaly pozornost

Podnět je koncipován na prošetření kalkulace ekonomicky neoprávněných nákladů ve smyslu §2 odst. 7 písm. a) zákona o cenách a to zejména ty části nákladů, které se týkají reklam a vytváření umělého dojmu o „dobrém jménu“, které se pokouší soukromý subjekty vyvolat, přitom k tomu používá praktiky, kdy lidem kalkuluje do cen vodného a stočného neoprávněné náklady.

NFPOV má důvodné podezření, že min. jeden soukromý provozovatel kalkuluje spotřebitelům po celé České republice do ceny vody neoprávněně velmi podivné náklady:

  • na podporu ochranné známky a propagující logo
  • na reklamy nesouvisející s dodávkou a čištěním vody
  • na monitoring image společnosti
  • vytvořené uměle vnitro-koncernovou fakturací
  • na vlastní soukromé DPH  z obratu provozní vodárenské společnosti

 

nfpov-j

prazdny - div j

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Informovanost přináší šanci vrátit vodu do rukou státu a obcí. NFPoV informace přináší a náklady na jejich zveřejnění financuje z příspěvků lidí, kteří chápou důležitost vody. Upřednostňujeme menší příspěvky pravidelně, např. 100-200 Kč, před většími jednorázově, udržuje se tím pozornost dárců k dění kolem vody :-).

PODPOŘTE NÁS

Pomoci může každý a každá částka pomáhá :-)

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Žádné komentáře

Comments are closed here.

Dává nám váš boj za vodu smysl? Podpořte nás

Libovolnou částkou na transparentní účet u ČSOB, číslo účtu: 966665/0300

Další možnost podpory je kartou zde

 

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

Českou vodu si prodávejme bez cizinců a překupníků. Lidé, města i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.

POPULÁRNÍ ČLÁNKY

SLEDUJTE A SDÍLEJTE

Follow